Pracownicze Plany Kapitałowe - Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Praca zdalna. Rządowe propozycje zmiany w Kodeksie pracy, Bon turystyczny. Wsparcie dla rodzin i branży turystycznej. Zmiany w delegowaniu pracowników. Nowe obowiązki pracodawców.

{[description]} left right

Pracownicze Plany Kapitałowe - Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Praca zdalna. Rządowe propozycje zmiany w Kodeksie pracy, Bon turystyczny. Wsparcie dla rodzin i branży turystycznej. Zmiany w delegowaniu pracowników. Nowe obowiązki pracodawców.

Przeczytaj o zmianach proponowanych przez rząd w kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej, a także o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dowiedz się więcej o bonie turystycznym!

Pracownicze Plany Kapitałowe - Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK, Praca zdalna. Rządowe propozycje zmiany w Kodeksie pracy, Bon turystyczny. Wsparcie dla rodzin i branży turystycznej. Zmiany w delegowaniu pracowników. Nowe obowiązki pracodawców.

Przeczytaj o zmianach proponowanych przez rząd w kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej, a także o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Dowiedz się więcej o bonie turystycznym!

Poznaj naszą ofertę

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Zbliża się termin, w którym pracodawcy zobowiązani są do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Obowiązek ten dotyczy pracodawców z II fazy wdrażania PPK (firmy zatrudniające co najmniej 50 osób; stan na 30 czerwca 2019 r.) oraz fazy III (firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników; stan na 31 grudnia 2019 r.). Ostateczną datą jest 27 października 2020 roku. W stosunku do pracodawców II fazy stanowi to weryfikację pierwotnych założeń wprowadzania PPK, jako element działań wspierających przedsiębiorców w związku z panującą epidemią koronawirusa. Co istotne, nie uległy zmianie zasady wdrażania programu. Pracodawcy, którzy zdążyli już dokonać wyboru instytucji finansowej, są uprawnieni do zawarcia umowy o zarządzanie PPK w każdej chwili, bez oczekiwania na termin ostateczny. Przedsiębiorcy objęci II fazą wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych mają jednocześnie możliwość zawarcia umowy o prowadzenie PPK w terminie przewidzianym dla fazy III, który przypada na dzień 10 listopada 2020 roku. Dzięki temu będą mogli odłożyć w czasie pierwsze wpłaty do programu.

Więcej na ten temat: 

https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/Koronawirus.-Komunikat--zmiana-terminow-wdrozenia-PPK.html 

Praca zdalna. Rządowe propozycje zmiany w Kodeksie pracy.

Epidemia koronawirusa w wielu przypadkach spowodowała konieczność zmian w aktywności zawodowej i sposobie świadczenia pracy. Na pierwszy plan wysuwa się tu wykonywanie obowiązków w sposób zdalny. Usprawnieniu tego procesu mają służyć projektowane zmiany w Kodeksie pracy. Proponowane rozwiązania idą w kierunku zastąpienia aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących telepracy. Pojęcie telepracy ma zniknąć z kodeksu i zostać zastąpione pojęciem pracy zdalnej. Co istotne, przepisy o pracy zdalnej nie będą dedykowane dla konkretnych branż (np. sektor IT, usługi finansowe) do tej pory szczególnie z nią kojarzonych, lecz skierowane zostaną do wszystkich sektorów. Projektowane przepisy określą definicję pracy zdalnej oraz sposoby i formy jej świadczenia (np. praca regularna w 100 procentach na odległość, systemy mieszane czy rotacyjne). Ponadto uregulowane mają zostać kwestie takie jak koszty pracy zdalnej (obciążenia po stronie pracodawcy i pracobiorcy). Roboczy projekt zmian przewiduje odpowiedzialność pracodawcy za wyposażenie pracownika w odpowiedni sprzęt oraz ewentualny ekwiwalent dla pracownika za wykorzystywanie własnego sprzętu. Projekt zakłada również odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP. Istnieją tu jednak pewne wyłączenia, m.in. odpowiedzialność za stan techniczny budynku, w którym świadczona jest praca zdalna. Projekt zmian w Kodeksie pracy podlega obecnie konsultacjom społecznym. Zakłada się, że nowe przepisy zaczną obowiązywać w I kwartale 2021 roku.

Więcej na ten temat: 

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/praca-zdalna-w-kodeksie-pracy-co-proponuje-rzad/s62tet0 

Bon turystyczny. Wsparcie dla rodzin i branży turystycznej.

Polski Bon Turystyczny to forma wsparcia rodziny i krajowego sektora turystycznego w obliczu trudnej sytuacji gospodarczej wywołanej epidemią COVID-19. Jest to świadczenie bezgotówkowe w wysokości 500 złotych, przyznawane na każde dziecko objęte świadczeniem lub dodatkiem wychowawczym w programie Rodzina 500+. Dzieci niepełnosprawne otrzymują bon dodatkowy, również w wysokości 500 złotych. Wykorzystując bon można opłacić usługi turystyczne i hotelarskie na terenie kraju. Bon można wykorzystywać kilkukrotnie, aż do wyczerpania limitu. Wykaz podmiotów uprawnionych do pobierania płatności bonem turystycznym dostępny jest na liście prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną. Są to przedsiębiorstwa turystyczne i organizacje pożytku publicznego. Świadczenie ważne jest do końca marca 2022 roku. Wszelkie informacje co do uzyskania i aktywowania bonu turystycznego osoby uprawnione znajdą na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Więcej na ten temat: 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/polski-bon-turystyczny/2619185

Zmiany w delegowaniu pracowników. Jakie są nowe obowiązki pracodawców?

W dniu 4 września br. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników na terenie kraju (nowelizacja Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług). W ich myśl, pracodawca delegujący pracownika na terytorium Polski musi wywiązać się z dodatkowych obowiązków. Należy do nich złożenie Oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP. Oświadczenie składa się do Państwowej Inspekcji Pracy, najdalej w dniu rozpoczęcia usługi. Ponadto w terminie 7 dni od zaistnienia określonych zmian, pracodawca składa Zawiadomienie o zmianie oświadczenia pracodawcy delegującego pracownika na terytorium RP. Delegując pracownika (niebędącego pracownikiem tymczasowym), pracodawca zobowiązany jest przez okres 12 miesięcy zapewnić mu odpowiednie warunki pracy, gwarantujące ochronę minimalną, zgodnie ze szczegółowymi zapisami Kodeksu pracy oraz innych przepisów dotyczących praw i obowiązków pracowniczych. Okres ten może ulec wydłużeniu do 18 miesięcy, po złożeniu do Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienia, w którym pracodawca uzasadnia powstałą sytuację.

Więcej na ten temat:  

 https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/profilaktyczna_ochrona_zdrowia/4678607,Zmiany-w-delegowaniu-pracownikow-od-4-wrzesnia-2020-r-nowe-obowiazki-pracodawcow.html

 


Data publikacji: 05.10.2020

Podobne artykuły

19.08.2021

Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

Od maja trwają na pracę nad ustawą dotyczącą pracy zdalnej, a 23 lipca 2021 opublikowano najnowszy projekt. Co może się zmienić?

11.08.2021

Nowelizacja ustawy o PPK

Od dłuższego czasu przygotowywany jest projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który ma nadać im uprawnienia w zakresie PPK. Dowiedz się, co może się zmienić?

20.07.2021

Kiedy pracownik może być zapisany do PPK?

Gdy zatrudniamy nowego pracownika, po 90 dniach musimy zapisać go do PPK. Czy jest to takie proste? Poznaj zasady, które obowiązują.

31.03.2021

Praca zdalna z ryczałtem

Przeciągająca się pandemia wymaga od pracodawców zapewniania nowych form pracy swoim pracownikom. Przykładem tego jest coraz  częstsze wykorzystywanie pracy zdalnej.

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się