payroll360

menu

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, Waloryzacja emerytur, Pracownicze Plany Kapitałowe, Dodatek stażowy – zmiany

{[description]} left right

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, Waloryzacja emerytur, Pracownicze Plany Kapitałowe, Dodatek stażowy – zmiany

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, Waloryzacja emerytur, Pracownicze Plany Kapitałowe, Dodatek stażowy – zmiany

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilno-prawnych  od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 2600 zł brutto. To oznacza, że płaca minimalna stanowić będzie już 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych. W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrośnie o 850 zł, to wzrost prawie                          o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa  dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczania zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osoby najniżej wynagradzanych. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 17 zł – wzrost z 14,70 zł w roku 2019.

www.infor.pl

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie na wzrost świadczenia pielęgnacyjnego. W 2020 roku wysokość tego świadczenia wyniesie 1830 zł netto (wzrost o 247 zł z 1583 zł w roku bieżącym). Do tego dochodzą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także opłacane z budżetu państwa. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym od dzieciństwa dzieckiem.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrasta również dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. Są to dwie ważne grupy instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej wyniesie od nowego roku 20 496 zł. To wzrost o 2 400 zł w porównaniu do obowiązującej obecnie stawki . W  przypadku zakładów aktywności zawodowej przyszłoroczna podwyżka wyniesie 2 250 zł. To oznacza, że od 1 stycznia 2020 roku dofinansowanie rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w tej placówce wynosić będzie 25 000 zł.

www.gofin.pl

 

Waloryzacja emerytur w 2020 roku

 

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szacuje się, że od 1 marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto.

Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Wzrosną także najniższe emerytury i renty:

do 1200 zł (wzrost z 1100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Łączny koszt proponowanych rozwiązań wyniesie 9,1 mld zł. W latach 2016-2020 wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie 36 proc.

www.zus.pl

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2020 roku ruszy druga tura wprowadzania programu. Pierwsza, którą wprowadzono 12 listopada 2019 roku, objęła największe firmy, które zatrudniały od 250 pracowników. Druga dotyczy przedsiębiorstw, w których pracuje od 50 do 250 osób.

Jak wylicza PFR, do tej pory do PPK, dołączyło 39 proc. z uprawnionych 3 mln pracowników. W drugiej turze w program włączonych zostanie około 20 tys. przedsiębiorstw, które łącznie zatrudniają ok. 2 mln osób. Średnie firmy będą musiały przejść podobną do firm z pierwszej tury, dwuetapową procedurę. Do 24 kwietnia 2020 roku, muszą podpisać umowę o zarządzanie środkami z PPK. Do wyboru będzie 20 uprawnionych instytucji finansowych. 11 maja minie termin podpisania umowy o prowadzenie Planów.

Kolejna tura wprowadzania programu przewiduje wdrożenie firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Będzie to dużo większa liczba podmiotów. Szacuje się, że jest ich około 58 tys. i zatrudniają one ok. 1,7 mln osób. Umowy o zarządzanie funduszami, będą musiały podpisać do 27 października 2020 r., a prowadzenie rachunków do 10 listopada 2020 roku. Czwarta tura obejmie sektor finansów publicznych. PFR wylicza, że w 83 tys. jednostek zatrudnionych jest blisko 5,7 mln osób. Wdrażanie programu ma ruszyć w 1 stycznia 2021 roku.

 www.infor.pl

 

Dodatek stażowy – zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy               i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat. Z nowym 2020 rokiem przywracamy wartość dodatku za wysługę lat. Dodatek stażowy nie będzie więc pierwszym elementem, który zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia i który nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia. W świetle obowiązującego prawa do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

 www.zus.pl

 

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się