Renta socjalna dla osób niepełnosprawnych, Prawo do renty rodzinnej oraz renty socjalnej, RODO, zamożny Polak

{[description]} left right

Renta socjalna dla osób niepełnosprawnych, Prawo do renty rodzinnej oraz renty socjalnej, RODO, zamożny Polak

Renta socjalna dla osób niepełnosprawnych, Prawo do renty rodzinnej oraz renty socjalnej, RODO, zamożny Polak

Wyższa renta socjalna dla osób niepełnosprawnych

O 164,77 zł wzrośnie renta socjalna na mocy ustawy uchwalonej przez Sejm. Renta socjalna zostanie podniesiona do wysokości 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Od 1 czerwca do końca sierpnia renty będą wypłacane zgodnie z dotychczasową kwotą, natomiast we wrześniu nastąpi ich wyrównanie za wsteczne 3 miesiące. Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmiany dotyczyć będą ok. 280 tysięcy osób.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5535,9925,sejm-podniosl-rente-socjalna.html

Od 1 lipca 2018 będą zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Przedstawiciele aż 197 zawodów szybciej dostaną zezwolenie na pracę w Polsce – takie rozwiązanie przewiduje przygotowany w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej projekt nowelizacji regulującego te kwestie rozporządzenia. Obowiązujące wcześniej prawo określało, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na prace, jeśli wśród osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy nie ma takich, które mogą spełnić wymagania danego pracodawcy – tzw. test rynku pracy. Po zmianach aż 197 zawodów nie będzie podlegało powyższym unormowaniom. Lista zawodów zwolnionych obejmuje m.in. takie specjalizacje jak: programiści aplikacji (branża IT); murarze, ślusarze, elektrycy; lekarze ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty; pielęgniarki bez specjalizacji lub w jej trakcie, a także kierowcy samochodów ciężarowych.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/780631,Zmiany-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-od-1-lipca-2018-r.html

Prawo do renty rodzinnej oraz renty socjalnej – zbieg uprawnień

Kwestie związane z rentą socjalną reguluje ustawa o rencie socjalnej, zaś kwestie związane z rentą rodzinną – ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Co w przypadku zbiegu uprawnień do otrzymywania renty rodzinnej i renty socjalnej? Zgodnie z przepisami prawa kwota renty socjalnej ulega obniżeniu tak, aby suma obu świadczeń nie była wyższa niż 200% najniżej renty przyznawanej za niezdolność do pracy – tj. kwoty 2059,60 zł.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5528,9935,zbieg-prawa-do-renty-rodzinnej-oraz-renty-socjalnej.html

Czy polscy pracodawcy są gotowi na RODO?

Jak wynika z Raportu eRecruiter „RODO w rekrutacji 2018”, aż 90% pracodawców uważa, że wejście w życie RODO, czyli unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, wymaga zwiększenia zaangażowania w kwestie ochrony i przetwarzania danych osobowych. Nowe rozporządzenie nakłada na pracodawców szereg wymogów, które mają zapewnić przejrzystość w pozyskiwaniu i korzystaniu z danych osobowych.

Jakie dane pracowników może zbierać pracodawca według RODO?

Rozróżnić należy dane zbierane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz dane zbierane od pracownika. W przypadku tego pierwszego pracodawca ma prawo żądać: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli kandydat zostanie zatrudniony, pracodawca może przetwarzać również jego adres zamieszkania, numer PESEL oraz, jeśli to konieczne, dane o członkach rodziny.

https://erecruiter.pl/centrum-prasowe/pracodawcy-zbroja-sie-rodo/

Ile powinien zarabiać Polak, którego można uznać za zamożnego?

W ramach przeprowadzonego przez Deutsche Bank badania, zamożny Polak to ten, którego konto zasila co miesiąc kwota od 10 do 19 tys. zł netto (39% badanych) oraz od 5 do 10 tysięcy zł netto (25% badanych). W porównaniu z innymi europejskimi krajami, osób osiągających porównywalne dochody wciąż jest niewiele. Nie jest zaskoczeniem, że osoby posiadające większe nadwyżki finansowe chętniej odkładają kapitał w depozytach bankowych lub też inwestują swoje oszczędności. Według danych NBP Polacy w depozytach bankowych zgromadzili 738 mld zł.

https://www.kadry.abc.com.pl/aktualnosci/kiedy-zaczyna-sie-zamoznosc-czyli-co-to-znaczy-dobrze-zarabiac,119525.html


Data publikacji: 30.05.2018

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się