Pracownicze dofinansowanie wypoczynku

{[description]} left right

Pracownicze dofinansowanie wypoczynku

Dlaczego dofinansowanie wypoczynku jest najbardziej popularną formą świadczenia pozapłacowego? Kto może na niego liczyć?

Pracownicze dofinansowanie wypoczynku

Dlaczego dofinansowanie wypoczynku jest najbardziej popularną formą świadczenia pozapłacowego? Kto może na niego liczyć?

Poznaj naszą ofertę

Dofinansowanie wypoczynku dla małoletnich 

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą liczyć na dofinansowanie wypoczynku otrzymane za pośrednictwem ich opiekunów i zwolnienie od podatków, jeśli spełnione są warunki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof:

  • wypoczynek ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska. Obejmuje to także wypoczynek połączony z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz leczniczo-opiekuńczych. 
  • Organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym obszarze

Czy dofinansowanie wypoczynku jest opodatkowane?

Odpowiedź o opodatkowanie dofinansowania wypoczynku nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, czy termin powstania przychodu (w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji dopłaty) pokrywa się z datą wypłacania wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo istotną kwestią jest czy osoba jest zwolniona z podatku dochodowego osób fizycznych. Kolejnym decydującym elementem jest, skąd pochodzą pieniądze, które przekazywane są pracownikowi. 

  • Mogą pochodzić ze środków funduszu socjalnego, ZFŚS lub wypłacane są zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra - wtedy korzystamy ze zwolnienia bez względu na kwotę (więcej szczegółów art. 21 ust. 1 pkt 67 oraz pkt 78 ustawy o pdof.)
  • Lub dofinansowanie pochodzi ze środków obrotowych, wtedy kwota nieopodatkowana ograniczona jest do kwoty 3000 zł . Większe niż ta kwota będzie stanowiła przychód i musi być opodatkowana. 
  • Dopłaty do wczasów pod gruszą, mogą być nieopodatkowane przy limicie 2000 zł. Obliczany jest w skali roku i dotyczy wszystkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych pochodzących z ZFŚS i funduszy związków zawodowych.

Dofinansowanie a pobieranie zaliczki na podatek

Obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek od należności, które otrzymuje pracownik, w tym różne wynagrodzenia pieniężne z art. 12 ust. 1. W wypadku wypoczynku istotne jest kiedy wynagrodzenie i dopłata do wypoczynku są wypłacane.

  • Termin powstania przychodu pokrywa się z datą wypłacenia wynagrodzenia - nie jest to problematyczne i obliczane standardowym sposobem. 
  • Termin powstania przychodu nie pokrywa się z datą wypłacenia wynagrodzenia - od każdej wypłaty należności dla pracownika, pracodawca oblicza zaliczkę  na podatek na określonych zasadach zgodnie z art.32 ustawy o pdof. Naliczane są one narastająco i na koniec miesiąca wypłata zostanie skorygowana i składki będą obliczone poprawnie.

Jeśli nie wiesz jak obliczyć podatek od dofinansowania wypoczynku lub potrzebujesz wsparcia w księgowości i płacach skorzystaj z naszej usługi Outsourcing Kadr i Płac.

Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 03.08.2021

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się