Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Służba wojskowa a wymiar urlopu wypoczynkowego

wojsko

Służba wojskowa a wymiar urlopu wypoczynkowego

23 kwietnia 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Nowe przepisy wprowadziły również zmiany w kodeksie pracy odnoszące się do proporcjonalnego obniżania urlopów wypoczynkowych pracowników za okresy ich nieobecności w pracy wynikające z pełnienia służby wojskowej.

Poznaj naszą ofertę

Ustawa o obronie Ojczyzny wprowadziła służbę wojskową – czynną służbę wojskową oraz służbę w rezerwie, dzielącą się na aktywną i pasywną służbę w rezerwie. Dokument określa także m.in. rodzaje i skład Sił Zbrojnych RP, sposób prowadzenia rekrutacji do służby wojskowej, czy zasady kształcenia kandydatów. W związku z nowymi przepisami konieczne stało się również zagwarantowanie specjalnych uprawnień dla pracowników, którzy zgłoszą się do odbycia służby wojskowej. Mowa tu w szczególności o zapewnieniu im ochrony przed zwolnieniem z pracy oraz bezpłatnego urlopu na czas szkolenia.

Odbywanie służby wojskowej – wymiar urlopu wypoczynkowego

Jednym z podstawowych praw każdego pracownika, którego nie może się on zrzec, jest prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Prawo do kolejnych urlopów nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. W zależności od okresu zatrudnienia wymiar urlopu wynosi 20 dni (zatrudnienie krócej niż 10 lat) lub 26 dni (zatrudnienie co najmniej 10 lat).

W przypadku odbywania służby wojskowej rozliczanie wymiaru urlopu wypoczynkowego odbywa się proporcjonalnie. Wskazuje na to znowelizowany art. 1552 § 1 pkt 3 kodeksu pracy zawierający odwołanie do art. 1551 § 1 pkt 2 – wyjaśniają eksperci ds. outsourcingu kadr i płac payroll360.

Względem pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie pełnienia:

  • zasadniczej służby wojskowej,
  • terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie,
  • służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby,
  • odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy,
  • pełnienia służby zastępczej

stosuje się odpowiednio przepis art. 1551 § 1 pkt 2.

Oznacza to, że przerwa wynikająca z odbywania przez pracownika służby wojskowej przez okres trwający co najmniej 1 miesiąc, a następnie jego powrót do pracy u tego samego pracodawcy, będzie wiązać się z koniecznością proporcjonalnego rozliczenia urlopu wypoczynkowego. W praktyce skutkiem odbycia służby wojskowej stanie się obniżenie wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego takiemu pracownikowi.

Jakie zasady stosować do proporcjonalnego rozliczania wymiaru urlopu wypoczynkowego?

Zasady, jakie należy stosować do rozliczania urlopu wypoczynkowego, określa art. 1551 § 1 pkt 2. W przypadku odbywania służby wojskowej urlop wypoczynkowy będzie rozliczany w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego – dotyczy zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – dotyczy zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Przepisu kodeksu pracy w art. 1552 § 2 wskazują ponadto, że jeżeli okres odbywania służby wojskowej pracownika przypadł po nabyciu przez niego prawa do urlopu w danym roku kalendarzowym, wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których pracownik przed rozpoczęciem tego okresu, czyli przed początkiem służby wojskowej wykorzystał już urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze.

W ramach usługi outsourcingu kadr i płac payroll360 przygotowuje i prowadzi ewidencję nieobecności pracowników, uwzględniając w niej urlopy, zwolnienia lekarskie oraz inne absencje, również spowodowane odbywaniem służby wojskowej. Przekazanie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznej firmie zwalnia pracodawców z obowiązku bieżącego monitorowania wszystkich zmian prawnych, który spoczywa w takich przypadkach na specjalistach payroll360.

Data publikacji 19.05.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu