Podatek dochodowy 17%, Wynagrodzenie minimalne 2020, 500+ dla osób niepełnosprawnych

{[description]} left right

Podatek dochodowy 17%, Wynagrodzenie minimalne 2020, 500+ dla osób niepełnosprawnych

Podatek dochodowy 17%, Wynagrodzenie minimalne 2020, 500+ dla osób niepełnosprawnych

Poznaj naszą ofertę

Podatek dochodowy niższy o 1%

Podatek dochodowy niższy o 1%Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835) znowelizowała stawki podatku dochodowego oraz kwotę zmniejszającą podatek. Zmiany obowiązują od 1 października. Nowe rozwiązania mają podatkowe dotyczyć, aż 25 mln Polaków. 

Niższa stawka podatkowa obejmie osoby, które rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka będzie dotyczyć przychodów uzyskiwanych m.in.: 

  • ze stosunku pracy, 
  • z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło, 
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych, 
  • z emerytury i renty, 
  • z praw majątkowych.

Dochody do kwoty 85 528 zł będą opodatkowane stawką 17%. Nadwyżka ponad 85 528 zł będzie opodatkowana tak jak dotychczas, tj. stawką 32%.

Zmiany nie dotyczą przedsiębiorców, którzy do rozliczania przychodów wybrali inną formę opodatkowania, czyli podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

https://www.podatki.biz/artykuly/pit-nizszy-o-1-obnizenie-skali-podatkowej-juz-od-jutra_60_42290.htm

 

Wyższa płaca minimalna w 2020 roku

We wtorek Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 złotych. To 350 złotych więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2250 złotych), co oznacza wzrost o 15,6 proc. 
Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż wcześniejsza propozycja rządu, która zakładała wzrost minimalnej pensji do poziomu 2450 złotych, a stawki godzinowej do 16 złotych. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy i utrzymującą się dobrą koniunkturę gospodarczą rząd postanowił o ustaleniu płacy minimalnej na jeszcze wyższym poziomie, właśnie 2600 złotych. 

W przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6 proc. wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane przez MF) w 2019 roku.  
Powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 17 złotych. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-rada-ministrow-przyjela-rozporzadzenie

 

 500+ dla osób niepełnosprawnych

1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to stanowi dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

O świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się osoby, które:
- ukończyły 18 rok życia
- są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co zostało stwierdzone orzeczeniem
- nie są uprawnione do emerytury ani renty, ani nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, a w przypadku uprawnień do tych świadczeń ich wartość brutto nie przekracza brutto 1600 zł.
- zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo polskie/prawo pobytu/są obywatelami UE lub EFTA.

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w placówce ZUS lub przesłać go pocztą. Decyzja o przyznaniu 500+ wydawana jest w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

 

Wypadki przy pracy w I półroczu 2019 r.

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny w I półroczu 2019 r. zgłoszono 34298 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 7,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 2,81 w I półroczu 2018 r. do 2,54 w I półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. osoby poszkodowane w śmiertelnych wypadkach przy pracy stanowiły 0,2% wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie jak w I półroczu 2018 r.). Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 26,7%) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 7,2%). Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (3,09), wielkopolskim (3,03) i śląskim (3,02), a najniższy w województwach: mazowieckim (1,78), małopolskim (2,01) i podkarpackim (2,29).

Dominującą grupą wydarzeń powodujących powstanie urazu u osoby poszkodowanej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (32,4%) spowodowane nieprawidłowym zachowaniem się pracownika (60,4% wypadków przy pracy).

 

Wykres. Główne przyczyny wypadków przy pracy

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Ośrodek Statystyki Warunków Pracy, Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2019 roku, s. 2

 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5476/3/36/1/wypadki_przy_pracy_w_pierwszym_polroczu_2019.pdf


Data publikacji: 30.09.2019

Podobne artykuły

21.10.2021

Zmiany związane z kwalifikacją wypadku przy pracy

Od 18 września 2021 weszły w życie zmiany związane z wypadkiem przy pracy. Dowiedz się, czego dotyczą.

17.09.2021

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2022?

Poznaj nową kwotę minimalnego wynagrodzenia. Ile w 2022 będzie wynosiła stawka godzinowa? Sprawdź teraz!

01.07.2021

PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

PFRON jest to organ publiczny zajmujący się oferowaniem wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Jednym z głównych celów tego funduszu jest ogólna pomoc życiowa i rozwojowa dla osób z niepełnosprawnościami. W...

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się