Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Technologia

Technologia stosowana w payroll360

Doświadczenie naszego zespołu wspiera nowoczesna technologia, związana z przygotowaniem danych w optymalnym formacie i czasie. Od początku działalności payroll360 stawia mocno na rozwój, który jest oparty o nowoczesne technologie informatyczne. W związku z tym świadomie wybraliśmy system enova365 jako najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. System enova składa się ze zintegrowanych ze sobą i wykorzystujących wspólną bazę danych modułów, z których każdy odpowiada za określony obszar działalności organizacji i wspomaga występujące w jego obrębie procesy. Wartym podkreślenia jest fakt, że enova365 posiada jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, wśród pozostałych systemów tej klasy. Ma to dla nas istotne znaczenie z punktu widzenia charakteru naszych usług w zakresie obsługi kadr i płac.

Obsługa kadr i płac w paroll360 a system pracy zdalnej oraz hybrydowej

Payroll360 realizuje obsługę kadr i płac pracowników świadczących pracę w systemie pracy zdalnej. Obsługa jest wspomagana nowoczesnymi narzędziami enova365, które wspierają organizację w zarządzaniu pracą zdalną. Jednym z nich jest moduł pracy hybrydowej w pulpitach pracownika, który realizuje wiele funkcji, jak:

  • wgląd w przydzielone zadania,
  • szczegółowy  opis zadania,
  • terminy wykonania zadań,
  • statusy wykonywanych zadań,
  • dodawanie uwag i komentarzy oraz możliwość dodawania załączników,
  • rejestracja poświęconego czasu pracy na zadane czynności.

System ERP enova365 - wdrożenie systemu enova w payroll360

Za każdym wdrożeniem systemu enova365 przeprowadzanym przez payroll360 idzie szczegółowa analiza działalności danego podmiotu oraz weryfikacja jego indywidualnych potrzeb. W przypadku gdy wcześniej wykorzystywano inne programy, payroll360 przeprowadza proces migracji danych, których najbardziej istotne składniki są przenoszone do nowego systemu. Równolegle, przeprowadza się też próbne naliczenia wynagrodzeń, mające na celu zweryfikowanie poprawności importu. Następnie program jest konfigurowany zgodnie z wymaganiami Klienta i wzorcem wyznaczonym przez payroll360. Po wdrożeniu systemu każdy z Klientów otrzymuje dostęp do swoich danych i na bieżąco może śledzić wszystkie czynności wykonywane w jego bazie. Ponadto, w ramach usługi konfigurowane są mobilne panele dla pracowników i ich przełożonych, co zapewnia dostęp do swoich danych bez angażowania działów administracyjnych.

 Co to jest enova365 oraz korzyści wynikające z wdrożenia systemu - sprawdź!

Pełna kompatybilność z innymi systemami informatycznymi

Zastosowana w enova365 technologia pozwala na szybkie dostosowanie do już używanego w firmie oprogramowania i procedur. enova365 jest w pełni kompatybilna z innymi systemami kadrowo-płacowymi i księgowymi. Generowane z enova365 raporty są przygotowane w formacie kompatybilnym z systemem księgowym Klienta. Przykładem może tu być np. automatyczne księgowanie list płac na podstawie raportu wygenerowanego w systemie enova365 i zaimportowanego do systemu SAP.

Bezpieczny transfer dokumentów

Wymiana danych i informacji pomiędzy payroll360 a Klientem odbywa się poprzez dedykowany i zabezpieczony serwer FTP – (File Transfer Protocol) – protokół transferu plików, połączenie umożliwiające dwukierunkowe przesyłanie plików w układzie serwer FTP <–> klient FTP. Serwer FTP autoryzuje każde połączenie za pomocą loginu i hasła uwierzytelniającego.

 

 

Z systemu można korzystać stacjonarnie oraz w chmurze – logując się do aplikacji przez przeglądarkę internetową, a dzięki dodatkowym interfejsom opartym o zasady Modern UI, z systemu można korzystać również mobilnie (na tabletach i smartfonach). To pierwszy w Polsce system ERP, który przystosowany został do urządzeń dotykowych, które umożliwiają korzystanie z aplikacji za pomocą gestów.

Enova365 - na serwerze stacjonarnym lub w chmurze

Enova365 może działać poprzez umieszczenie bazy danych na serwerze stacjonarnym, ale również dzięki wykorzystaniu  Microsoft Azure- chmura obliczeniowa, pozwala na dostęp do informacji poprzez Internet. Do korzystania z chmury Azure nie potrzebny jest serwer firmowy - wystarczy dowolna przeglądarka internetowa. enova365 w chmurze oferuje możliwość zdalnego korzystania z oprogramowania. Z systemu można korzystać w dowolnym czasie i miejscu, logując się do bazy danych poprzez przeglądarkę.

Moduły współdziałają ze sobą, korzystając z jednej bazy danych, co gwarantuje dowolny dostęp do funkcji systemu, także z wielu urządzeń (komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, smartfonu). Program sam dobierze odpowiedni interfejs (okienkowy, przeglądarkowy, dotykowy, komórkowy).

 

enova365 posiada 4 interfejsy, które odpowiadają różnym potrzebom i preferencjom użytkowników

Klasyczny (okienkowy – Windows Forms) – skierowany do użytkowników, którzy lubią tradycyjny sposób korzystania z systemu, za pomocą klawiatury i myszki,

Webowy (przeglądarkowy - HTML5) – dla osób mobilnych, które cenią sobie pracę z systemem w dowolnym miejscu i czasie, używając dowolnego systemu operacyjnego (Windows, Mac OS, Chrome OS),

Mobilny (dotykowy - Windows 8) – dla użytkowników tabletów, którzy wolą korzystać z aplikacji poprzez dotyk,

Komórkowy (Windows Phone) – skierowany do osób, które chcą mieć dostęp do wybranych funkcji systemu za pomocą smartfona.

 Enova ERP - system ERP dostosowany do wielkości Twojej firmy

Dzięki takim rozwiązaniom, dostępności aplikacji na różnych urządzeniach oraz niskim kosztom dostępu jednostkowego w chmurze lub na udostępnionym przez nas serwerze, liczba użytkowników enova365 może rozszerzyć się na wszystkich pracowników firmy. Oprogramowanie ERP to już nie tylko program na biurku księgowej czy zdalne wystawianie faktur, ale integracja wszystkich pracowników i kontrahentów firmy w jednym systemie, poprzez aplikacje wspomagające służące do samoobsługi np. Pulpit Kontrahenta, Pulpit Klienta, Pulpit Pracownika/Kierownika, które współpracują z modułami podstawowymi, rozszerzając ich funkcjonalność.

 

Moduły enova365

 

Kadry i Płace

Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników.

Delegacje Służbowe

Wspomaga rejestrowanie, obsługę oraz rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych. 

Księga Handlowa

Przeznaczona jest do księgowania w oparciu o plan kont.

Workflow

Organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy. Za jego pośrednictwem łatwo zdefiniować procesy, w których dokumenty, informacje lub zadania są przekazywane od jednego uczestnika do następnego. Automatyzacja pracy za pośrednictwem procesów określa sposób działania w przypadku codziennych czynności według odpowiednich procedur zarządczych. Pracownicy są informowani o zadaniach oraz o terminach ich wykonania. Odpowiednio zdefiniowany proces pozwala zaangażować także osoby decyzyjne, których akceptacja jest niezbędna w celu dalszego prowadzenia zadania. Taki sposób organizacji pracy eliminuje niepotrzebne przestoje oraz ewentualne błędy, podpowiada, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Pracownik nie musi znać wszystkich procedur organizacyjnych obowiązujących w firmie.

DMS (Document Managment System)

To moduł o charakterze ewidencyjnym, który wspiera przechowywanie, porządkowanie dokumentach w rejestrach (przychodzące / wewnętrzne / wychodzące)  oraz ewidencjonowanie zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt, a także przypisywanie ich do spraw, działów merytorycznych czy też elementów w strukturze organizacyjnej. Posiada opcje ułatwiające wprowadzanie danych do systemu, w tym funkcjonalność OCR (Optical Character Recognition) - służącą do rozpoznawania znaków oraz całych tekstów z plików graficznych oraz PDF.

 

 

Powyższe treści są stworzone na podstawie materiałów udostępnionych przez  (+ nasze własne doświadczenie).

 

Skontaktuj się z nami!

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu