payroll360

menu

Zatrudnienie zewnętrzne

Kontakt z naszymi specjalistami

W przypadku gdy potrzeby związane z outsourcingiem pracowniczym nie mogą być w pełni zaspokojone poprzez zastosowanie usługi Pracy Tymczasowej, istnieje możliwość zastosowania tzw. zatrudnienia zewnętrznego.

Usługa ta polega na zatrudnieniu w payroll360 pracowników na zasadach kodeksowych i delegowaniu ich do świadczenia pracy - przeważnie długoterminowej u Klienta. Klient organizuje pracę świadczoną przez pracowników oddelegowanych, udziela im niezbędnych wskazówek i ma prawo wydawać im bieżące polecenia związane z procesem organizacji pracy. Pracownicy oddelegowani podlegają pracowniczemu podporządkowaniu wobec payroll360, który podejmuje decyzje w zakresie zatrudnienia pracowników oddelegowanych.

Zatrudnienie zewnętrzne to kompleksowa obsługa pozwalająca zoptymalizować koszty obsługi personalnej w Państwa przedsiębiorstwach. Wybierając to rozwiązanie mogą Państwo korzystać z pracy wykwalifikowanych i sprawdzonych pracowników, nie zwiększając jednocześnie liczby etatów.

 

Korzyści płynące z zastosowania zatrudnienia zewnętrznego:

  • utrzymanie stałej liczby etatów - koszt zatrudnienia zewnętrznego kwalifikowany jest jako koszt obcy, dlatego nie wpływa na wskaźnik efektywności obliczany na podstawie liczby zatrudnionych,

  • optymalizacja kosztów w przedsiębiorstwie,

  • usprawnienie procesów rozliczeniowych i administracyjnych - payroll360 koordynuje wszystkie działania związane z zatrudnieniem pracownika m.in. delegacje, wynagrodzenia, badania lekarskie, terminowość rozliczeń,

  • zachowanie poufności danych osób zatrudnianych - do informacji o pracownikach zatrudnianych przez zatrudnienie zewnętrzne mają tylko specjaliści payroll360 oraz osoby wskazane przez Klienta w jego przedsiębiorstwie.
Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się