Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

{[description]} left right

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusz Świadczeń Socjalnych został uregulowany w ustawie z dnia 4.03.1994 r. która podaje definicję funduszu, sposób jego tworzenia oraz wykorzystywania.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusz Świadczeń Socjalnych został uregulowany w ustawie z dnia 4.03.1994 r. która podaje definicję funduszu, sposób jego tworzenia oraz wykorzystywania.

Poznaj naszą ofertę

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Zasadą jest, że ZFŚS musi zostać utworzony przez pracodawcę, który zatrudnia przynajmniej 50 pracowników (pełne etaty) jeśli jest przedsiębiorcą prywatnym. W przypadku jednostek samorządowych lub budżetowych tworzy się go niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Fundusz ma obowiązek utworzyć także pracodawca, który zatrudnia od 20 do 49 pracowników, jeśli o jego utworzenie zawnioskuje związek zawodowy funkcjonujący u danego pracodawcy.

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZFŚS tworzą środki, które gromadzi pracodawca na osobnym rachunku bankowym. Celem jego utworzenia jest zebranie środków, które będą następnie wykorzystywane w celach socjalnych dla pracowników danego zakładu pracy. Fundusz tworzy się z odpisu podstawowego (dokonywanego co roku), a nalicza w stosunku do liczby przeciętnie zatrudnionych u danego pracodawcy. Po dokonaniu odpisów powstaje określona suma pieniędzy, którą pracodawca wykorzystuje na określone cele socjalne.  

Terminy wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pieniądze pracodawca musi przekazać maksymalnie w dwóch określonych ustawowo terminach: 31 maja (wówczas uiszcza kwotę w wysokości 75%) oraz 30 września (pozostałą część kwoty).

Jakie korzyści daje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Ustawa o funduszu świadczeń socjalnych zawiera katalog otwarty, określający, na co mogą zostać przeznaczone środki zgromadzone na utworzonym w tym celu rachunku bankowym. Pracodawca jest zobowiązany do rozdysponowania zebranych środków pomiędzy pracowników. Ważne jest, że środki nie mogą zostać przyznane wszystkim pracownikom „po równo”. Wsparcie należy uzależnić od sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz rodzinnej pracownika, który jest uprawniony do uzyskania takiego świadczenia.

To pracodawca określa zasady oraz sposób podziału środków z ZFŚS. Wewnętrzny regulamin funduszu (dostępny u każdego pracodawcy do wglądu) powinien w swojej treści określać zasady przyznawania świadczeń, wysokość przyznawanych środków, informacje, jakie należy udzielić oraz dokumenty, jakie należy dostarczyć. Wniosek składa się w wyznaczonej jednostce organizacyjnej danego pracodawcy.

Outsorcing kadr i płac z payroll360

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 05.07.2021

Podobne artykuły

09.06.2021

ZFŚS 2021: wysokość odpisów pozostanie bez zmian

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2021 r. są takie same jak w roku ubiegłym.

08.06.2021

Nie trzeba pobierać podatku od świadczeń pozapłacowych gdy nie ma takiej możliwości

Z przepisów 31, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że płatnik jest zobowiązany do naliczania i pobierania zaliczek podatkowych od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się