Umawianie wizyty w ZUS telefonicznie, samoizolacja pracownika, obowiązkowy test na koronawirusa, kwoty wolne od potrąceń, praca za granicą

{[description]} left right

Umawianie wizyty w ZUS telefonicznie, samoizolacja pracownika, obowiązkowy test na koronawirusa, kwoty wolne od potrąceń, praca za granicą

Umawianie wizyty w ZUS telefonicznie, samoizolacja pracownika, obowiązkowy test na koronawirusa, kwoty wolne od potrąceń, praca za granicą

Umów się przez telefon na wizytę w ZUS

Od 20 listopada tego roku, interesanci mogą umawiać się na wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez telefon, co pozwoli zminimalizować kolejki. Jest to udogodnienie dla wszystkich, a w szczególności dla osób, nieposiadających konta na Platformie Usług Elektronicznych. Możliwość rezerwacji wizyty przez telefon istnieje już od dłuższego czasu, jednakże wcześniej adresowana była tylko i wyłącznie dla osób posiadających wspomniany profil na Platformie, teraz wyszczególnienie to zniesiono. Spotkanie takie można umówić na wybrany termin, na maksymalnie 6 dni przed planowanym terminem, w godzinach pracy ZUS-u i we wskazanej placówce. Podczas rozmowy, klient poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, PESEL, czy serię i numer dokumentu tożsamości. Następnie otrzyma on wiadomość tekstową z terminem i godziną spotkania, a także specjalny kod, będący jednocześnie numerem wizyty, a który to należy wpisać po przyjściu do ZUS-u w celu odbioru biletu. Takie udogodnienie zwiększy komfort klientów, oraz poczucie bezpieczeństwa w trakcie panującej pandemii.  

Więcej informacji: https://www.zus.pl/e-wizyta 

Samoizolacja – pracownik nie może się na nią decydować bez uzgodnień z pracodawcą 

Warto pamiętać, że w obecnym czasie pandemii, pracownicy nie mogą sami podejmować decyzji o izolacji. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, każdy, kto czuje się źle, lub zauważa u siebie niepokojące objawy, powinien w pierwszej kolejności skonsultować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a ona dopiero określi, czy skierować go na izolację, czy też nie ma ku temu podstaw. W tej drugiej sytuacji, pracownik może skontaktować się ze swym przełożonym i uzgodnić z nim dalsze kroki. Jedną z możliwości w takiej sytuacji jest wykorzystanie swojego urlopu, czy też podjęcie pracy w domu, czyli zdalnej, jeśli tylko charakter pracy na to pozwala. W przypadku, jeśli pracownik nie pojawi się w pracy z omawianej przyczyny, powinien zgłosić powód nieobecności, maksymalnie w drugim jej dniu, chyba że zaistnieją szczególne przesłanki, lub inne wyjątkowe zdarzenia losowe. 

Więcej informacji: https://serwiskadrowego.pl/2020/11/samoizolacja-pracownik-nie-moze-sie-na-nia-decydowac-bez-uzgodnien-z-pracodawca/ 

Czy test na koronawirusa jest obowiązkowy?

Okazuje się, że test na koronawirusa po kwarantannie nie jest obowiązkiem. W niektórych przypadkach pracodawcy proszą pracownika, aby przed powrotem do pracy wykonał test. Pamiętajmy o tym, że obowiązkowe jest to jedynie wtedy, gdy zostanie zlecone przez sanepid lub lekarza POZ. Formalnie nie ma możliwości zmuszenia pracownika do wykonania testu na Covid. 

W przypadku, gdy w czasie kwarantanny dana osoba nie miała żadnych objawów wskazujących na zakażenie wirusem, po jej zakończeniu uznana jest za osobę zdrową i gotową do pracy. Oczywiście warto mieć na względzie obawy pracodawcy i innych współpracowników, którzy martwią się o swoje zdrowie. Jeśli pracodawca zobowiązuje się pokryć wykonanie testu, bardzo dobrym rozwiązaniem jest po prostu skorzystanie z tej propozycji. Jednak nie zapominajmy o tym, że obowiązek wynika jedynie ze zlecenia lekarza lub sanepidu. Inne sytuacje są własnym wyborem. 

Kwoty wolne od potrąceń 2021

Podstawą do ustalanie kwot wolnych od potrąceń jest minimalne wynagrodzenie, jakie obowiązuje w danym roku. Kodeks pracy wskazuje, że wolna jest od potrąceń kwota wynagrodzenia, jaka bazuje na minimalnym zarobku osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz po potrąceniu składek społecznych, wpłat do PPK i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kolejną  sytuacją jest 75% wymienionego zarobku, zachowując zaliczki pieniężne, jakie są udzielane pracownikowi oraz 90% wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych wskazanych w przepisach. 

Jeśli chodzi o potrącenia, które wymagają pisemnej zgody pracownika, wolna od potrąceń jest kwota:

  • 80% danej kwoty przy potrąceniu innych należności, nich tych na rzecz pracodawcy,
  • minimalnego zarobku na podstawie umowy i pracę, przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy.

Epidemia sprawiła, że kwoty wolne od potrąceń mogą być nieco wyższe, co wskazuje prawo. W przypadku, gdy z powodu działań podjętych w celu zapobiegania zarażeniom wirusa obniżono pracownikowi dochód lub członek rodziny straci pracę, wtedy kwoty wolne od potrąceń zwiększają się o 25% na każdego członka rodziny, jakiego pracownik ma na utrzymaniu.

Więcej informacji: https://serwiskadrowego.pl/2020/10/kwoty-wolne-od-potracen-w-2021/ 

Praca za granicą nie jest już tak popularna

Warto zauważyć, że praca poza granicami kraju nie jest już tak popularna, jak dawniej. Ma to związek z pandemią koronawirusa, która stała się sporym problemem dla całego świata. Ostatnio odnotowano wzrost przeciętnych wynagrodzeń oraz wprowadzenie dodatkowych socjalnych programów, które wpłynęły na większe dochody wielu osób. To z kolei sprawia, że praca poza granicami Polski nie cieszy się już tak dużą popularnością. 

Decyzja o wyjeździe do innego kraju jest związana nie tylko z pracą, ale też z rozwojem osobistym i zmianą stylu życia. Potencjalni migranci zarobkowi mogą się rekrutować w oparciu o dwie grupy danych branży. Pierwsza z nich bazuje na utrzymaniu popytu na pracę na wysokim poziomie (np. branża IT), a druga odnotowuje straty i zmniejszenie zatrudnienia (np. hotelarstwo i gastronomia).

Więcej informacji: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/praca_za_granica_juz_nie_tak_popularna 


Data publikacji: 27.01.2021

Podobne według tagu

02.04.2021

Nowe wzory ZUS ZUA, ZUS ZZA z kodami zawodu.

Wzory będą dostępne od 16 maja 2021

02.04.2021

PUE ZUS 9 nowych formularzy od 27 marca 2021 r.

Na Platformie Usług Elektronicznych ZUS od 27 marca 2021 roku wprowadził zmiany we wnioskach.

31.03.2021

Pracownik po zaszczepieniu przeciw COVID-19

Dla większości pracodawców informacja o kwarantannie pracownika, lub zakażeniu niebezpiecznym wirusem, wiązała się z niemałymi kosztami.

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się