Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Zatrudnienie obywatela Ukrainy - dodatkowe powiadomienie do PUP

Zatrudnienie obywatela Ukrainy - dodatkowe powiadomienie do PUP

Zatrudnienie obywatela Ukrainy - dodatkowe powiadomienie do PUP

Jeśli chcesz zatrudnić obywatela Ukrainy, pamiętaj, że od 15 lipca 2022 r. poszerzeniu ulega katalog danych, jakie pracodawca zobowiązany będzie do przekazania powiatowemu urzędowi pracy. Celem zmiany ma być zagwarantowanie cudzoziemcowi pracy na warunkach nie gorszych niż wskazane w powiadomieniu oraz ułatwienie kontroli przestrzegania wymiaru czasu pracy i wysokości wynagrodzenia.

Poznaj naszą ofertę

Przepisy obowiązujące teraz na podstawie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Zgodnie z przepisami specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy już teraz pracodawcy powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy zobowiązani są do przekazywania w powiadomieniu takich danych, jak:

1. informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy:

  • nazwa firmy lub imię i nazwisko,
  • adres siedziby firmy lub miejsce zamieszkania,
  • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
  • NIP i REGON lub PESEL w przypadku osoby fizycznej,
  • numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku podmiotu prowadzącego agencję zatrudnienia pracy tymczasowej,
  • PKD oraz opis, jaką obywatel Ukrainy będzie wykonywał

2. dane osobowe obywatela Ukrainy;

3. rodzaj umowy pomiędzy powierzającym pracę a obywatelem Ukrainy;

4. rodzaj lub stanowisko pracy;

5. miejsce wykonywania pracy.

Przepisy wprowadzające dodatkowe informacje przy zatrudnieniu obywatela Ukrainy

Od 15 lipca 2022 poza wyżej wymienionymi danymi, pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy zobowiązany jest dodatkowo podać:

1. miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia za wykonywaną pracę,

2. wymiar czasu pracy lub liczbę godzin wykonywanej pracy w miesiącu, lub tygodniu,

3. liczbę pracowników wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę oraz na podstawie umów cywilnoprawnych. Liczbę osób należy podać według stanu na dzień 23 lutego 2022 oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Działania Payroll360 wspierające firmy w zakresie zatrudnienia obcokrajowców

Uzupełnienie dokumentów, ich przygotowanie oraz załatwienie formalności warto przekazać firmie, która jest zaznajomiona z tematem i na co dzień się tym zajmuje. W ramach usługi outsourcingu zatrudnienia Payroll360 załatwia formalności zatrudniania cudzoziemców, zarówno w zakresie legalizacji pracy, jak i pobytu. Sprawdź!

Jeśli jesteś pracodawcą i masz problem z legalizacją pracy cudzoziemców, zajmiemy się rejestracją oświadczeń o powierzeniu pracy czy uzyskamy za Ciebie zezwolenia na pracę. Dzięki temu zaoszczędzisz sporo czasu. Dodatkowo dzięki temu, że mamy już długoletnie doświadczenie w outsourcingu zatrudnienia cudzoziemców oraz kontakty z lokalnymi instytucjami zatrudnienia, sprawnie sprostamy wszystkim wymaganiom. 

Więcej informacji na temat zatrudnienia cudzoziemców - przeczytaj!

Data publikacji 11.07.2022

Podobne w kategorii

Zatrudnienie Ukraińca na podstawie umowy cywilnoprawnej

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zatrudnianie Ukraińców, którzy uciekli do Polski przed toczącą się w ich kraju...

Jak przedłużyć wizę dla obywatela Ukrainy?

W związku z nadzwyczajną sytuacją urząd ds. cudzoziemców zapewnił, że wszyscy obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu w naszym kraju oraz dopełniać...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu