Wzrost minimalnego wynagrodzenia, System Obsługi Wsparcia PEFRON, zmiany w wysokości emerytur, informacja o środkach na koncie ZUS , Praca zdalna - czerwcowy przegląd newsów

{[description]} left right

Wzrost minimalnego wynagrodzenia, System Obsługi Wsparcia PEFRON, zmiany w wysokości emerytur, informacja o środkach na koncie ZUS , Praca zdalna - czerwcowy przegląd newsów

Wzrost minimalnego wynagrodzenia, System Obsługi Wsparcia PEFRON, zmiany w wysokości emerytur, informacja o środkach na koncie ZUS , Praca zdalna - czerwcowy przegląd newsów

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2019 roku

Według propozycji rządu minimalne wynagrodzenie w 2019 roku może wynieść 2220 zł, co oznacza wzrost o 120 zł więcej niż obecnie. Jednocześnie miałaby też wzrosnąć minimalna stawka godzinowa dla pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych – z 13,70 do 14,50 zł. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenie minimalne otrzymuje około 1,5 mln osób, co stanowi ok. 13% ogólnej liczny pracowników. Wypłacanie wynagrodzenia niższego niż minimalne określone w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów stanowi naruszenie praw pracowniczych. Warto zauważyć, że wzrost płacy minimalnej przekłada się na zmiany w stawkach innych świadczeń, takich jak: dodatek za pracę w porze nocnej, odprawa przy zwolnieniu grupowym czy też podstawę zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego.

https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/prawo-pracy/art,10017,placa-minimalna-w-gore.html

System Obsługi Wsparcia – ułatwienie przy składaniu wniosków o dofinansowanie z PEFRON

Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie będą mogli złożyć wniosek o dofinansowanie z PFRON przez Internet. Ponadto zostaną udostępnione w formie elektronicznej formularze z wnioskami o wsparcie, a także zapewniona możliwość dołączenia skanów/zdjęć dokumentów koniecznych do rozpatrzenia wniosków.
System Obsługi Wsparcia finansowany jest ze środków PFRON. Jego wdrażanie ma rozpocząć się w lipcu, jednak ostateczny termin, od kiedy osoby uprawnione będą mogły złożyć wniosek, zależne będzie od jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego, ponieważ to one decydują o wprowadzeniu SOW.

http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1129915,wnioski-do-pfron-przez-internet.html

Od 2019 roku możliwe zmiany w wysokości emerytur

Zgodnie z prognozami wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w kolejnym roku wyniesienie nie mniej niż 103,26%. Oznacza to, że najniższe emerytury mogą wzrosnąć o 33,57 zł.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/propozycje-zwiekszenia-wskaznika-waloryzacji-emerytur-i-rent-w-2019-r.html

ZUS: szczegółowa informacja o zgromadzonych środkach na koncie emerytalnym

Prawie 20 milinów osób dostanie z ZUS listowną Informację o Stanie Konta Ubezpieczonego. Wystarczy, że chociaż raz na nasze konto została odprowadzona składka emerytalna, by znaleźć się w gronie odbiorców IOSKU. Przesyłki z ZUS obejmują informacje o zgromadzonych środkach na koncie emerytalnym, a także prognozowaną wysokość emerytury (dotyczy osób po 35 r.ż.). Warto zaznaczyć, że bieżacy stan konta można sprawdzić również w internecie, logujac się do ZUS PUE (Platforma Usług Elektronicznych ZUS).

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zus-wysle-blisko-20-mln-listow/1666740

Praca zdalna – pożądany benefit wśród pracowników

Jak wynika z badania „Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników” przeprowadzonego przez firmę Kantar TNS przy współpracy z Remote-how, praca zdalna znajduje się wśród najbardziej pożądanych świadczeń pracowniczych. Ponad 75% przebadanych osób deklaruje chęć pracy zdalnej, podczas gdy taką możliwość zapewnia tylko 1/3 firm w Polsce. Za granicą ten trend prezentuje się nieco inaczej. Jak podają badania Grupy IWG na całym świecie około 70% specjalistów korzysta z możliwości pracy zdalnej przynajmniej raz w tygodniu. Praca zdalna cieszy się największą popularnością wśród zawodów kreatywnych (np. tłumacze, graficy), branży IT (np. informatycy, programiści), czy też menadżerów wyższego i średniego szczebla. 

http://kadry.infor.pl/wiadom osci/786865,Praca-zdalna-zyskuje-na-popularnosci.html


Data publikacji: 30.06.2018

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się