PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

{[description]} left right

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON jest to organ publiczny zajmujący się oferowaniem wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Jednym z głównych celów tego funduszu jest ogólna pomoc życiowa i rozwojowa dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności zajmuje się on organizowaniem indywidualnego programu rehabilitacji, zakupem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz szukaniem zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Organ ten realizuje również swoją pomoc dla młodych, fundując im kierunkowe kursy i szkolenia oraz stypendia.

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON jest to organ publiczny zajmujący się oferowaniem wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Jednym z głównych celów tego funduszu jest ogólna pomoc życiowa i rozwojowa dla osób z niepełnosprawnościami. W szczególności zajmuje się on organizowaniem indywidualnego programu rehabilitacji, zakupem specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego oraz szukaniem zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych. Organ ten realizuje również swoją pomoc dla młodych, fundując im kierunkowe kursy i szkolenia oraz stypendia.

Poznaj naszą ofertę

Ustawa o PFRON

PFRON istnieje na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku i jest funduszem, który gromadzi swój kapitał ze składek społecznych i jest niezależny od Organizacji Państwowych. Fundusz PFRON również jest powiększany o dotacje państwowe. Dodatkowo każdy przedsiębiorca, który zatrudnia minimum 25 osób w swojej firmie, w pełnym wymiarze czasowym jest zobowiązany odprowadzać składki (jeżeli jego indywidualny wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie mieści się w 6%). Zatem każdy pracodawca, który nie spełnia tych parametrów, jest zobowiązany do uregulowania składki do 20 dnia każdego miesiąca na cele Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to największe źródło pozyskiwania pieniędzy przez ten organ administracyjny.

Rejestracja i składanie wniosków PFRON

Pierwsze kroki z PFRON można rozpocząć od założenia swojego profilu na odpowiedniej stronie internetowej (https://pracodawca.e-pfron.pl/login), która jest przeznaczona dla pracodawców, jak i dla osób niepełnosprawnych. W celach rejestracyjnych wymagane jest uprzednie stworzenie swojego indywidualnego loginu i hasła. Jest to jeden z najłatwiejszych sposobów, aby pozyskać wniosek o odpowiednie dofinansowanie lub pomoc. Można również zgłosić się z wnioskiem o pomoc do realizatora programu, który jest przypisany do wybranego samorządu w danej jednostce terytorialnej. Złożone wnioski są realizowane w przeciągu 30 dni roboczych, począwszy od dnia dostarczenia kompletu wymaganych dokumentów. Już w siódmym dniu roboczym wnioskodawca może mieć wgląd w rozpatrzenie swojego wniosku.


Data publikacji: 01.07.2021

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się