Technologia

Doświadczenie naszego zespołu wspiera nowoczesna technologia, związana z przygotowaniem danych w optymalnym formacie i czasie. Od początku działalności stawiamy mocno na rozwój w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. W związku z tym świadomie wybraliśmy system enova365 jako najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami. Składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystujących wspólną bazę danych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspomaga występujące w jego obrębie procesy. Wartym podkreślenia jest fakt, że enova365 posiada jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, wsród pozostałych systemów tej klasy. Ma to dla nas istotne znaczenie z punktu widzenia charakteru naszej działalności.

enova365 oparta jest na technologii Microsoft i platformie programistycznej .Net 4. Wykorzystujemy bazy danych Microsoft SQL i MySQL. Rozwiązanie to jest wykorzystywane przez około 16 tys. przedsiębiorstw w Polsce. 

 

Pełna integralność z innymi systemami informatycznymi

Zastosowana w enova365 technologia pozwala na szybkie dostosowanie do już używanego w firmie oprogramowania i procedur. enova365 jest w pełni integrowalna z innymi systemami kadrowo-płacowymi i księgowymi. Generowane z enova365 raporty są przygotowane w formacie kompatybilnym z systemem księgowym Klienta. Przykładem może tu być np. automatyczne księgowanie list płac na podstawie raportu wygenerowanego w systemie enova365 i zaimportowanego do systemu SAP.

Bezpieczny transfer dokumentów

Wymiana danych i informacji pomiędzy payroll360 a Klientem odbywa się poprzez dedykowany i zabezpieczony serwer FTP – (File Transfer Protocol) – protokół transferu plików, połączenie umożliwiające dwukierunkowe przesyłanie plików w układzie serwer FTP <–> klient FTP. Serwer FTP autoryzuje każde połączenie za pomocą loginu i hasła uwierzytelniającego.

 

 

Z systemu można korzystać stacjonarnie oraz w chmurze – logując się do aplikacji przez przeglądarkę internetową, a dzięki dodatkowym interfejsom opartym o zasady Modern UI, z systemu można korzystać również mobilnie (na tabletach i smartfonach). To pierwszy w Polsce system ERP, który przystosowany został do urządzeń dotykowych, które umożliwiają korzystanie z aplikacji za pomocą gestów.

Enova365 - na serwerze stacjonarnym lub w chmurze

Enova365 może działać poprzez umieszczenie bazy danych na serwerze stacjonarnym, ale również dzięki wykorzystaniu  Microsoft Azure- chmura obliczeniowa, pozwala na dostęp do informacji poprzez Internet. Do korzystania z chmury Azure nie potrzebny jest serwer firmowy - wystarczy dowolna przeglądarka internetowa. enova365 w chmurze oferuje możliwość zdalnego korzystania z oprogramowania. Z systemu można korzystać w dowolnym czasie i miejscu, logując się do bazy danych poprzez przeglądarkę.

Moduły współdziałają ze sobą, korzystając z jednej bazy danych, co gwarantuje dowolny dostęp do funkcji systemu, także z wielu urządzeń (komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, smartfonu). Program sam dobierze odpowiedni interfejs (okienkowy, przeglądarkowy, dotykowy, komórkowy).

 

enova365 posiada 4 interfejsy, które odpowiadają różnym potrzebom i preferencjom użytkowników

Klasyczny (okienkowy – Windows Forms) – skierowany do użytkowników, którzy lubią tradycyjny sposób korzystania z systemu, za pomocą klawiatury i myszki,

Webowy (przeglądarkowy - HTML5) – dla osób mobilnych, które cenią sobie pracę z systemem w dowolnym miejscu i czasie, używając dowolnego systemu operacyjnego (Windows, Mac OS, Chrome OS),

Mobilny (dotykowy - Windows 8) – dla użytkowników tabletów, którzy wolą korzystać z aplikacji poprzez dotyk,

Komórkowy (Windows Phone) – skierowany do osób, które chcą mieć dostęp do wybranych funkcji systemu za pomocą smartfona.

 Enova ERP - system ERP dostosowany do wielkości Twojej firmy

Dzięki takim rozwiązaniom, dostępności aplikacji na różnych urządzeniach oraz niskim kosztom dostępu jednostkowego w chmurze lub na udostępnionym przez nas serwerze, liczba użytkowników enova365 może rozszerzyć się na wszystkich pracowników firmy. Oprogramowanie ERP to już nie tylko program na biurku księgowej czy zdalne wystawianie faktur, ale integracja wszystkich pracowników i kontrahentów firmy w jednym systemie, poprzez aplikacje wspomagające służące do samoobsługi np. Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta, Pulpit Pracownika/Kierownika, które współpracują z modułami podstawowymi, rozszerzając ich funkcjonalność.

 

Moduły enova365

 

Kadry i Płace

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników.

Delegacje Służbowe

Wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. 

Księga Handlowa

Przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont.

Workflow

Organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy. Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

DMS (Document Managment System)

To moduł o charakterze ewidencyjnym, który wspiera przechowywanie, porządkowanie dokumentach w rejestrach (przychodzące / wewnętrzne / wychodzące)  oraz ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej. Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) - służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

Powyższe treści są stworzone na podstawie materiałów udostępnionych przez enova365 (+ nasze własne doświadczenie)

Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się