Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, Waloryzacja emerytur, Pracownicze Plany Kapitałowe, Dodatek stażowy – zmiany

{[description]} left right

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, Waloryzacja emerytur, Pracownicze Plany Kapitałowe, Dodatek stażowy – zmiany

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., Wsparcie dla osób niepełnosprawnych, Waloryzacja emerytur, Pracownicze Plany Kapitałowe, Dodatek stażowy – zmiany

Wzrost minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilno-prawnych  od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 2600 zł brutto. To oznacza, że płaca minimalna stanowić będzie już 49,7 proc. prognozowanego na 2020 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpłynie pozytywnie na sytuację finansową gospodarstw domowych. W porównaniu do roku 2015 płaca minimalna wzrośnie o 850 zł, to wzrost prawie                          o połowę w ciągu ostatnich pięciu lat.

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 roku minimalna stawka godzinowa  dla określonych umów cywilnoprawnych. Jej główny cel to ograniczania zjawiska nadużywania umów cywilnoprawnych oraz ochrona osoby najniżej wynagradzanych. W 2020 r. minimalna stawka godzinowa wynosić będzie 17 zł – wzrost z 14,70 zł w roku 2019.

www.infor.pl

 

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych od 1 stycznia 2020 roku

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpłynie na wzrost świadczenia pielęgnacyjnego. W 2020 roku wysokość tego świadczenia wyniesie 1830 zł netto (wzrost o 247 zł z 1583 zł w roku bieżącym). Do tego dochodzą składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, także opłacane z budżetu państwa. Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest przede wszystkim rodzicowi, który rezygnuje lub nie podejmuje zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, by opiekować się niepełnosprawnym od dzieciństwa dzieckiem.

Od 1 stycznia 2020 r. wzrasta również dofinansowanie dla warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej. Są to dwie ważne grupy instytucji zajmujących się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej wyniesie od nowego roku 20 496 zł. To wzrost o 2 400 zł w porównaniu do obowiązującej obecnie stawki . W  przypadku zakładów aktywności zawodowej przyszłoroczna podwyżka wyniesie 2 250 zł. To oznacza, że od 1 stycznia 2020 roku dofinansowanie rocznego pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w tej placówce wynosić będzie 25 000 zł.

www.gofin.pl

 

Waloryzacja emerytur w 2020 roku

 

Rada Ministrów przyjęła projekt o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szacuje się, że od 1 marca 2020 r. wszystkie emerytury i renty wzrosną o 3,24 proc., jednak nie mniej niż o 70 zł brutto.

Wyższą podwyżkę niż wynikającą z prognozowanego wskaźnika 103,24 proc. otrzyma ok. 6,2 mln emerytów i rencistów. Są to osoby, których świadczenie nie przekracza 2160,49 zł brutto.

Wzrosną także najniższe emerytury i renty:

do 1200 zł (wzrost z 1100 zł) w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

do 900 zł (wzrost z 825 zł) w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Łączny koszt proponowanych rozwiązań wyniesie 9,1 mld zł. W latach 2016-2020 wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie 36 proc.

www.zus.pl

 

Pracownicze Plany Kapitałowe

Od 1 stycznia 2020 roku ruszy druga tura wprowadzania programu. Pierwsza, którą wprowadzono 12 listopada 2019 roku, objęła największe firmy, które zatrudniały od 250 pracowników. Druga dotyczy przedsiębiorstw, w których pracuje od 50 do 250 osób.

Jak wylicza PFR, do tej pory do PPK, dołączyło 39 proc. z uprawnionych 3 mln pracowników. W drugiej turze w program włączonych zostanie około 20 tys. przedsiębiorstw, które łącznie zatrudniają ok. 2 mln osób. Średnie firmy będą musiały przejść podobną do firm z pierwszej tury, dwuetapową procedurę. Do 24 kwietnia 2020 roku, muszą podpisać umowę o zarządzanie środkami z PPK. Do wyboru będzie 20 uprawnionych instytucji finansowych. 11 maja minie termin podpisania umowy o prowadzenie Planów.

Kolejna tura wprowadzania programu przewiduje wdrożenie firm zatrudniających co najmniej 20 pracowników. Będzie to dużo większa liczba podmiotów. Szacuje się, że jest ich około 58 tys. i zatrudniają one ok. 1,7 mln osób. Umowy o zarządzanie funduszami, będą musiały podpisać do 27 października 2020 r., a prowadzenie rachunków do 10 listopada 2020 roku. Czwarta tura obejmie sektor finansów publicznych. PFR wylicza, że w 83 tys. jednostek zatrudnionych jest blisko 5,7 mln osób. Wdrażanie programu ma ruszyć w 1 stycznia 2021 roku.

 www.infor.pl

 

Dodatek stażowy – zmiany od 1 stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana przepisów ma zapewnić bardziej sprawiedliwy               i przejrzysty kształt minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz poprawić sytuację pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.

Na tę zmianę czekali od lat pracownicy z długim stażem pracy, którzy dostawali niższe stawki wynagrodzenia zasadniczego niż przykładowo zaczynający pracę absolwenci, bo do minimalnej pensji wliczano im dodatek za wysługę lat. Z nowym 2020 rokiem przywracamy wartość dodatku za wysługę lat. Dodatek stażowy nie będzie więc pierwszym elementem, który zostanie wyłączony z minimalnego wynagrodzenia i który nie będzie miał wpływu na wysokość wynagrodzenia. W świetle obowiązującego prawa do ustalania wysokości minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się już dodatku za pracę w nadgodzinach, nagrody jubileuszowej czy odprawy emerytalnej i rentowej. Od 2017 roku do minimalnej pensji nie wlicza się też dodatku za pracę w nocy.

 www.zus.pl

 


Data publikacji: 31.12.2019

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się