Praca podczas upałów, Wykorzystanie zaległego urlopu, Program Dobry Start, Potrącenia alimentacyjne, Work-life balance - sierpniowy przegląd newsów

{[description]} left right

Praca podczas upałów, Wykorzystanie zaległego urlopu, Program Dobry Start, Potrącenia alimentacyjne, Work-life balance - sierpniowy przegląd newsów

Praca podczas upałów, Wykorzystanie zaległego urlopu, Program Dobry Start, Potrącenia alimentacyjne, Work-life balance - sierpniowy przegląd newsów

Poznaj naszą ofertę

Praca podczas upałów

Praca podczas wysokich temperatur negatywnie wpływa na stan psychofizyczny organizmu oraz wydajność pracowników. Mimo że przepisy nie precyzują najwyższych temperatur, jakie powinny panować w miejscu pracy, to przyjąć należy, że dla pracowników biurowych jest to powyżej 30ºC, natomiast dla fizycznych ponad 28ºC. Podstawowym obowiązkiem spoczywającym na pracodawcy, jest zapewnienie pracownikom podczas uciążliwych warunków pracy (do których zalicza się pracę podczas upałów) zimnych napojów w ilości zaspokajającej ich potrzeby. Pracodawca nie może wywiązać się z tego obowiązku w inny sposób, np. poprzez wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego. Obowiązujące obecnie przepisy Kodeksu Pracy nie regulują obowiązku wprowadzenia innych udogodnień podczas pracy w wysokich temperaturach. Od dobrej woli pracodawcy zależy np. skrócenie czasu pracy czy też wprowadzeniu dłuższych przerw.

https://inforfk.pl/aktualnosci/3515462,Jakie-obowiazki-ma-pracodawca-w-czasie-upalow.html

 

Wykorzystanie zaległego urlopu – do kiedy?

Zgodnie z prawem pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlop wypoczynkowy w pełnym przysługującym mu wymiarze w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Dni urlopowe, które nie zostały wykorzystane, przechodzą na rok kolejny. Ostatecznym terminem na wykorzystanie urlopu jest 30 września roku następnego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 25 stycznia 2005r. (sygn. akt I PK 124/05; M.P.Pr 2006/3/119) pracodawca ma prawo wysłać pracownika na zaległy urlop, nawet jeśli sam zainteresowany nie wyraża na to zgody. Warto zaznaczyć, że w trakcie trwania zatrudnienia pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop nawet na wniosek pracownika. Warto zaznaczyć, że urlopy wypoczynkowe nie są nabywane bezterminowo. Zgodnie z Kodeksem Pracy ,,Roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne” (art. 291 § 1). Zgodnie z powyższym zapisem, jeśli pracownik nie wykorzysta zaległego urlopu wypoczynkowego za  rok ubiegły najpóźniej do dnia 30 września roku bieżącego, a już 1 października będzie rościł o udzielenie urlopu, to jego przedawnienie nastąpi za 3 lata z dniem 1 października.

https://www.pip.gov.pl/pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-biezace/97339,ostatni-czas-na-nadrobienie-urlopowych-zaleglosci.html

 

Program „Dobry Start” – jak pozyskać świadczenie?

„Dobry Start” to rządowy program, w ramach którego można pozyskać dodatkowe 300 zł na wyprawkę dla dziecka, które nie ukończyło 20 lat (24 w przypadku niepełnosprawności) oraz uczy się w szkole lub specjalnym ośrodku wychowawczym. Program ten nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych oraz dzieci w przedszkolu. Aby pozyskać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku maksymalnie do 30 listopada, do tej samej instytucji, która w danym mieście obsługuje program „Rodzina 500+” lub poprzez portal Empatia czy też bankowość elektroniczną. Warto mieć na uwadze, że złożenie wniosku do końca sierpnia gwarantować będzie wypłatę należności nie później niż 30 września. Świadczenie „Dobry Start” nie podlega zajęciom komorniczym oraz nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, dzięki czemu nie powoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej.

https://obywatel.gov.pl/zasilki-i-pomoc-finansowa/skorzystaj-z-programu-dobry-start

 

Potrącenia alimentacyjne – ważne zmiany od 2019 roku

Zgodnie z założeniami Kodeksu Pracy wynagrodzenie pracownika etatowego chronione jest przed potrąceniami. Pracodawca może jednak dokonać potrąceń z wynagrodzenia bez zgody pracownika na mocy tytułów wykonawczych m.in. sumy na świadczenia alimentacyjne do wysokości 3/5 kwoty netto. Warto zaznaczyć, że w przypadku potrąceń alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń, a także mogą być one dokonywane również z otrzymanych nagród dodatkowych, czy też wynagrodzeń rocznych.
Od stycznia 2019 roku zaczną obowiązywać nowe przepisy mająca na celu walkę z dłużnikami i poprawienie ściągalności alimentów. Tzw. pakiet alimentacyjny przewiduje aktywizację zawodową osób zalegających z alimentami, które swoją niewypłacalność tłumaczą brakiem zatrudnienia. Nowe przepisy nakładają obowiązek m.in. na gminy czy organizacje pozarządowe, by do robót publicznych w pierwszej kolejności kierowali dłużników.
Od 1 lutego 2019 zaczną obowiązywać również przepisy nakładające rozszerzoną odpowiedzialność materialną pracodawcy w przypadku zatrudniania dłużników alimentacyjnych bez umów lub wypłacania kwot większych niż zapisane w umowie, od których nie zostanie dokonane potrącenie. Pracodawca ten będzie ponosił solidarną odpowiedzialność za zobowiązania alimentacyjne do wysokości kwoty rocznych zobowiązań alimentacyjnych takiego pracownika.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-potracenia-alimentacyjne-z-wynagrodzenia-za-prace

https://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/odpowiedzialnosc_prawa_i_obowiazki/2720093,2,Potracenia-alimentacyjne-z-wynagrodzenia-wazne-zmiany-od-2019-r.html 

 

Work-life balance, czyli czy Polacy zachowują równowagę?

Work-life balance to powstała w latach 70 XX w. koncepcja dążąca do równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez instytut ARC Rynek i Opinia 82% Polaków jest zadowolonych z osiągniętego poziomu work-life balance (32% zdecydowanie tak; 50% raczej tak). Badanie pokazuje również, że pracownicy cenią w miejscu pracy przyjazną atmosferę, dogodoną lokalizację firmy oraz poczucie stabilności zatrudnienia. Istotność oczekiwanych benefitów pozapłacowych zmienia się wraz z wiekiem, poziomem wykształcenia czy też płcią pracowników. Dla kobiet ważniejszy jest dogodny dojazd do pracy (65% do 55% u mężczyzn), dla osób młodych możliwość awansu, natomiast dla pracowników z wyższym wykształceniem dostępność szkoleń dodatkowych.

http://www.hrtrendy.pl/2018/03/26/30-polakow-zadowolonych-z-work-life-balance/


Data publikacji: 30.08.2018

Podobne artykuły

22.11.2021

Jak zaplanować urlop 2022? Poznaj dni wolne i święta!

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, dlatego to dobry moment, aby zaplanować urlop 2022. Jak wypadają wtedy dni wolne? Ile długich weekendów nas czeka? Kiedy będą święta? Poniżej przedstawiamy kalendarz na 2022 rok...

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

02.06.2021

Kwarantanna/izolacja domowa a urlop wypoczynkowy i badania kontrolne

Zastanawiasz się czy podczas kwarantanny możesz odebrać urlop wypoczynkowy? Sprawdź artykuł

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się