PIT na portalu podatkowym, termin podpisania sprawozdania finansowego, Zmiana czasu, a wynagrodzenie, Zmiany w składkach dla jednoosobowych firm, Współczynnik do ekwiwalentu za urlop, Ustawa o zatrudnieniu tymczasowym - marcowy przegląd newsów

Wikipedia left right

PIT na portalu podatkowym, termin podpisania sprawozdania finansowego, Zmiana czasu, a wynagrodzenie, Zmiany w składkach dla jednoosobowych firm, Współczynnik do ekwiwalentu za urlop, Ustawa o zatrudnieniu tymczasowym - marcowy przegląd newsów

PIT na portalu podatkowym, termin podpisania sprawozdania finansowego, Zmiana czasu, a wynagrodzenie, Zmiany w składkach dla jednoosobowych firm, Współczynnik do ekwiwalentu za urlop, Ustawa o zatrudnieniu tymczasowym - marcowy przegląd newsów

Wypełniony PIT na portalu podatkowym

Od 18 marca 2017 r. Ministerstwo Finansów oferuje osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej skorzystanie ze wstępnie wypełnione PIT za 2016 rok. Wypełniając PIT za pośrednictwem Portalu Podatkowe (http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp) oraz uzupełniając swoje dane identyfikacyjne (PESEL) podatnikowi zostanie wyświetlony wstępnie wypełniony PIT-37 lub PIT-38 (w zależności od formy rozliczania się z urzędem skarbowym).

PIT roczny w Portalu Podatkowym będzie uzupełniony o otrzymane PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT40A/11A. Wysyłki zeznania rocznego można dokonać kwalifikowanym podpisem, profilem zaufanym ePUAP albo podając kwotę przychodu z zeznania z 2015 r.

Źródło: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/rozliczenia/753742,Wstepnie-wypelniony-PIT-za-2016-rok.html

PRZYPOMINAMY: do 31.03 podpisanie sprawozdania finansowego

Jednostki, których rok kalendarzowy jest jednocześnie rokiem obrotowym mają czas na sporządzenie sprawozdania finansowego i podpisania go do 31 marca 2017 r.

Przy podpisywaniu sprawozdania należy zwrócić uwagę, żeby  na każdym jego elemencie składowym znalazła się ta sama data – sprawozdanie finansowe to jeden dokument,  a nie zbiór odrębnych dokumentów.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/349659,Podpisanie-sprawozdania-finansowego-do-31-marca.html

Zmiana czasu, a wynagrodzenie pracownika na nocnej zmianie

Już w najbliższy weekend, czyli w nocy z 25 na 26 marca będziemy zmieniać czas z zimowego na letni. Tym samym pracownicy znajdujący się wtedy w pracy przepracują o 1 godzinę mniej. Za tą 1h przysługuje im wynagrodzenie. Art. 80 kodeksu pracy przewiduje konkretne sytuacje, w których pracownik nie powinien mieć naliczonego wynagrodzenia za czas nieświadczenia pracy. Zmiana czasu z zimowego na letni nie jest taką okolicznością, dlatego pracownik powinien mieć naliczone 8h pracy, pomimo, że faktycznie przepracował tylko 7h - nawet jeżeli ma stawkę godzinę.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/349649,Jakie-wynagrodzenie-za-prace-w-nocy-podczas-zmiany-czasu.html 

Zmiany w składkach dla jednoosobowych firm

W Sejmie (przez Parlamentarny Zespół na Rzecz Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego) prowadzone są prace nad reformą zakładającą zmniejszenie składek do ZUS dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jeżeli reforma weszłaby w życie, to przedsiębiorca mający mniejszy przychód niż 5 000 zł, płaciłby składki w wysokości 24% przychodu. W takiej sytuacji osoba nie osiągająca żadnego przychodu, nie płaciłaby składki ZUS za taki miesiąc.

Źródło: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/753089,Zmiany-dot-skladek-do-ZUS-dla-malych-firm.html

Współczynnik do ekwiwalentu za urlop w 2017 roku

Wyliczona wartość współczynnika urlopowego w 2017 roku wynosi 20,83 zł dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy oraz odpowiednio m.in. :

  • 10,42 zł dla ½ etatu,
  • 5,21 zł da ¼ etatu.

Źródło: http://kadry.infor.pl/urlopy/wypoczynkowy/752366,Wspolczynnik-do-obliczania-ekwiwalentu-za-urlop-wypoczynkowy-w-2017-r.html

Zmiany w ustawie o zatrudnieniu tymczasowym

Planowana nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ma wejść w życie od 1 czerwca 2017 roku. Najważniejsze zmiany jakie mają zostać wprowadzone to:

  • czas zatrudnienia pracownika tymczasowego u danego pracodawcy użytkownika powinien być nie dłuższy niż 18 miesięcy w okresie 36 miesięcy (zmiana ta ma ukrócić nadużycia wynikające z zatrudniania tego samego pracownika przez różne agencje pracy tymczasowej);
  • wynagrodzenie za dzień urlopu wypoczynkowego powinno być obliczane w oparciu o wynagrodzenie wypłacane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wykorzystania urlopu (obecnie wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownika tymczasowego obliczane jest przez podzielenie wynagrodzenia uzyskanego przez pracownika tymczasowego przez liczbę dni pracy, za które przysługuje wynagrodzenie urlopowe, co powoduje duże zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia w porównaniu z pracownikami zatrudnionymi na podstawie kodeksu pracy);
  • przedłużenie umowy o pracę tymczasową kobiety w ciąży do dnia porodu (obecnie umowa pracownicy tymczasowej w ciąży rozwiązywana jest z okresem na jaki została zawarta).

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/inne_formy_zatrudnienia/praca_tymczasowa/752592,Zmiany-w-umowach-tymczasowych-w-2017-r.html

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się