Obsługa PPK

PPK

Prowadzenia programu PPK dotyczy już wszystkich pracodawców. Zdajemy sobie sprawę, że kolejny administracyjny obowiązek związany między innymi ze stałym monitorowaniem uczestnictwa pracowników w programie, naliczaniem i odprowadzaniem należnych składek oraz  obsługą platformy PPK, może być dla Państwa uciążliwy, dlatego wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, oferujemy całościowe przejęcie obsługi PPK w ramach świadczonych przez nas usług outsourcingu.

W ramach obsługi PPK oferujemy

W ramach obsługi PPK oferujemy

 

 • pomoc w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • pomoc w przygotowaniu informacji o PPK dla pracowników,
 • w pakiecie z usługą outsourcingu kadr: wprowadzenie do systemu kadrowo-płacowego informacji wymaganych do obsługi pracowników w zakresie PPK, o rezygnacji z wpłat PPK uczestników i wszelkich zmian mających wpływ na naliczenie składki,
 • w pakiecie z usługą outsourcingu płac: naliczanie składek PPK, oraz przygotowanie raportu wpłat do systemu funduszu,
 • obsługa portalu PPK udostępnionego przez wybraną Instytucję Finansową,
 • sporządzanie deklaracji ZUS z uwzględnieniem PPK,
 • sporządzanie zestawień przelewów z tytułu zobowiązań PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

PPK logoPracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to wprowadzony ustawą z 4 października 2018 system długoterminowego oszczędzania, dostępny dla wszystkich osób zatrudnionych. Jest on obowiązkowy dla pracodawców i dobrowolny dla osób zatrudnionych. W swoim założeniu, ma służyć gromadzeniu dodatkowych środków na wypłaty przeszłych emerytur.

PPK - informacje dodatkowe

Ustawa o PPK

Ustawa o PPK tworzy nowe możliwości gromadzenia środków dla osób zatrudnionych. Poszerzenie systemu długoterminowego oszczędzania o to nowe rozwiązanie jest wzorowane na doświadczeniach wielu krajów, w których funkcjonują podobne programy pracownicze. Tak jak w innych krajach rozwiniętych (od Niemiec, przez Wielką Brytanię i kraje skandynawskie, po Stany Zjednoczone, Kanadę i Nową Zelandię), tak i w Polsce ustawowy obowiązek tworzenia systemu PPK dla pracowników spoczywa na pracodawcy – przy wsparciu ze strony państwa.

Źródła wpłat na PPK

 

Wpłaty na konto PPK pochodzą z trzech źródeł: od pracodawcy, pracownika i państwa.

Pracodawca i pracownik przekazują do PPK wpłaty podstawowe (obowiązkowe). Ponadto zarówno pracodawca, jak i pracownik mogą zadeklarować przekazywanie wpłat dodatkowych (dobrowolnych). Wysokość wpłat jest naliczana procentowo od wynagrodzenia pracownika.

Państwo będzie dodawać do tej puli określone kwoty. Oszczędzający przez co najmniej 3 miesiące otrzyma od państwa jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej. Następnie zaś co roku, po spełnieniu określonych warunków, będzie zasilać konto pracownika kwotą 240 zł.

Wybór instytucji finansowej

 

Wybór instytucji finansowej i przystąpienie do PPK

 • Do PPK przystępują automatycznie osoby zatrudnione (również w ramach umowy zlecenie) w wieku od 18 do 54 lat (od 55. roku życia pracownik samodzielnie składa wniosek o przystąpienie do programu).
 • Pracodawca dokonuje wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK, która otwiera dla pracowników imienne rachunki, na których będą gromadzone oszczędności – prywatne rachunki PPK.
 • Każdy pracownik ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK. Aby tego dokonać, powinien złożyć swojemu pracodawcy deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Złożenie deklaracji rezygnacji wiąże się dla pracownika z utratą takich korzyści jak wpłaty pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa.
 • Pracownik, który podejmie decyzję o oszczędzaniu w ramach PPK, po osiągnięciu 60. roku życia będzie mógł sam zdecydować, jak zamierza skorzystać ze zgromadzonych środków. Każdy wybierze wówczas jedno z rozwiązań, które będzie dopasowane do jego indywidualnych potrzeb.

Na co możesz przeznaczyć PPK?

 

Jak pracownik może wykorzystać środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych?

 • Pracownik może dalej odkładać środki w PPK.
 • Pracownik może skorzystać z domyślnej formy wypłaty: jednorazowo wypłacić 25% środków, pozostałe środki wypłacać co miesiąc przez 10 lat. Wypłata w tej formie będzie zwolniona z podatku od zysków kapitałowych i dzięki niej pracownik zyska dostęp do zgromadzonych przez siebie środków przez dłuższy okres przebywania na emeryturze – co przełoży się na jego bezpieczeństwo finansowe w dłuższym horyzoncie czasowym.
 • Pracownik nie może wskazać dowolnej kwoty do wypłaty jednorazowej, będzie to zawsze 25% środków. Jednak pozostałe oszczędności może wypłacać w dowolnej liczbie rat (również w 1 racie). Należy jednak pamiętać, że zmniejszenie liczby rat poniżej 120 będzie skutkować koniecznością zapłaty należnego podatku od zysków kapitałowych.
 • Pracownik będzie mógł też dokonać wypłaty transferowej, czyli przenieść zgromadzone środki na polisę w zakładzie ubezpieczeń – z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego, rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o PPK.
 • Pracownik może wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego – wypłaty z jednego, wspólnego rachunku małżeńskiego.

Zapytaj o ofertę

Spacer

Zapytaj o ofertę

Kontakt z naszymi specjalistami

Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się