payroll360

menu

Prowadzenie kadr i płac

pixabay.com left right

Prowadzenie kadr i płac

W Polsce następuje zmiana w postrzeganiu biznesu. Zmieniają się także sposoby zarządzania firmą, a polscy przedsiębiorcy czerpią garściami z doświadczeń innych państw. Pojawienie się na polskim rynku zagranicznych firm i koncernów przyspiesza proces ewolucji na naszym rodzimym podwórku biznesowym. Jednym z elementów, który przechodzi znaczące zmiany w ciągu ostatnich kilku lat jest administracja kadr i płac. Rozwiązania HR i outsourcing usług weszły już na stałe do naszego biznesu i będą zyskiwać na popularności.

Prowadzenie kadr i płac

W Polsce następuje zmiana w postrzeganiu biznesu. Zmieniają się także sposoby zarządzania firmą, a polscy przedsiębiorcy czerpią garściami z doświadczeń innych państw. Pojawienie się na polskim rynku zagranicznych firm i koncernów przyspiesza proces ewolucji na naszym rodzimym podwórku biznesowym. Jednym z elementów, który przechodzi znaczące zmiany w ciągu ostatnich kilku lat jest administracja kadr i płac. Rozwiązania HR i outsourcing usług weszły już na stałe do naszego biznesu i będą zyskiwać na popularności.

 

 

Obwiązki kadrowo-płacowe

Do obowiązków każdego pracodawcy należy prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokumentacji dotyczącej stosunku pracy. Lista obowiązków z tym związanych jest bardzo obszerna. Należy do nich m.in prowadzenie odrębnej dla każdego pracownika dokumentacji dotyczącej ewidencji czasu pracy, zawierającej informacje

  • o ilości wypracowanych godzin w poszczególnych dobach (w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy).
  • o zwolnieniach od pracy
  • o urlopach
  • o innych nieobecnościach pracy (z uwzględnieniem tego czy były to nieobcności usprawiedliwione czy nie)

Do akt dołącza się również wnioski pracownika o udzielenie urlopu lub czasu wolnego od pracy w zamian za wypracowanie tego czasu w godzinach nadliczbowych.Kolejnym obowiązkiem jest też prowadzenie ewidencji wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowych należności.

Rzetelne prowadzenie tych działań jest o tyle ważne, że w przypadku zaniedbań ze strony pracownika to właśnie pracodawca będzie musiał udowodnić na podstawie prowadzonej dokumentacji nieobecność pracownika.Poza tym karta ewidencji czasu pracy daje pracodawcy pełną kontrolę nad uprawnieniami pracowników.

Zatrudnionemu daje to możliwość monitorowania tego czy otrzymał  należną kwotę wynagrodzenia oraz inne należne mu świadczenia.

 

 

Na co jeszcze należy zwrócić uwagę przy prowadzeniu kadr i płac?

Obowiązkiem każdej firmy jest nie tylko prowadzenie dokumentacji pracowniczo-płacowej. W zakres ten wchodzi znacznie więcej zadań, m.inn.:

  • kontrola terminowości płac, czyli list płac, deklaracji  ZUS, rozliczeń podatków, PFRON),

  • sporządzania wszelkich raportów kadrowo-płacowych, w tym do GUS,

  • reprezentowania firmy podczas kontroli z zakresu kadr i płac (PIP, ZUS, US),

  • bieżącej obsługi kadrowo-płacowej – w zależności od potrzeb zakładu pracy

Niektóre z wyżej wymienionych czynności są wykonywane raz do roku (rozliczenia z US), natomiast niektóre z nich należy przeprowadzać częściej.Tak chociażby lista płac zazwyczaj sporządzana jest co miesiąc, ale rzeczywistość często weryfikuje to założenie i w praktyce lista płac jest sporządzana przez pracodawcę nawet co 2 tygodnie.

 

Sposób na prowadzenie kadr i płac

Nawet w przypadku małych firm ilość działań płacowo-kadrowych może być przytłaczająca i utrudniona dodatkowo ciągłymi zmianami w Kodeksie Pracy. Poza tym czasochłonność tych działań sprawia, że skupiając się na nich możesz stracić z oczu główne cele i założenia Twojej firmy. Jednak stosując odpowiednią strategię możesz zdjąć ze swych barków sporą część tych obowiązków i cieszyć się najważniejszymi dla Ciebie aspektami prowadzenia firmy, a jednocześnie mieć pewność, że kwestie kadrowo-płacowe są w pełni uregulowane. Możesz na przykład skorzystać z rozwiązań podpartych wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzenia kadr i płac. Szeroką gamę profesjonalnych usług dostosowanych do różnych potrzeb Klientów oferuje  payroll360.

zadaj pytanie

 

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się