Urlop

{[description]} left right

Urlop

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę- bez względu na to czy umowa została zawarta na okres próbny, czas określony, nieokreślony czy na zastępstwo, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie każdy pracownik posiada identyczny wymiar urlopu, od ilości dni jakie przysługują osobie zatrudnionej zależy wiele czynników.

Urlop

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę- bez względu na to czy umowa została zawarta na okres próbny, czas określony, nieokreślony czy na zastępstwo, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. Nie każdy pracownik posiada identyczny wymiar urlopu, od ilości dni jakie przysługują osobie zatrudnionej zależy wiele czynników.

Poznaj naszą ofertę

Pierwsza umowa o pracę

Jeśli pracownik został zatrudniony na podstawie umowy o pracę - pierwszy raz w swojej karierze zawodowej, będzie przysługiwał mu urlop w wymiarze 1/12 pełnej puli dni urlopowych po każdym przepracowanym miesiącu.

Umowa na czas określony

W przypadku, kiedy umowa o pracę została zawarta na czas określony, to znaczy, że na umowie widnieje konkretna data, w której stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu to wymiar urlopu oblicza się proporcjonalnie do ilości miesięcy do przepracowania. Różnicą pomiędzy pierwszą umową o pracę a umową na  czas określony jest to, że przy pierwszej umowie nabywamy dni po każdym przepracowanym miesiącu- każdego 1 dnia kolejnego miesiąca będziemy mieli większą liczbę dni urlopu wypoczynkowego, natomiast przy umowie na czas określony „z góry” otrzymujemy liczbę dni, którą możemy wykorzystać od razu.

Ilość dni urlopu a staż pracy

Pracownicy, których staż pracy przekroczył 10 lat posiadają 26 dni urlopu do wykorzystania, natomiast osoby ze stażem pracy niższym niż 10 lat mają prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego.

Do stażu pracy wliczają się:

  • Zasadnicza szkoła zawodowa- 3 lata
  • Średnia szkoła zawodowa- 5 lat
  • Średnia szkoła ogólnokształcąca- 4 lata
  • Szkoła policealna- 6 lat
  • Szkoła wyższa- 8 lat

Urlop okolicznościowy

W życiu każdego człowieka występują takie sytuację, które wymagają dnia wolnego od pracy. Kodeks Pracy przewiduje takie okoliczności i pracownik ma prawo do wzięcia urlopu okolicznościowego- w szczególnych przypadkach. Urlop okolicznościowy przysługuje w wymiarze:

  • 2 dni- w razie wzięcia ślubu przez pracownika, urodzenia się jego dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma oraz macochy pracownika
  • 1 dnia-w przypadku ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu siostry, brata, teścia, teściowej, babci, dziadka oraz innej osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym pracownika.

Outsorcing kadr i płac z payroll360

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 27.01.2021

Podobne artykuły

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu...

27.01.2021

Termin wdrożenia PPK

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i do czego ma służyć ten program?

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się