payroll360

menu

Rekrutacja spoza UE

Kontakt z naszymi specjalistami

Czasami zdarza się tak, że na polskim rynku pracy brakuje specjalistów czy wykwalifikowanych pracowników. W takich sytuacjach proponujemy naszym Klientom pozyskanie pracowników z poza granic Polski.

Naszym partnerem w tym zakresie jest Fundacja Nowy Dom, której głównym celem jest zapewnienie wszechstronnej pomocy dla imigrantów przybyłych z krajów Partnerstwa Wschodniego: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. W swoich działaniach kładą szczególny nacisk na integrację ze społeczeństwem polskim.

 

Swoje działania realizują poprzez m.in.:

  • organizację kursów języka polskiego,
  • inicjowanie szkoleń i warsztatów wspierających rozwój zawodowy imigrantów,
  • pomoc społeczną rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  • pomoc w znalezieniu pracy,
  • pomoc w zorganizowaniu wszystkich formalności związanych z podjęciem pracy (wiza, karta pobytu).

 

Payroll360 w ramach prowadzenia działalności z zakresu rekrutacji, wspiera Fundację w realizacji projektu Profil Poszukiwanego Pracownika (PPP), czyli w znalezieniu pracy dla imigrantów.  

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się