Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. podpisany przez Prezydenta RP. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw zaczną obowiązywać już od 1 lipca. Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%, likwidacja ulgi dla klasy średniej, jednolity wzór PIT-2, czy możliwość częściowego odliczenia składki zdrowotnej przez podatników rozliczających się liniowo, w sposób zryczałtowany i na karcie podatkowej to jedne z najważniejszych reform podatkowych, które czekają nas w najbliższym czasie. Dla pracodawców oznacza to kolejne zmiany w sposobie wyliczania wynagrodzeń.

Poznaj naszą ofertę

Obniżenie stawki podatku PIT z 17% na 12%

Obniżoną stawką podatku PIT wynoszącą 12% zostaną objęci przedsiębiorcy i podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, niezależnie od źródła uzyskiwanych przychodów, faktu zatrudnienia u kilku pracodawców, czy równoczesnego pobierania emerytury. Znajdzie ona zastosowanie do I progu podatkowego, czyli rocznego dochodu w wysokości do 120 tys. zł.

W związku ze zmianą stawki podatku PIT zmienia się także kwota zmniejszająca podatek oraz kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek. Od 1 lipca kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek nie będzie wynosić 425 zł, a 300 zł (30 000 x 12% = 3600 / 12 miesięcy = 300 zł). Nie zmienia się natomiast kwota wolna od podatku, która od początku br. wynosi 30 tys. zł oraz stawka podatku PIT dla II progu podatkowego w wysokości 32% dla dochodów powyżej 120 tys. zł.

Przy dochodach do 120 tys. zł podatek będzie wynosił zatem 12% minus kwota zmniejszająca podatek w wysokości 3600 zł. Przy dochodach ponad 120 tys. zł podatek zmniejszy się z dotychczasowych 15 300 zł na 10 800 zł plus 32% nadwyżki ponad 120 tys. zł.

Należy pamiętać, że nowe zasady będą obowiązywać już przy wynagrodzeniach czerwcowych płatnych pracownikom w lipcu – wyjaśniają specjaliści z zakresu outsourcingu kadr i płac payroll360.

Likwidacja mechanizmu podwójnego obliczania zaliczek

W wyniku zmian likwidacji ulegnie system podwójnego obliczania zaliczek za 2022 r. dla osób, których wynagrodzenie wynosi do 12 800 zł. Przepisy nie przewidują w tym przypadku konieczności dokonywania żadnych korekt z mocą wsteczną, a ewentualne różnice w wysokości podatku powstałe na skutek nadpłaty lub niedopłaty, mają zostać rozliczone w zeznaniu rocznym za 2022 r.

Możliwość wspólnego rozliczania się z dzieckiem

Od 1 lipca rodzice samotnie wychowujący dziecko będą mogli ponownie skorzystać z preferencji podatkowej i rozliczać się wspólnie z dzieckiem, po złożeniu stosownego oświadczenia do pracodawcy. Oznacza to, że skorzystają oni z kwoty wolnej od podatku dwukrotnie, w wysokości 60 tys. zł. Takie oświadczenie można złożyć w dowolnym momencie w roku podatkowym ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokument został złożony – przypominają eksperci payroll360 świadczący usługi outsourcingu kadr i płac.

Zwolnienie zasiłku macierzyńskiego z podatku dochodowego

Polski Ład 2.0. rozszerza krąg podmiotów zwolnionych z podatku PIT do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł o podatników pobierających zasiłki macierzyńskie. Pierwsze takie zwolnienie wprowadzono w 2019 r. dla podatników do ukończenia przez nich 26. roku życia, tak zwany PIT 0 dla młodych. W styczniu 2022 r. Polski Ład objął zwolnieniem z PIT kolejne trzy grupy: osoby powracające z zagranicy, emerytów aktywnych zawodowo oraz rodziny wychowujące przynajmniej czwórkę dzieci. Uchwalona w ostatnich dniach ustawa przyznaje prawo do skorzystania ze zwolnienia również kobietom pobierającym zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego oraz mężczyznom pobierającym zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego. Zwolnienie ma być stosowane z mocą wsteczną, co oznacza, że zostaną nim objęte wszystkie zasiłki wypłacone od 1 stycznia 2022 r.

Wyłączenie odpowiedzialności pracodawcy

Nowelizacja Polskiego Ładu wyłącza odpowiedzialność pracodawcy w sytuacji, w której doszłoby do nieprawidłowego pobrania zaliczek na podatek PIT wynikającego z błędnych informacji przekazanych przez pracownika. Może zdarzyć się tak m.in. w odniesieniu do pracowników pozostających w zatrudnieniu u dwóch pracodawców, gdy każdy z nich przy obliczaniu zaliczek na podatek PIT będzie uwzględniał zamiast połowy kwoty wolnej od podatku kwotę w pełnej wysokości.

Wyliczanie wynagrodzeń z payroll360 – usługa outsourcingu kadr i płac

Usługi kadrowo-płacowe w payroll360 - sprawdź!

Nowe regulacje, które zaczną obowiązywać za niespełna miesiąc, wiążą się z koniecznością wyliczania wynagrodzeń pracowników na nowych zasadach. I to już w odniesieniu do pensji czerwcowych płatnych w lipcu. Pracodawcy po raz kolejny w ciągu ostatnich miesięcy muszą w związku z tym oswoić się z nowymi mechanizmami. Dla przedsiębiorców, którzy chcą uwolnić się od konieczności nieustannego nadążania za szybko zmieniającymi się przepisami, przygotowaliśmy usługę outsourcingu kadr i płac payroll360. Powierzenie całej administracji kadrami i płacami zewnętrznej firmie to gwarancja zwiększonego poczucia bezpieczeństwa prawnego. Jedną z podstawowych usług realizowanych w ramach kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej pozostaje terminowe i zgodne z obowiązującym stanem prawnym naliczanie wynagrodzeń oraz sporządzanie wymaganych w tym zakresie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US.

Data publikacji 18.06.2022

Podobne w kategorii

Naliczanie wynagrodzeń a obowiązki pracodawcy

Naliczanie wynagrodzeń oraz wypłata pensji należą do jednych z najważniejszych i podstawowych obowiązków każdego pracodawcy wyszczególnionych w kodeksie pracy. Wprowadzane w ostatnim czasie liczne zmiany w systemie...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu