PUE ZUS 9 nowych formularzy od 27 marca 2021 r.

{[description]} left right

PUE ZUS 9 nowych formularzy od 27 marca 2021 r.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS od 27 marca 2021 roku wprowadził zmiany we wnioskach.

PUE ZUS 9 nowych formularzy od 27 marca 2021 r.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS od 27 marca 2021 roku wprowadził zmiany we wnioskach.

Dotyczą one takich obszarów, jak: emerytury, renty, opłacania składek na urlopie macierzyńskim, daniny publicznej, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zasiłku macierzyńskiego, orzecznictwa lekarskiego, rozłożenia na raty należności wynikającej z tytułu składek,  postępowania egzekucyjnego, rehabilitacji, zmiany danych osoby zamieszkującej w Polsce i za granicą. Nowe formularze (9) w HTML są łatwiejsze w obsłudze, szybciej wprowadza się też dane i wysyła formularz. W każdej chwili, jeśli będzie taka potrzeba, można dosłać załącznik do wniosku. Umożliwia to opcja „Doślij załącznik”, która znajduje się w bramce „Dokumenty wysłane”. Każdy użytkownik może sobie wybrać rodzaj dołączanego do wniosku załącznika. Dosłanie dodatkowych dokumentów w postaci załącznika możliwe jest tylko dla tych wniosków, które ZUS oznaczył w systemie. Pliki są dołączane do pisma POG. System PUE automatycznie tworzy takie pismo. Zmiany na Platformie mają na celu ułatwienie wszystkim użytkownikom przesyłanie wniosków z załącznikami i bez nich.


Data publikacji: 02.04.2021

Podobne według tagu

02.04.2021

Nowe wzory ZUS ZUA, ZUS ZZA z kodami zawodu.

Wzory będą dostępne od 16 maja 2021

02.04.2021

Nowe wzory ZUS ZUA, ZUS ZZA z kodami zawodu.

Wzory będą dostępne od 16 maja 2021

27.01.2021

Wyliczanie wynagrodzenia (obliczanie wynagrodzenia)

Wynagrodzenie brutto różni się zasadniczo od wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje na konto. Różnice te wynikają przede wszystkim z obowiązkowych obciążeń,...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się