zwolnienie

zwolnienie

27.05.2021

Zasiłek macierzyński 16 grudnia 2020r.

Ustalanie od 16 grudnia 2020 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

15.01.2016

pixabay.com

Rozliczanie zwolnienia od pracy z tyt. Art. 188 KP w wymiarze godzinowym

Od 2 stycznia 2016 r. pracownicy mają możliwość skorzystania z opieki nad zdrowym dzieckiem do 14 roku życia albo w wymiarze 2 dni albo 16 godzin. O ile w przypadku korzystania z pełnych dni nie ma problemu w...

15.01.2016

pixabay.com

Zmiana w wyliczaniu wynagrodzenia przy zwolnieniu ze świadczenia pracy

Od 22 lutego 2016 roku pracownik, który w okresie wypowiedzenia został przez pracodawcę zwolniony z obowiązku świadczenia pracy otrzyma za ten czas wynagrodzenie ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

19.10.2015

pixabay.com

Zmiany w zwolnieniu z tytułu opieki nad dzieckiem

Obecnie rodzicowi dziecka do 14 roku życia przysługuje w ciągu roku kalendarzowego 2 dni wolne z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem. Urlop ten udzielany jest na pełne dni. Od 2 stycznia 2016 roku pojawi się możliwość...
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się