payroll360

menu

Podatek dochodowy 17%, Wynagrodzenie minimalne 2020, 500+ dla osób niepełnosprawnych

{[description]} left right

Podatek dochodowy 17%, Wynagrodzenie minimalne 2020, 500+ dla osób niepełnosprawnych

Podatek dochodowy 17%, Wynagrodzenie minimalne 2020, 500+ dla osób niepełnosprawnych

Podatek dochodowy niższy o 1%

Podatek dochodowy niższy o 1%Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1835) znowelizowała stawki podatku dochodowego oraz kwotę zmniejszającą podatek. Zmiany obowiązują od 1 października. Nowe rozwiązania mają podatkowe dotyczyć, aż 25 mln Polaków. 

Niższa stawka podatkowa obejmie osoby, które rozliczają się według skali podatkowej. Obniżka będzie dotyczyć przychodów uzyskiwanych m.in.: 

  • ze stosunku pracy, 
  • z działalności wykonywanej osobiście, w tym z umów zlecenia i o dzieło, 
  • z działalności gospodarczej osób fizycznych, 
  • z emerytury i renty, 
  • z praw majątkowych.

Dochody do kwoty 85 528 zł będą opodatkowane stawką 17%. Nadwyżka ponad 85 528 zł będzie opodatkowana tak jak dotychczas, tj. stawką 32%.

Zmiany nie dotyczą przedsiębiorców, którzy do rozliczania przychodów wybrali inną formę opodatkowania, czyli podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

https://www.podatki.biz/artykuly/pit-nizszy-o-1-obnizenie-skali-podatkowej-juz-od-jutra_60_42290.htm

 

Wyższa płaca minimalna w 2020 roku

We wtorek Rada Ministrów ustaliła, że w 2020 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 2600 złotych. To 350 złotych więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2250 złotych), co oznacza wzrost o 15,6 proc. 
Ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia jest wyższa niż wcześniejsza propozycja rządu, która zakładała wzrost minimalnej pensji do poziomu 2450 złotych, a stawki godzinowej do 16 złotych. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy i utrzymującą się dobrą koniunkturę gospodarczą rząd postanowił o ustaleniu płacy minimalnej na jeszcze wyższym poziomie, właśnie 2600 złotych. 

W przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Według Ministerstwa Finansów przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w przyszłym roku wyniesie 5227 zł i będzie o 6 proc. wyższe niż przeciętne pensje (prognozowane przez MF) w 2019 roku.  
Powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 17 złotych. 

https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-rada-ministrow-przyjela-rozporzadzenie

 

 500+ dla osób niepełnosprawnych

1 października 2019 r. wejdzie w życie ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to stanowi dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

O świadczenie uzupełniające mogą ubiegać się osoby, które:
- ukończyły 18 rok życia
- są niezdolne do samodzielnej egzystencji, co zostało stwierdzone orzeczeniem
- nie są uprawnione do emerytury ani renty, ani nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, a w przypadku uprawnień do tych świadczeń ich wartość brutto nie przekracza brutto 1600 zł.
- zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo polskie/prawo pobytu/są obywatelami UE lub EFTA.

W celu otrzymania świadczenia należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w placówce ZUS lub przesłać go pocztą. Decyzja o przyznaniu 500+ wydawana jest w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania.

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/500-swiadczenie-uzupelniajace-dla-osob-niezdolnych-do-samodzielnej-egzystencji/2388941

 

Wypadki przy pracy w I półroczu 2019 r.

Według danych udostępnionych przez Główny Urząd Statystyczny w I półroczu 2019 r. zgłoszono 34298 osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 7,3% mniej niż w analogicznym okresie 2018 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (tzw. wskaźnik wypadkowości) z 2,81 w I półroczu 2018 r. do 2,54 w I półroczu 2019 r.

W I półroczu 2019 r. osoby poszkodowane w śmiertelnych wypadkach przy pracy stanowiły 0,2% wszystkich osób poszkodowanych (analogicznie jak w I półroczu 2018 r.). Zmniejszyła się natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach ciężkich (o 26,7%) oraz w wypadkach z innym skutkiem (o 7,2%). Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (3,09), wielkopolskim (3,03) i śląskim (3,02), a najniższy w województwach: mazowieckim (1,78), małopolskim (2,01) i podkarpackim (2,29).

Dominującą grupą wydarzeń powodujących powstanie urazu u osoby poszkodowanej było zderzenie z nieruchomym obiektem lub uderzenie w taki obiekt (32,4%) spowodowane nieprawidłowym zachowaniem się pracownika (60,4% wypadków przy pracy).

 

Wykres. Główne przyczyny wypadków przy pracy

Źródło: Urząd Statystyczny w Gdańsku Ośrodek Statystyki Warunków Pracy, Wypadki przy pracy w pierwszym półroczu 2019 roku, s. 2

 

https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5476/3/36/1/wypadki_przy_pracy_w_pierwszym_polroczu_2019.pdf

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się