Wysokość składek na ZUS uzależniona od przychodów, Projekt Kodeksu pracy, Delegowanie pracowników, E-zwolnienia lekarskie, Sytuacja na rynku pracy- kwietniowy przegląd newsów

{[description]} left right

Wysokość składek na ZUS uzależniona od przychodów, Projekt Kodeksu pracy, Delegowanie pracowników, E-zwolnienia lekarskie, Sytuacja na rynku pracy- kwietniowy przegląd newsów

Wysokość składek na ZUS uzależniona od przychodów, Projekt Kodeksu pracy, Delegowanie pracowników, E-zwolnienia lekarskie, Sytuacja na rynku pracy- kwietniowy przegląd newsów

W 2019 r. wysokość składek na ZUS będzie uzależniona od przychodów

Od 2019 roku firmy, których miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia zapłacą niższe składki. Obecnie firmy, które mają niski przychód mają obowiązek płacić ponad 1200 zł tytułem składek na ubezpieczenia społeczne.

http://www.rp.pl/ZUS/304069961-Skladka-na-ZUS-ma-byc-od-2019-r-uzalezniona-od-przychodow-przedsiebiorcy.html

Bez szans na przyjęcie projektu Kodeksu pracy

Nie ma możliwości, aby w tej kadencji Sejmu projekt Kodeksu pracy został przyjęty w całości; jest zbyt mało czasu na merytoryczną rozmowę nad wszystkimi propozycjami - powiedział w poniedziałek wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/1116251,kiedy-zostanie-uchwalony-nowy-kodeks-pracy.html

Nowe zasady delegowania pracowników

11 kwietna 2018 r. ambasadorowie państw członkowskich UE zebrani w COREPER 1 (Komitecie Stałych Przedstawicieli) przegłosowali tekst rewizji Dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zapisy były wcześniej negocjowane przez przedstawicieli Rady, Parlamentu i Komisji w trilogach. Potwierdziły się wcześniejsze nieformalne informacje dotyczące projektu, między innymi o określeniu czasu delegowania pracowników na 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia o 6. Zmiany dotkną nawet kilkadziesiąt tysięcy polskich firm.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/777791,Delegowanie-pracownikow-na-nowych-zasadach-co-zmiany-oznaczaja-dla-pracodawcow.html

E-zwolnienia lekarskie jednak dopiero od 1 grudnia 2018

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiedziało przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowego wystawiania e-zwolnień na 1 grudnia 2018 r. Pierwotnie wystawianie zaświadczeń lekarskich wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego miało stać się zasadą od początku lipca 2018 r.

http://www.rp.pl/Kadry/304209963-E-zwolnienia-lekarskie-jednak-dopiero-od-1-grudnia-2018.html

W marcu polepszyła się sytuacja na rynku pracy

W marcu 2018 roku bezrobocie w skali kraju wyniosło 6,6%. Spadło o 0,2 pkt. proc w porównaniu do lutego. Natomiast w 2017 roku stopa bezrobocia była o 1,4 pkt. proc. wyższa - osiągnęla 8%. Więcej informacji:

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/zatrudnienie-i-przeciwdzialanie-bezrobociu/art,9859,w-marcu-lepiej-na-rynku-pracy.html

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się