Zatrudnianie cudzoziemców, Przepisy dla pracowników tymczasowych, Wynagrodzenie zleceniobiorcy, Urlopy , Zaświadczenia o przychodzie, Emerytura Obywatelska, Ewidencjonowanie czasu pracy, Prace wzbronione dla kobiet w ciąży, Świadczenia rodzinne, Zwolni

Pexels left right

Zatrudnianie cudzoziemców, Przepisy dla pracowników tymczasowych, Wynagrodzenie zleceniobiorcy, Urlopy , Zaświadczenia o przychodzie, Emerytura Obywatelska, Ewidencjonowanie czasu pracy, Prace wzbronione dla kobiet w ciąży, Świadczenia rodzinne, Zwolni

Zatrudnianie cudzoziemców, Przepisy dla pracowników tymczasowych, Wynagrodzenie zleceniobiorcy, Urlopy , Zaświadczenia o przychodzie, Emerytura Obywatelska, Ewidencjonowanie czasu pracy, Prace wzbronione dla kobiet w ciąży, Świadczenia rodzinne, Zwolni

Aktualizacja: 17.05.2017

Łatwiejsze zatrudnianie cudzoziemców

Spadek bezrobocia w Polsce i jednoczesny wzrost zapotrzebowania na pracowników przyczyniły się do wprowadzenia zmian w zatrudnianiu obywateli spoza UE. Jedną z nich jest zezwolenie na pracę sezonową, które ma zastąpić rejestrację w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu pracy sezonowej cudzoziemcowi. Innym rozwiązaniem jest natomiast zezwolenie wielosezonowe, którego wymiar może wynieść nawet 3 lata.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/756466,Uproszczenia-w-zatrudnianiu-cudzoziemcow-20172018.html

Zmiany w przepisach dla pracowników tymczasowych

Jedną z czołowych zmian jest objęcie większą ochroną kobiet będących w ciąży, które są zatrudnione na umowę o pracę przez agencję pracy tymczasowej i skierowane do pracy na co najmniej dwumiesięczny okres. W takiej sytuacji umowa będzie podległa przedłużeniu do czasu porodu, dzięki czemu pracownica uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego. Kolejną zmianą  jest wprowadzenie limitu 18 miesięcy zatrudnienia u pracodawcy użytkownika przez maksymalny okres 36 miesięcy.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/756289,Wazne-zmiany-w-przepisach-dla-pracownikow-tymczasowych-od-1-czerwca-2017-r.html

Niewypłacenie wynagrodzenia zleceniobiorcy- to się nie opłaca

Zleceniodawcy, którzy nie będą wypłacać wynagrodzenia zgodnie z przyjętymi od 1 stycznia 2017 roku zmianami, czyli z zachowaniem stawki 13 złotych za godzinę pracy lub będą tę stawkę zaniżać, mogą spodziewać się sankcji w postaci naliczenia kary finansowej w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

http://inforfk.pl/aktualnosci/352573,Nawet-30-tys-zl-grzywny-za-niewyplacenie-wynagrodzenia-zleceniobiorcy.html

Wyższe wynagrodzenie w  2018 roku

Istnieje duża szansa, że w przyszłym roku minimalne wynagrodzenie wyniesie 2049 zł brutto, natomiast zleceniobiorcy i samozatrudnieni powinni otrzymać 13,30 zł brutto za godzinę pracy. Związki zawodowe liczą jednak, że podwyżka będzie większa, uzasadniając swoje stanowisko wzrostem inflacji i niską stopą bezrobocia.

http://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/wysokosc-wynagrodzenia/756171,Wyzsza-placa-minimalna-w-2018-roku.html

Nowe regulacje w sprawie urlopów

Komisja Europejska stworzyła projekt nowej dyrektywy, która miałaby wprowadzić m.in. urlop opiekuńczy w wymiarze 5 dni w roku do opieki nad chorym dzieckiem, rodzicem lub małżonkiem, a także urlop ojcowski w wymiarze 10 dni z okazji narodzin dziecka. W Polsce jednak proponowane zmiany przyjmowane są z rezerwą z uwagi na fakt, że są zbyt szczegółowe.

http://inforfk.pl/aktualnosci/352606,Dodatkowe-5-dni-urlopu-opiekunczego.html

Zaświadczenia o przychodzie do 31 maja

Osoby, które korzystają ze świadczeń lub zasiłków przedemerytalnych mają obowiązek poinformować ZUS o podjęciu działalności zarobkowej. Ponadto, pracodawca jest zobligowany do przesłania zaświadczenia o wysokości uzyskanego przychodu przez pracownika do ZUS. Informacja zawarta w zaświadczeniu powinna obejmować okres rozliczeniowy od 1 marca danego roku do końca lutego.

http://inforfk.pl/aktualnosci/352461,Zaswiadczenie-o-przychodzie-osob-na-zasilku-lub-swiadczeniu-przedemerytalnym-do-31-maja.html

Koniec  z papierowymi zwolnieniami lekarskimi

Papierowe zwolnienia lekarskie przestaną funkcjonować w połowie 2018 roku. W 2016 roku wprowadzono zwolnienia w formie elektronicznej, jednak ich obsługa jest dla lekarzy zbyt czasochłonna i nieco skomplikowana. Po zmianach będzie można uwierzytelniać zwolnienia za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, co ma być prostsze i zdecydowanie szybsze.

http://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/755837,Bez-papierowych-zwolnien-lekarskich-od-1-lipca-2018-roku.html

Emerytura Obywatelska- czy to możliwe?

Prezydent Centrum im. Adama Smitha proponuje wprowadzenie emerytury obywatelskiej, która zapewniałaby każdemu obywatelowi emeryturę na tym samym poziomie, bez względu na staż i rodzaj pracy. Pomysł zakłada likwidację ZUS, a wypłata świadczeń miałaby następować z budżetu państwa.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/755592,Korzysci-z-wprowadzenia-emerytur-obywatelskich.html

Konieczne ewidencjonowanie czasu pracy pracowników tymczasowych

Pracodawca użytkownik będzie zobowiązany od czerwca bieżącego roku prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego. Tego rodzaju rozwiązanie ma zapobiec ewentualnym nadużyciom związanym z przekraczaniem 18 miesięcznego limitu czasu pracy w danej firmie przez jednego pracownika.

http://inforfk.pl/aktualnosci/351949,Praca-tymczasowa-musi-byc-ewidencjonowana.html

Prace wzbronione dla kobiet w ciąży i karmiących

Od 1 maja 2017 roku obowiązuje wykaz prac, które w istotny sposób mogą źle wpływać na zdrowie kobiety, przebieg ciąży lub karmienie piersią. Dla pracodawców oznacza to m.in. aktualizację regulaminów pracy.

http://kadry.infor.pl/kadry/indywidualne_prawo_pracy/uprawnienia_rodzicielskie/755857,Wykaz-prac-wzbronionych-kobietom-w-ciazy-i-karmiacym-zmiany-od-1-maja-2017-r.html

Świadczenia rodzinne w 2017 roku nie wzrosną

Podwyżka świadczeń była planowana przez poprzedni rząd, jednak jak informuje minister MRPiPS, dla niektórych z nich miała wynieść ok. 5-7 złotych, dlatego też rząd zrezygnował z tego pomysłu, uzasadniając swoją decyzję wprowadzeniem programu „Rodzina 500+”.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/755985,Nie-bedzie-podwyzki-swiadczen-rodzinnych-w-2017-r.html

Zwolnienia lekarskie wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem

Część pracowników wykorzystuje zwolnienia lekarskie, by móc podjąć prace zarobkową u innego pracodawcy lub dla celów osobistych. Tego typu sytuacje generują koszty dla pracodawcy, który zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia pracownikowi  przez pierwsze 33 dni zwolnienia lub przez 14 dni, jeśli pracownik przekroczył 50 rok życia.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/755838,Nieuzasadnione-zwolnienie-lekarskie-a-koszty-pracodawcy.html

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się