Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Usługi kadrowo płacowe - modele współpracy

Modele

Modele współpracy

Poznaj naszą ofertę

 

Payroll on-line

Kompleksowa obsługa płacowa lub kadrowo-płacowa Państwa firmy, prowadzona przez zespół specjalistów payroll360 w systemie komunikacji zdalnej, z wykorzystaniem systemu ticketowego (helpdesk) oraz aplikacji: pulpit pracownika i pulpit  kierownika.  

W celu zapewnienia efektywnej komunikacji przydzielony zostanie Państwu dedykowany i stały zespół specjalistów, którzy będą dbali o obsługę Państwa firmy. Kontakt ze specjalistami będzie odbywał się głównie poprzez stworzony dla Państwa indywidualny adres email oraz bezpośredni numer telefonu. Na życzenie otrzymacie Państwo również dostęp do Panelu Klienta systemu ticketowego, gdzie będzie można śledzić proces realizacji Państwa zleceń.

W modelu tym sugerujemy wydelegowanie osoby z Państwa strony do kontaktu z naszą firmą. Osoba ta współpracowałaby z nami w kwestiach związanych z przepływem dokumentacji kadrowo- płacowej. Model zakłada możliwość doraźnych wizyt opiekuna w Państwa firmie, według zgłaszanego zapotrzebowania.

Za pomocą udostępnionych licencji programu zapewnimy Państwu stały dostęp do przetwarzanych danych kadrowo-płacowych, a zastosowanie aplikacji pulpit pracownika i pulpit kierownika znacznie ułatwi i przyspieszy obieg dokumentacji elektronicznej oraz umożliwi wgląd i zarządzanie danymi w dowolnym miejscu i czasie.

W bardziej zaawansowanych konfiguracjach oprogramowania możliwe jest zastosowanie rozszerzeń funkcjonalności o obszary ZZL oraz BI.

  • ZZL ułatwia zarządzanie personelem (oceny pracownicze, kursy i szkolenia, procesy rekrutacyjne). ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy,
  • BI - system Business Intelligence umożliwia analizowanie kluczowych dla danego przedsiębiorstwa wskaźników, które ułatwią codzienną pracę i podejmowanie decyzji.

 

Model współpracy on-line

 

Z racji zdalnego modelu współpracy, ten rodzaj usługi outsourcingu kadr i płac daje możliwość obsługi firm i przedsiębiorstw na terenie całej Polski!

 

Payroll on-site

Payroll on-site 

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa Państwa firmy, prowadzona przez zespół specjalistów payroll360 w systemie komunikacji zdalnej, wraz z otwarciem biura na terenie Państwa firmy. Model ten dedykujemy raczej dla większych przedsiębiorstw, dla których kluczowe jest zapewnienie bezpośredniego i stałego kontaktu pracowników z działem Kadr.

W celu zapewnienia efektywnej komunikacji przydzielony zostanie Państwu dedykowany i stały zespół specjalistów, którzy będą dbali o obsługę Państwa firmy. Kontakt ze specjalistami będzie odbywał się głównie poprzez system ticketowy (helpdesk) i stworzony dla Państwa indywidualny adres email oraz bezpośredni kontakt telefoniczny. Na życzenie otrzymacie Państwo również dostęp do Panelu Klienta systemu ticketowego, gdzie będzie można bezpośrednio zlecać zadania oraz śledzić proces ich realizacji.

Za pomocą udostępnionych licencji programu zapewnimy Państwu stały dostęp do przetwarzanych danych kadrowo-płacowych, a zastosowanie aplikacji pulpit pracownika i pulpit kierownika znacznie ułatwi i przyspieszy obieg dokumentacji elektronicznej oraz umożliwi wgląd i zarządzanie danymi w dowolnym miejscu i czasie.

W bardziej zaawansowanych konfiguracjach oprogramowania możliwe jest zastosowanie rozszerzeń ZZL oraz BI.

  • ZZL ułatwia zarządzanie personelem (ocen pracownicze, kursy i szkolenia proces rekrutacyjne). ZZL usprawnia również analizę zapotrzebowania pracowników na określone stanowiska pracy,
  • BI - System Business Intelligence umożliwia analizowanie kluczowych dla danego przedsiębiorstwa wskaźników, które ułatwią codzienną pracę i podejmowanie decyzji.

 

Model współpracy on-site

 

Ze względów logistycznych ten model współpracy sprawdzi się w przedsiębiorstwach zlokalizowanych w województwach: małopolskie, śląskie, świętokrzyskie, podkarpackie.

Payroll on-demand

Payroll on-demand

Usługa polegająca na wykonaniu audytu zagadnień kadrowo-płacowych Państwa przedsiębiorstwa. Dedykowany specjalista będzie badał między innymi poprawności wyliczeń: wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych oraz stawek podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Audytem może zostać objęta również dokumentacja pracownicza; badana jest jej kompletność i zgodność z przepisami. Audytowane akta mogą być również przekształcane na wersję elektroniczną- usługa e-akta.

Po zakończonym audycie otrzymujecie Państwo raport zawierający diagnozę badanego obszaru kadrowo-płacowego oraz wytyczne dotyczące sugerowanych zmian lub uzupełnień. 

 

Usługa realizowana tylko jako przygotowanie do wdrożenia stałej współpracy na bazie modelu payroll on-line lub payroll on-site.

 

 

Model współpracy on-demond

 

Chcesz poznać naszą ofertę? Wyślij formularz ofertowy

FAQ

Poznaj odpowiedzi na pytania

Ile kosztuje usługa outsourcingu kadr i płac?

Jak w wypadku większości tego typu usług, cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości firmy (ilości pracowników) i planowanego zakresu usługi. Przeważnie jest to znacznie niższy koszt, niż utrzymywanie wewnętrznego działu kadrowo-płacowego -przykładowa kalkulacja została zawarta na stronie. Zobacz kalkulację! W celu wykonania dokładnej wyceny prosimy o kontakt Kliknij tutaj! , wtedy wyślemy Państwu formularz z pytaniami. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam zwymiarować usługę dla Państwa. 

Jak długo trwa wdrożenie?

Bezpiecznym okresem wdrożenia jest czas 3 miesięcy. Związane jest to z dokładnym poznaniem specyfiki Państwa przedsiębiorstwa oraz przeprowadzeniem migracji danych, wraz z późniejszymi próbnymi naliczeniami wynagrodzeń na zmigrowanej bazie. Czas ten może zostać znacznie skrócony w momencie, gdy używacie Państwo oprogramowania enova365, wtedy nie jest konieczna migracja, tylko sama weryfikacja bazy danych.

Jak wygląda odpowiedzialność za świadczoną usługę?

W zawieranej umowie payroll360 deklaruje odpowiedzialność za terminowy i prawidłowy sposób wykonania usług. Działalność spółki jest ubezpieczona, co stanowi gwarancję pokrycia ewentualnych strat związanych z nieodpowiednim poziomem świadczonych usług. Przeczytaj więcej o tym, co zawiera umowa na usługę payroll360!!

Na jakim programie/systemie realizowana jest usługa?

Usługa realizowana jest w systemie enova365. Jest to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami. Godnym podkreślenia jest fakt, że system ten został wybrany przez payroll360 ze względu na jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, który zapewnia sprawną i bezpieczną obsługę naszych Klientów. 

Czy można świadczyć usługę na programie kadrowo-płacowym Klienta?

Nie, Payroll360 pracuje na programie enova365 i z racji zapewnienia odpowiedniej jakości usług, nie realizuje swoich działań na innych systemach. W wypadku gdy Klient posiada inny system, dane są migrowane do bazy enova365. 

Czy jest możliwość współpracy z programem księgowym Klienta innym niż enova365?

Tak, system enova365  umożliwia przygotowanie raportów, które mogą być wczytywane do dowolnego systemu księgowego.  Przeczytaj więcej

Przykładem może być automatyczne księgowanie listy płac.

Czy Klient ma możliwość wglądu w dane kadrowo – płacowe w systemie firmy outsourcingowej?

Klienci payroll360 otrzymują możliwość pełnego wglądu w swoje dane kadrowo-płacowe, które są przetwarzane w ramach usługi. Odbywa się to za pomocą udostępnianych licencji poglądowych programu enova365 lub pulpitów pracownika i kierownika.

Jak wygląda przekazywanie dokumentów między firmami?

Sposób przekazywania dokumentów jest unormowany procedurami stosowanymi przez payroll360 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą zostać prawidłowo opisane i wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym. Następnie przygotowywana jest odpowiednia forma transportu i zabezpieczenia fizycznego dokumentów (pojemniki do transportu dokumentacji niejawnej).

Jak realizowana jest ochrona danych osobowych?

Payroll360 jako jedna z nielicznych firm w branży wdrożyła i stosuje wymagania normy ISO 27001 dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Norma ta nakłada obowiązek poddawania się cyklicznym audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ochrona danych jest realizowana poprzez stosowanie adekwatnych  systemów zabezpieczeń oraz realizacji założeń polityki ochrony danych osobowych.

Jak wygląda wsparcie podczas kontroli z Urzędów?

Payroll360 przejmuje na siebie kontakt z Urzędami i bierze czynny udział w kontroli. Przeważnie kontrola przeprowadzana jest w biurze payroll360, co nie angażuje miejsca i czasu Klienta.

Jakie są kompetencje i kwalifikacje zespołu payroll360?

Trzon naszego zespołu stanowią eksperci i starsi specjaliści z zakresu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia. Sprawdź nas! Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, pozwalające na obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki pracy zespołowej i wymianie doświadczeń sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności.

Jaka jest wiarygodność naszego przedsiębiorstwa jako dostawcy usług?

Doświadczenie to w tej branży jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość świadczonych usług. W naszym wypadku to ponad 20 lat obsługi setek klientów i tysięcy pracowników. Dodatkowym potwierdzeniem naszej wiarygodności są zdobyte nagrody i certyfikaty oraz wyniki ankiet przeprowadzanych wśród naszych Klientów. Zobacz wyniki ankiet!

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu