Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Umawianie wizyty w ZUS telefonicznie, samoizolacja pracownika, obowiązkowy test na koronawirusa, kwoty wolne od potrąceń, praca za granicą

Umawianie wizyty w ZUS telefonicznie, samoizolacja pracownika, obowiązkowy test na koronawirusa, kwoty wolne od potrąceń, praca za granicą

Umawianie wizyty w ZUS telefonicznie, samoizolacja pracownika, obowiązkowy test na koronawirusa, kwoty wolne od potrąceń, praca za granicą

Czy wiesz, że możesz się umówić na wizytę w ZUS telefonicznie? W przeglądzie newsów także o kwotach wolnych od potrąceń w 2021 lub samoizolacji pracownika. Przeczytaj więcej

Poznaj naszą ofertę

Umów się przez telefon na wizytę w ZUS

Od 20 listopada tego roku, interesanci mogą umawiać się na wizyty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przez telefon, co pozwoli zminimalizować kolejki. Jest to udogodnienie dla wszystkich, a w szczególności dla osób, nieposiadających konta na Platformie Usług Elektronicznych. Możliwość rezerwacji wizyty przez telefon istnieje już od dłuższego czasu, jednakże wcześniej adresowana była tylko i wyłącznie dla osób posiadających wspomniany profil na Platformie, teraz wyszczególnienie to zniesiono. Spotkanie takie można umówić na wybrany termin, na maksymalnie 6 dni przed planowanym terminem, w godzinach pracy ZUS-u i we wskazanej placówce. Podczas rozmowy, klient poproszony zostanie o podanie swoich danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, PESEL, czy serię i numer dokumentu tożsamości. Następnie otrzyma on wiadomość tekstową z terminem i godziną spotkania, a także specjalny kod, będący jednocześnie numerem wizyty, a który to należy wpisać po przyjściu do ZUS-u w celu odbioru biletu. Takie udogodnienie zwiększy komfort klientów, oraz poczucie bezpieczeństwa w trakcie panującej pandemii.  

Więcej informacji: https://www.zus.pl/e-wizyta 

Samoizolacja – pracownik nie może się na nią decydować bez uzgodnień z pracodawcą 

Warto pamiętać, że w obecnym czasie pandemii, pracownicy nie mogą sami podejmować decyzji o izolacji. Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, każdy, kto czuje się źle, lub zauważa u siebie niepokojące objawy, powinien w pierwszej kolejności skonsultować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a ona dopiero określi, czy skierować go na izolację, czy też nie ma ku temu podstaw. W tej drugiej sytuacji, pracownik może skontaktować się ze swym przełożonym i uzgodnić z nim dalsze kroki. Jedną z możliwości w takiej sytuacji jest wykorzystanie swojego urlopu, czy też podjęcie pracy w domu, czyli zdalnej, jeśli tylko charakter pracy na to pozwala. W przypadku, jeśli pracownik nie pojawi się w pracy z omawianej przyczyny, powinien zgłosić powód nieobecności, maksymalnie w drugim jej dniu, chyba że zaistnieją szczególne przesłanki, lub inne wyjątkowe zdarzenia losowe. 

Więcej informacji: https://serwiskadrowego.pl/2020/11/samoizolacja-pracownik-nie-moze-sie-na-nia-decydowac-bez-uzgodnien-z-pracodawca/ 

Czy test na koronawirusa jest obowiązkowy?

Okazuje się, że test na koronawirusa po kwarantannie nie jest obowiązkiem. W niektórych przypadkach pracodawcy proszą pracownika, aby przed powrotem do pracy wykonał test. Pamiętajmy o tym, że obowiązkowe jest to jedynie wtedy, gdy zostanie zlecone przez sanepid lub lekarza POZ. Formalnie nie ma możliwości zmuszenia pracownika do wykonania testu na Covid. 

W przypadku, gdy w czasie kwarantanny dana osoba nie miała żadnych objawów wskazujących na zakażenie wirusem, po jej zakończeniu uznana jest za osobę zdrową i gotową do pracy. Oczywiście warto mieć na względzie obawy pracodawcy i innych współpracowników, którzy martwią się o swoje zdrowie. Jeśli pracodawca zobowiązuje się pokryć wykonanie testu, bardzo dobrym rozwiązaniem jest po prostu skorzystanie z tej propozycji. Jednak nie zapominajmy o tym, że obowiązek wynika jedynie ze zlecenia lekarza lub sanepidu. Inne sytuacje są własnym wyborem. 

Kwoty wolne od potrąceń 2021

Podstawą do ustalanie kwot wolnych od potrąceń jest minimalne wynagrodzenie, jakie obowiązuje w danym roku. Kodeks pracy wskazuje, że wolna jest od potrąceń kwota wynagrodzenia, jaka bazuje na minimalnym zarobku osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze czasu pracy oraz po potrąceniu składek społecznych, wpłat do PPK i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kolejną  sytuacją jest 75% wymienionego zarobku, zachowując zaliczki pieniężne, jakie są udzielane pracownikowi oraz 90% wynagrodzenia przy potrącaniu kar pieniężnych wskazanych w przepisach. 

Jeśli chodzi o potrącenia, które wymagają pisemnej zgody pracownika, wolna od potrąceń jest kwota:

  • 80% danej kwoty przy potrąceniu innych należności, nich tych na rzecz pracodawcy,
  • minimalnego zarobku na podstawie umowy i pracę, przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy.

Epidemia sprawiła, że kwoty wolne od potrąceń mogą być nieco wyższe, co wskazuje prawo. W przypadku, gdy z powodu działań podjętych w celu zapobiegania zarażeniom wirusa obniżono pracownikowi dochód lub członek rodziny straci pracę, wtedy kwoty wolne od potrąceń zwiększają się o 25% na każdego członka rodziny, jakiego pracownik ma na utrzymaniu.

Więcej informacji: https://serwiskadrowego.pl/2020/10/kwoty-wolne-od-potracen-w-2021/ 

Praca za granicą nie jest już tak popularna

Warto zauważyć, że praca poza granicami kraju nie jest już tak popularna, jak dawniej. Ma to związek z pandemią koronawirusa, która stała się sporym problemem dla całego świata. Ostatnio odnotowano wzrost przeciętnych wynagrodzeń oraz wprowadzenie dodatkowych socjalnych programów, które wpłynęły na większe dochody wielu osób. To z kolei sprawia, że praca poza granicami Polski nie cieszy się już tak dużą popularnością. 

Decyzja o wyjeździe do innego kraju jest związana nie tylko z pracą, ale też z rozwojem osobistym i zmianą stylu życia. Potencjalni migranci zarobkowi mogą się rekrutować w oparciu o dwie grupy danych branży. Pierwsza z nich bazuje na utrzymaniu popytu na pracę na wysokim poziomie (np. branża IT), a druga odnotowuje straty i zmniejszenie zatrudnienia (np. hotelarstwo i gastronomia).

Więcej informacji: http://konfederacjalewiatan.pl/aktualnosci/2020/1/praca_za_granica_juz_nie_tak_popularna 

Data publikacji 27.01.2021

Podobne w kategorii

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej pociągnęły za sobą również inne, ważne dla płatników zmiany. Dotyczą one w szczególności nowych terminów opłacania składek, obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów...

Kwota wolna od potrąceń w 2022 roku

Wynagrodzenie każdego pracownika jest chronione przed nadmiernymi potrąceniami. Zabezpieczenie (mechanizm), które na to pozwala, to właśnie tytułowa kwota wolna od potrąceń. Jej wysokość pozostaje zależna od wysokości...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu