Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Wyliczanie wynagrodzenia (obliczanie wynagrodzenia)

Wyliczanie wynagrodzenia (obliczanie wynagrodzenia)

Wyliczanie wynagrodzenia (obliczanie wynagrodzenia)

Wynagrodzenie brutto różni się zasadniczo od wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje na konto. Różnice te wynikają przede wszystkim z obowiązkowych obciążeń, jakimi są składki ZUS oraz podatek dochodowy. Dodatkowo miesięczne wynagrodzenie może różnić się w zależności od tego, czy nie zostaną doliczone pewne elementy do wynagrodzenia zasadniczego. Sprawdzamy, w jaki sposób należy obliczać wynagrodzenie netto.

Poznaj naszą ofertę

Płaca zasadnicza i dodatki

W umowie podpisywanej z pracownikiem zawarte jest wynagrodzenie brutto- jest to gwarantowana, minimalna kwota, na bazie której pracownik będzie miał wyliczaną pensję, którą otrzyma na konto. Do wynagrodzenia brutto mogą być doliczane różnego rodzaju dodatki; do najpopularniejszych należą premie wynikające z regulaminów wynagradzania, ekwiwalenty (za pranie czy używanie prywatnego sprzętu), dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych czy godzinach nocnych. W obliczaniu wynagrodzenia netto należy wyodrębnić składniki, które podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu (na przykład premia) oraz takie, które tym obowiązkom nie podlegają (na przykład ekwiwalenty). W ten sposób, posiadając pełną podstawę do obliczeń, można przejść do ustalania składek ZUS i podatku dochodowego.

Składki ZUS - pracownik

Aby obliczyć należne składki ZUS, należy wziąć pod uwagę tylko te elementy wynagrodzenia, które rzeczywiście podlegają temu obowiązkowi. Z otrzymanej kwoty należy obliczyć 9,76% składki emerytalnej, 1,5% składki rentowej oraz 2,45% składki na ubezpieczenie chorobowe. Pracownik musi również opłacić składkę zdrowotną, która obecnie wynosi 9% od różnicy wynagrodzenia brutto i składek na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie społeczne to suma składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w zakresie, w którym opłaca je pracownik. W przypadku umowy o pracę wszystkie składki są obowiązkowe, jednak w przypadku umowy zlecenia obowiązek opłacania składek zależy od wielu czynników. Przykładowo studenci do 26. roku życia nie opłacają w ogóle składek ZUS, natomiast w przypadku pracowników osiągających minimalne wynagrodzenie krajowe na mocy innej umowy obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna.

Zaliczka na podatek dochodowy

Pracownik zobowiązany jest także do zapłaty zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczka obliczana jest w następujący sposób: od przychodu brutto odejmowane są składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu. Koszty te w przypadku pracowników miejscowych wynoszą 250 zł, natomiast w przypadku pracowników dojeżdżających 300 zł. Tak otrzymaną kwotę należy pomnożyć razy 12% lub 32%, w zależności od tego, w którym progu podatkowym mieści się pracownik. Granice progów wyznacza kwota 120 000 zł. Wyjątkiem są tutaj osoby do 26 roku życia, które są zwolnione z płacenia podatku. Zwolnienie to jednak jest obwarowana pewnymi warunkami; obowiązuje do kwoty 85.528 zł oraz przychód musi być osiągnięty ze: stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy lub umowy zlecenie. W ten sposób otrzymujemy zaliczkę na podatek dochodowy, która musi zostać odprowadzona na konto urzędu skarbowego.

Elementy zmniejszające wynagrodzenie

Od wynagrodzenia netto otrzymanego zgodnie z powyższym schematem pracodawca ma prawo odjąć elementy, które zostały wcześniej uzgodnione z pracownikiem. Może być to rata pożyczki zakładowej, ale również kara finansowa, która została pisemnie zatwierdzona przez pracownika. Kara może powstać na skutek uchybień w obowiązkach bądź stratach materialnych. Warto pamiętać, że te składniki wynagrodzenia nie są oskładkowane ani opodatkowane, zatem muszą być odjęte od wynagrodzenia netto w ostatniej kolejności, po dokonaniu wszelkich, potrzebnych obliczeń. Tym sposobem dopiero otrzymujemy kwotę, która powinna trafić na konto pracownika.

Outsourcing kadr i płac z payroll360

Zachęcamy do skorzystania z usług outsourcingu kadr i płac payroll360, dzięki którym będziecie Państwo mieli gwarancję prawidłowo wyliczonych wynagrodzeń oraz zapewnienie poufności danych finansowych Państwa personelu. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od najbardziej popularnego „payroll on-line” - obsługa zdalna, poprzez rozbudowaną jego wersję „payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta, kończąc na „payroll on-demand” - czyli audycie dokumentacji kadrowo-płacowej, który może poprzedzać wprowadzenie dwóch wcześniejszych modeli. Sprawdź modele współpracy

Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !

Bazując na długoletnim doświadczeniu, możemy zaoferować Ci kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy współpracy z payroll360 zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów funkcjonowania własnej administracji. Dodatkowo zapewniamy dostęp do platformy online 24/7 i przejęcie obowiązków względem Urzędów. Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Ciebie!


Dowiedz się więcej!

Data publikacji 23.06.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu