Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Pracownicze dofinansowanie wypoczynku

Pracownicze dofinansowanie wypoczynku

Pracownicze dofinansowanie wypoczynku

Dlaczego dofinansowanie wypoczynku jest najbardziej popularną formą świadczenia pozapłacowego? Kto może na niego liczyć?

Poznaj naszą ofertę

Dofinansowanie wypoczynku dla małoletnich 

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą liczyć na dofinansowanie wypoczynku otrzymane za pośrednictwem ich opiekunów i zwolnienie od podatków, jeśli spełnione są warunki zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o pdof:

  • wypoczynek ma formę wczasów, kolonii, obozu lub zimowiska. Obejmuje to także wypoczynek połączony z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych oraz leczniczo-opiekuńczych. 
  • Organizatorem wypoczynku musi być podmiot prowadzący działalność w tym obszarze

Czy dofinansowanie wypoczynku jest opodatkowane?

Odpowiedź o opodatkowanie dofinansowania wypoczynku nie jest jednoznaczna. Wszystko zależy od tego, czy termin powstania przychodu (w dacie otrzymania lub postawienia do dyspozycji dopłaty) pokrywa się z datą wypłacania wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo istotną kwestią jest czy osoba jest zwolniona z podatku dochodowego osób fizycznych. Kolejnym decydującym elementem jest, skąd pochodzą pieniądze, które przekazywane są pracownikowi. 

  • Mogą pochodzić ze środków funduszu socjalnego, ZFŚS lub wypłacane są zgodnie z przepisami wydanymi przez ministra - wtedy korzystamy ze zwolnienia bez względu na kwotę (więcej szczegółów art. 21 ust. 1 pkt 67 oraz pkt 78 ustawy o pdof.)
  • Lub dofinansowanie pochodzi ze środków obrotowych, wtedy kwota nieopodatkowana ograniczona jest do kwoty 3000 zł . Większe niż ta kwota będzie stanowiła przychód i musi być opodatkowana. 
  • Dopłaty do wczasów pod gruszą, mogą być nieopodatkowane przy limicie 2000 zł. Obliczany jest w skali roku i dotyczy wszystkich świadczeń rzeczowych i pieniężnych pochodzących z ZFŚS i funduszy związków zawodowych.

Dofinansowanie a pobieranie zaliczki na podatek

Obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie i pobieranie zaliczek na podatek od należności, które otrzymuje pracownik, w tym różne wynagrodzenia pieniężne z art. 12 ust. 1. W wypadku wypoczynku istotne jest kiedy wynagrodzenie i dopłata do wypoczynku są wypłacane.

  • Termin powstania przychodu pokrywa się z datą wypłacenia wynagrodzenia - nie jest to problematyczne i obliczane standardowym sposobem. 
  • Termin powstania przychodu nie pokrywa się z datą wypłacenia wynagrodzenia - od każdej wypłaty należności dla pracownika, pracodawca oblicza zaliczkę  na podatek na określonych zasadach zgodnie z art.32 ustawy o pdof. Naliczane są one narastająco i na koniec miesiąca wypłata zostanie skorygowana i składki będą obliczone poprawnie.

Jeśli nie wiesz jak obliczyć podatek od dofinansowania wypoczynku lub potrzebujesz wsparcia w księgowości i płacach skorzystaj z naszej usługi Outsourcing Kadr i Płac.

Dowiedz się więcej!

Data publikacji 03.08.2021

Podobne w kategorii

ZUS IWA za 2022 rok - do kiedy należy złożyć?

Uwaga! Do końca stycznia 2023 roku należy przekazać do ZUS informację o danych, pozwalających ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe – ZUS IWA. Obowiązek nie dotyczy wszystkich płatników, a jedynie...

Outsourcing badań lekarskich

Pracodawca nie może dopuścić do pracy na danym stanowisku pracownika bez ważnych badań lekarskich i aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy określonego rodzaju. Skierowanie...

HR miękki i HR twardy – czym są? Poznaj różnice!

HR twardy i HR miękki to pojęcia, z którymi zetknie się każda osoba zajmująca się zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Podział ten wynika z zakresu obowiązków, jakie spoczywają na danych specjalistach. Twardy HR...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu