payroll360

menu

Usługi dodatkowe

Kontakt z naszymi specjalistami

Audyt dokumentacji pracowniczej

W ramach usługi proponujemy:

  • uporządkowanie dokumentacji kadrowej zgodnie z wymogami prawa pracy,
  • weryfikowanie akt osobowych pracowników wraz ze sprawdzeniem kompletności dokumentacji,
  • weryfikacja terminów ważności szkoleń BHP oraz badań lekarskich, a także wymaganych prawem uprawnień,
  • sporządzanie szczegółowych raportów z wykonanej usługi.

Usługa ta nie wiąże się z jednoczesnym podpisaniem umowy na administrację kadr lub płac i może występować niezależnie.

 

 

Korekty ZUS

Szybko i skutecznie likwidujemy problem związanych z korektami ZUS.

W ramach usługi proponujemy:

  • weryfikację i analizę dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej z okresu, którego dotyczą korekty,
  • odtwarzanie brakującej dokumentacji,
  • bezpośrednią współpracę z pracownikiem ZUS,
  • przygotowywanie i składanie stosownych dokumentów korygujących,
  • przejęcie pełnej odpowiedzialności za dokonane w ramach usługi korekty.

Usługa ta nie wiąże się z jednoczesnym podpisaniem umowy na administrację kadr lub płac i może występować niezależnie.

 

 

Specjalna usługa dedykowana biurom rachunkowym

Usługę proponujemy Biurom Rachunkowym, które wolą przekazać odpowiedzialność nad poprawnością wykonywanych obowiązków ekspertom z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych i nie potrzebują pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy. Tym samym skupiają się na podstawowej działalności z zakresu finansów i księgowości i ograniczają koszty działalności.
Kompetencje specjalisty dedykowanego Klientowi poparte są zawsze kilkuletnim doświadczeniem i praktyczną znajomością zagadnień kadrowo-płacowych. Może on wykonywać pracę w siedzibie payroll360 poprzez zdalny dostęp do programu kadrowo-płacowego i Płatnika, jak i również w siedzibie Klienta pod jego kierownictwem, ze wsparciem merytorycznym zespołu payroll360.

 

 

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się