Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Ponowny zapis do PPK w 2023 roku - ważne zmiany!

Ponowny zapis do PPK w 2023 roku - ważne zmiany!

Ponowny zapis do PPK w 2023 roku - ważne zmiany!

Już na początku 2023 roku działy odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe czekają trudne wyzwania związane z ponownym zapisem do PPK. Należy pamiętać, że dotyczy to wszystkich umów i nieważne, kiedy PPK zostało utworzone (2019-2022). Aby zapoznać się z przepisami i wytycznymi dotyczącymi ponownego zapisu do PPK, przyjrzyjmy się działaniom, które należy wykonać.

Poznaj naszą ofertę

1 stycznia 2023 r. wejdą w życie dwa przepisy ustawy o PPK, które określają obowiązki pracodawców związane z ponownym zapisem do PPK.

Art. 23 ust. 5 i 6 ustawy o PPK:

ust. 5 Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6.

ust. 6 Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 2, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

O czym należy pamiętać?

Wymóg informacyjny

Działy kadrowo-płacowe będą musiały poinformować osoby, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, że ich deklaracje stracą ważność w dniu 28 lutego 2023 roku. Oznacza to, że od wynagrodzeń wypłaconych w marcu 2023 roku będą ponownie dokonywane wpłaty do PPK za te osoby. Informacja może zostać przekazana w sposób zwyczajowo przyjęty w organizacji, np. pisemnie, mailowo lub inną formą. Ważne jest, aby w przyszłości pracodawcy mogli udowodnić, że wywiązali się z tego obowiązku.

Deklaracje rezygnacji z PPK tracą ważność

Wszystkie deklaracje rezygnacji  z PPK tracą ważność w dniu 28 lutego 2023 roku. Ustawa o PPK przewiduje, że wszystkie deklaracje rezygnacji złożone w okresie od 2019 do 28 lutego 2023 roku stracą swoją ważność.

Nowe deklaracje o rezygnacji z PPK?

Ważne, aby osoby, które nie będą chciały uczestniczyć w PPK, złożyły nową deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Osoby będą to mogły złożyć do działów kadrowo-płacowych począwszy od 1 marca 2023 roku.

Zapisanie do uczestnictwa w PPK

Działy kadrowo-płacowe będą miały obowiązek zapisania wszystkich osób zatrudnionych w wieku 18 - 54 lata do PPK. Oznacza to, że od wynagrodzeń wypłaconych kasowo w marcu 2023 roku będą naliczane i potrącane wpłaty do PPK.

Pierwsze wpłaty do instytucji finansowych?

Działy kadrowo-płacowe będą odpowiedzialne za przekazanie pierwszych wpłat związanych z PPK do instytucji finansowych najpóźniej do 17 kwietnia 2023 roku.

Obsługa PPK z payroll360

Obsługa PPK w payroll360 to jedna z dodatkowych, uzupełniających usług realizowanych przez naszych specjalistów w ramach usługi outsourcingu kadr i płac. Klientom, którzy powierzyli nam administrację kadrami i płacami, oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie uczestnictwa w programie. Świadczymy pomoc przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawieraniu umów o zarządzanie i prowadzenie PPK. Obsługa PPK obejmuje również naliczanie należnych składek, przygotowywanie raportów wpłat do systemu, czy sporządzanie deklaracji do ZUS z uwzględnieniem PPK. Usługa outsourcingu kadr i płac pozwala pracodawcom uwolnić się od uciążliwych obowiązków administracyjnych oraz konieczności monitorowania, śledzenia częstych zmian prawnych.

Usługi związane z obsługą kadrowo-płacową w payroll360 - sprawdź!

Data publikacji 17.12.2022

Podobne w kategorii

Rachunek PPK a nowy pracodawca

Jedną z kwestii, o której należy pamiętać podczas zmiany miejsca pracy, jest uczestnictwo w programie PPK. Pracownik, który przechodzi do nowego pracodawcy, otrzymuje nowy rachunek PPK nawet w sytuacji, w której...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu