Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

administracja kadr

Artykuły na temat: administracja kadr

Czego nie ujmuje się w aktach osobowych pracownika?

Zakres dokumentów i oświadczeń, jakie należy umieszczać w aktach osobowych pracownika z podziałem na 4 części, szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r....

Payroll360.pl

Obsługa kadrowa - jej zakres i rola outsourcingu

Obsługa kadrowa to najogólniej wszystkie czynności związane z prowadzeniem i zarządzaniem dokumentacją pracowniczą i płacową. Niezależnie od tego, czy firma zatrudnia kilku, kilkudziesięciu, czy kilkuset pracowników –...

Teczki pracownicze – co dokładnie zawierają?

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a przy tym precyzyjnie wskazują, jak należy to robić. O ile sama kwestia grupowania akt osobowych na cztery części: A, B, C...

pixabay.com

Kadry i płace a relacja pracodawca-pracownik

Jeśli jesteś właścicielem firmy i masz poczucie, że na Twojej głowie spoczywa wiele obowiązków związanych z “papierkową robotą”, a w związku z często zmieniającym się Prawem Pracy i rozporządzeniami ZUS masz obawy czy...

Kadry - definicja i zadania działu kadr

Kadry pracownicze w przedsiębiorstwie są niezwykle istotnym elementem, który wpływa na jego ostateczny sukces biznesowy. Zarządzanie kadrą jest ważnym aspektem przedsiębiorstwa, ponieważ bez dobrze zorganizowanej i...

pixabay.com

Obsługa kadr i płac - dlaczego warto?

Przy małej liczbie pracowników prowadzenie odpowiedniej dokumentacji nie nastręcza większych problemów. Jednakże wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zwiększeniem poziomu zatrudnienia, kwestie związane z obsługą kadr i...

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu