Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Ustawa nt. PPK realizowana jest ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jej kluczowe założenia powstały przy współpracy Rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Program skierowany jest do ok. 11,5 mln Polaków pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, czyli zarówno do tych na etacie, jak i pracujących np. na umowę-zlecenie. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy, z których będzie można korzystać po 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach wcześniej, gdyż PPK jako system niebędący częścią publicznego systemu emerytalnego pozwala na dziedziczenie kapitału, oraz wycofanie go w dowolnym momencie. 

Poznaj naszą ofertę

Terminy wdrożenia PPK

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa zatrudniającego minimum jedną osobę. Z uwagi na skalę programu planuje się stopniowe (odbywające się co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup pracodawców do programu w okresie 2 lat, począwszy od największych przedsiębiorstw aż do najmniejszych firm. Pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową.

Harmonogram wdrożenia PPK w przedsiębiorstwach

  1. Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (na dzień 31 grudnia 2018 r.) zobowiązane są najpóźniej do 12 listopada 2019 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową. 
  2. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (na dzień 30 czerwca 2019 r.) zobowiązane są najpóźniej do 11 maja 2020 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową
  3. Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (na dzień 31 grudnia 2019 r.) zobowiązane są najpóźniej do 10 listopada 2020 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową
  4. Pozostałe przedsiębiorstwa i jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są najpóźniej do 10 maja 2021 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową.

Do programu zapisany zostaje automatycznie każdy pracownik między 18 a 55 rokiem życia, podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia powinni zwrócić się do Pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do PPK. Całość formalności, tj.: wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki pracowników/zleceniobiorców, przekazywanie wpłat, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentacji, spoczywa po stronie instytucji zatrudniającej. 

Finansowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Gromadzone środki będą pochodzić z trzech źródeł: od Pracodawcy, Pracownika i Państwa. Wpłata finansowana przez pracownika określona została na poziomie od 2% do 4% wynagrodzenia brutto, natomiast ta finansowana przez pracodawcę pomiędzy 1,5% a 4% wynagrodzenia brutto. Łączna maksymalna wpłata miesięczna nie będzie mogła przekroczyć 8%. Pracownicy będą mogli liczyć również na dopłaty od państwa w wysokości 250 zł jako opłata powitalna, a także 240 zł wkładu corocznego.

Źródło: https://www.mojeppk.pl/

Wycofanie środków z PPK po ukończeniu 60. roku życia

Każda osoba biorąca udział w programie może po ukończeniu 60. roku życia ma możliwość wypłacenia zgromadzonych oszczędności bez konieczności zapłaty podatku od zysku. Art. 99 ust 1. oraz Art. 100 ust 1. Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215) określa zasady wypłaty oszczędności:

  1. 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałą część – jednorazowo;
  2. w postaci produktów finansowych:
  • na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
  • na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie;
  1. w formie świadczenia małżeńskiego.

Alternatywne możliwości wypłat przewidują również uzyskanie całości zgromadzonych środków w jednej racie, jednak wypłata w mniej niż 120 ratach obarczona jest koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. 

Wycofanie środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia

Możliwe jest wycofanie środków w dowolnym momencie, jednak będą one pomniejszone podatek od zysków kapitałowych, dopłaty ze strony Państwa, a także o 30% wartości wpłat pracodawcy na poczet uiszczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z Art. 101 ust 1. Ustawy o PPK, pracownik może również wnioskować o wypłatę 25% środków zgromadzonych na rachunku w przypadku poważnej choroby jego, małżonka bądź dziecka. Wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika PPK, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, dokonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika PPK wniosku o dokonanie wypłaty (art. 101 ust 3). 

Rezygnacja z PPK

Każda osoba zapisana do Pracownicze Plany Kapitałowe ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK poprzez złożenie do pracodawcy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Z uczestnictwa w programie można zrezygnować zarówno na etapie

tworzenia programu, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości.

Decydując się na usługi outsourcingu kadr i płac payroll360 jesteś pod opieką dedykowanych doradców działu Kadry i Płace. Specjaliści współpracują z Twoją organizacją zdalnie lub stacjonarnie - zależnie od wybranego pakietu. Obsługę realizujemy za pomocą nowoczesnych narzędzi IT, dopasowanych do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami i sprawdź!


Dowiedz się więcej!

Data publikacji 23.07.2019

Podobne w kategorii

Rachunek PPK a nowy pracodawca

Jedną z kwestii, o której należy pamiętać podczas zmiany miejsca pracy, jest uczestnictwo w programie PPK. Pracownik, który przechodzi do nowego pracodawcy, otrzymuje nowy rachunek PPK nawet w sytuacji, w której...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu