payroll360

menu

Usługi dodatkowe

Jarosław Kurdziel

Kontakt ze specjalistą

Audyt dokumentacji pracowniczej

W ramach usługi proponujemy:

  • uporządkowanie dokumentacji kadrowej zgodnie z wymogami prawa pracy,
  • weryfikowanie akt osobowych pracowników wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentacji,
  • weryfikacja terminów ważności szkoleń BHP oraz badań lekarskich, a także wymaganych prawem uprawnień,
  • sporządzanie szczegółowych raportów z wykonanej usługi.

Usługa ta nie wiąże się z jednoczesnym podpisaniem umowy na administrację kadr lub płac i może występować niezależnie.

 

Korekty ZUS

Szybko i skutecznie likwidujemy problem związanych z korektami ZUS.

W ramach usługi proponujemy:

  • weryfikację i analizę dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej z okresu, którego dotyczą korekty,
  • odtwarzanie brakującej dokumentacji,
  • bezpośrednią współpracę z pracownikiem ZUS,
  • przygotowywanie i składanie stosownych dokumentów korygujących,
  • przejęcie pełnej odpowiedzialności za dokonane w ramach usługi korekty.

Usługa ta nie wiąże się z jednoczesnym podpisaniem umowy na administrację kadr lub płac i może występować niezależnie.

 

Specjalna usługa dedykowana biurom rachunkowym

Usługę proponujemy Biurom Rachunkowym, które wolą przekazać odpowiedzialność nad poprawnością wykonywanych obowiązków ekspertom z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i nie potrzebują pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Tym samym skupiają się na podstawowej działalności z zakresu finansów i księgowości i ograniczają koszty działalności.
Kompetencje specjalisty dedykowanego Klientowi poparte są zawsze kilkuletnim doświadczeniem i praktyczną znajomością zagadnień kadrowo-płacowych. Może on wykonywać pracę w siedzibie payroll360 poprzez zdalny dostęp do programu kadrowo-płacowego i Płatnika, jak i również w siedzibie Klienta pod jego kierownictwem, ze wsparciem merytorycznym zespołu payroll360.

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego