Specjalista ds. kadr i płac

pixabay.com left right

Specjalista ds. kadr i płac

Rozbudowujesz swoją firmę i zastanawiasz się nad zatrudnieniem specjalisty ds. kadr i płac? Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co na początek powinieneś wiedzieć na temat tego stanowiska.

Specjalista ds. kadr i płac

Rozbudowujesz swoją firmę i zastanawiasz się nad zatrudnieniem specjalisty ds. kadr i płac? Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co na początek powinieneś wiedzieć na temat tego stanowiska.

 

Specjalista ds. kadr i płac - zakres obowiązków

Głównym obszarem działalności zatrudnionego przez Ciebie pracownika będzie obsługa kadr i płac. Co to konkretnie oznacza? Wymieńmy kilka podstawowych obowiązków:

  • prowadzenie dokumentacji kadrowej,
  • przygotowywanie dokumentacji płacowej,
  • sporządzanie listy płac,
  • naliczanie urlopów, chorobowych i pozostałych świadczeń wypłacanych pracownikom,
  • terminowa wypłata wynagrodzeń,
  • zawieranie, rozwiązywanie i naliczanie umów cywilno-prawnych,
  • rozliczanie czasu pracy,
  • kierowanie na okresowe badania lekarskie,
  • sporządzanie i przesyłanie dokumentacji wymaganej przez instytucje publiczne (np. ZUS, Urząd Skarbowy, PFRON),
  • realizacja procesu rekrutacji.

Oczywiście ta lista może być dłuższa lub krótsza. Jej wymiar zależy od profilu Twojej firmy, liczby osób zatrudnianych na podobnym stanowisku, a także podziału obowiązków.

 

 

Kryterium wykształcenia

 

Najważniejszym wymogiem, jaki powinieneś stawiać przed kandydatem na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac, jest doskonała znajomość Kodeksu Pracy, prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych. Zawsze sprawdzaj znajomość przepisów obowiązujących w kraju, w którym zatrudniasz albo w którym zarejestrowana jest Twoja firma.
Zweryfikuj znajomość pakietu MS Office (World, Excel). Ponadto spytaj o umiejętność obsługi programów kadrowo-płacowych, takich jak: Płatnik, Teta, Enova, Symfonia lub innych, używanych w Twojej firmie. Nie musisz stawiać takiego warunku jedynie wtedy, gdy prowadzisz wewnętrzne szkolenia z obsługi konkretnego programu
Wśród absolwentów studiów wyższych szczególnie zwróć uwagę na osoby, które ukończyły takie kierunki, jak prawo pracy, ubezpieczenia społeczne, administracja czy ekonomia. Nie ma jednak sensu stawiać formalnego wymogu wykształcenia wyższego niż średnie. W przeciwnym razie możesz stracić okazję zatrudnienia wielu wartościowych pracowników. W praktyce ważniejsze od ukończonych studiów niejednokrotnie mogą okazać się specjalistyczne kursy i szkolenia. Poza tym, jak w wielu innych zawodach, także i tutaj najbardziej cenione jest doświadczenie, czyli staż pracy.
Na koniec zastanów się, czy znajomość języków obcych, zwłaszcza angielskiego, będzie konieczna w Twojej firmie.

Miękkie kompetencje

Kontakt z naszymi specjalistami

Zatrudnionego pracownika zawsze możesz przeszkolić, gdy zajdzie taka potrzeba. Jednak gdy zatrudnisz osobę, której cechy osobowościowe nie przystają do kultury firmy i zakresu obowiązków, nic już nie możesz poradzić. Dlatego zwróć uwagę na tzw. miękkie kompetencje już na etapie rozmowy o pracę.
Przekonaj się, czy kandydat wykazuje odpowiedzialne podejście do powierzanych obowiązków - świadczy o tym np. forma CV, punktualne przybycie na rozmowę o pracę czy odpowiedni strój. Pracownik powinien również być dokładny i sumienny. W tym zawodzie jest wymagana przede wszystkim duża odporność na monotonię wykonywanych zadań. Dowiedz się, czy kandydat jest na to gotowy. Niezastąpiona może okazać się umiejętność dobrej organizacja pracy. Poza tym osoby komunikatywne będą miały znacznie ułatwione zadanie w stosunku do swoich nieśmiałych konkurentów. Podobnie istotna będzie umiejętność pracy pod presją czasu.
Jeśli masz możliwość, powierz sprawdzenie tych kompetencji specjalistom.

Jakie wynagrodzenie?

Ile wynosi pensja specjalistów ds. kadr i płac? 25% zatrudnionych zarabia poniżej 3260 zł, mediana wynosi 4080 zł, ale już co czwarty powyżej 4880 zł (wszystkie kwoty dotyczą pensji brutto). Abyś mógł wyobrazić sobie przykładowe zarobki, specjalista ds. kadr i płac w przeciętnej wielkości firmie (od 50 do 249 osób) zarabia średnio 4095 zł brutto (źródło: wynagrodzenia.pl). Pamiętaj jednak, że kwota brutto to nie są wszystkie koszty, jakie poniesiesz zatrudniając pracownika.

Czy zatrudnić specjalistę ds. kadr i płac?

Zakres obowiązków wykonywanych przez specjalistę ds. kadr i płac obejmuje zadania, które muszą być wykonywane w praktycznie każdej firmie. Duża część z nich - zwłaszcza tych większych - outsourcuje takie usługi do firm specjalizujących się w HR i naliczaniu płac. Dlatego to właśnie firmy outsourcingowe są podstawowym miejscem zatrudnienia specjalistów ds. kadr i płac.
Jeśli masz taką możliwość, warto skorzystać z usług jednej z nich. Oferujemy (payroll360) profesjonalne usługi z zakresu administracji kadr i płac.

 

 

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się