payroll360

menu

System

Wybór systemu do zarządzania usługą administracji kadr i płac jest niezmiernie istotny zarówno dla nas jak i dla naszych Klientów. Nasze rozwiązania opieramy na eksperckim oprogramowaniu klasy ERP do zarządzania firmą, który gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo oraz poprawności wyliczeń.

Ponad 10 letnie doświadczenie w pracy na tym systemie pozwala nam w pełni wykorzystywać jego możliwości, które gwarantują pełną integrację z potrzebami klienta. Nowe rozwiązania pozwalają w znacznym stopniu uczynić usługę administracji kadr i płac bardziej przyjazną i efektywną dla naszych Klientów. Dzięki nim mają bieżący dostęp do wszelkich niezbędnych informacji, możliwość generowania indywidualnych raportów i zestawień. System optymalizuje procesy obiegu informacji wewnątrz organizacji jak i z firmami współpracującymi.

Za pomocą modułów obsługujących elektroniczną wymianę dokumentów między biurem a klientem, klient może na bieżąco śledzić kartoteki swoich pracowników.

System zapewnia pełną obsługę w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, delegacji i diet pracowniczych, podatków oraz składek ZUS, niezależnie od formy zatrudnienia.

  

Możliwości systemu
 

Moduł podstawowy Kadry-Płace

Kadry – zapis informacji takich jak: dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodzin, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych, a także dane podatkowe.

Płace – poza standardowym rozliczaniem etatów i umów zleceń (umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawne) pozwala także na udzielanie długoterminowych pożyczek czy zaliczek akonto wypłaty (opodatkowanych i nieopodatkowanych). Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu dowolnych składników wynagrodzenia.

Kalendarze – definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy (w tym pracy wielozmianowej), odnotowywanie odstępstw od założonego grafiku (zarówno obecności, jak i nieobecności) oraz bezpośrednią współpracę z automatycznymi rejestratorami czasu pracy (RCP).

Moduły wspomagające:

Podgląd - umożliwia podgląd danych bez możliwości ich edycji.

Służy do kontrolingu i raportowania pracy. Podgląd pozwala na przeglądanie z jednego miejsca wszystkich danych znajdujących się w poszczególnych modułach systemu.

Workflow - organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych.

 • kierowanie przepływem informacji między pracownikami,
 • wizualizacja przebiegu procesów w postaci elektronicznych formularzy zapisu i kontroli danych,
 • budowa i nadawanie obiegu elektronicznych formularzy,
 • projektowanie i nadzorowanie ścieżki zadań.

Import/Eksport RCP - zapewnia wymianę danych między czytnikiem RCP a systemem.

Zbiorcza Edycja Czasu Pracy - przedstawia ewidencję normy czasu pracy w formie zbiorczych zestawień.

Deklaracje – w tym module zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe (PIT-11, 4R, 8AR, 40, R, 8C, a także IFT-1R i IFT-1), zgłoszeniowe ubezpieczonych (ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCNA) i rozliczeniowe (DRA, RCA, RSA, RZA). Aplikacja umożliwia wyeksportowanie deklaracji ZUS do programu Płatnik. Ponadto wspiera obliczanie dofinansowania dla osób niepełnosprawnych, przygotowuje deklaracje Wn-d i eksportuje je do programu SODiR off-line. Natomiast wbudowane raporty ułatwiają sporządzanie deklaracji Z-03, Z-06, DG-1 dla GUS.

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – ułatwia zarządzanie personelem, pozwala: usprawnić proces ocen pracowniczych kwartalnych, półrocznych i rocznych, ewidencjonować kursy i szkolenia pracownicze, planować i przeprowadzać cały proces rekrutacyjny, od rejestracji kandydata aż po jego zatrudnienie. ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy.

Pracownicy Eksportowi – rozliczenie wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy zagranicą.

Pracownicy Koszty Projektów - rozdzielenie wynagrodzeń pracowników wg miejsca powstania kosztów wynagrodzeń.

Delegacje Służbowe - wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

Elektroniczna platforma użytkownika

Pulpit Pracownika - elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych z możliwością:

 • sprawdzania dostępny limitów urlopowych,
 • składania wniosków urlopowych, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
 • przeglądania danych dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
 • przeglądania kwot wynagrodzeń.

 

Pulpit Kierownika- elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników:

 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
 • drukowanie różnego rodzaju raportów.
Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się