payroll360

menu

Rekrutacja zagraniczna

Alicja Kochan

Kontakt ze specjalistą

Payroll 360 angażujemy się również w projekty związane z prowadzeniem rekrutacji do pracy za granicą. Współpracujemy w tym zakresie z partnerami na rynku skandynawskim i niemieckim, oferując pracownikom z Polski m.in.

  • kontrakty podpisywane bezpośrednio z pracodawcami zagranicznymi zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Państwa gdzie wykonywana jest praca,
  • opiekę rezydenta na miejscu,
  • zakwaterowanie.

 

W ramach kierowania pracowników do pracy zagranicą, payroll 360 podpisuje z kandydatem umowę potwierdzającą przedstawione w ofercie warunki zawierającą m.in.:

  • nazwę i adres pracodawcy w kraju docelowym,
  • okres trwania kontraktu,
  • warunki pracy i wynagradzania oraz inne świadczenia (w tym socjalne),
  • zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania w/w umowy.

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego