ZFŚS 2021: wysokość odpisów pozostanie bez zmian

{[description]} left right

ZFŚS 2021: wysokość odpisów pozostanie bez zmian

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2021 r. są takie same jak w roku ubiegłym.

ZFŚS 2021: wysokość odpisów pozostanie bez zmian

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) w 2021 r. są takie same jak w roku ubiegłym.

Poznaj naszą ofertę

Oznacza to tyle, że w bieżącym roku odpis podstawowy na ZFŚS obliczamy w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięcznego w gospodarce narodowej, w drugim półroczu 2018 r., które wynosiło wówczas 4.134,02 zł. Podczas kalkulacji należy więc uwzględnić te same kwoty co w zeszłym roku i tak obligatoryjny odpis wynosi odpowiednio:

  • 1550,26 zł na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy
  • 2067,01 zł na jednego pracownika, który w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych wykonuje prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze
  • 206,70 zł na jednego pracownika młodocianego w I roku nauki
  • 248,04 zł na jednego pracownika młodocianego w II roku nauki
  • 289,38 zł na jednego pracownika młodocianego w III roku nauki

Jednostki, które w regulaminie o ZFŚS uwzględniły odpis fakultatywny na rzecz osób niepełnosprawnych, emerytów lub z uwagi na prowadzenie żłobka powinny pamiętać również o tym, że zwiększenia na jedną osobę wynoszą odpowiednio:

  • 258,38 zł na każdą osobę zatrudnioną ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
  • 258,38 zł na każdego emeryta lub rencistę
  • 310,05 zł na każdą osobę zatrudnioną w przypadku gdy 100% tego zwiększenia zostanie przeznaczona na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego

Outsourcing kadr i płac z payroll360

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 09.06.2021

Podobne artykuły

05.07.2021

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusz Świadczeń Socjalnych został uregulowany w ustawie z dnia 4.03.1994 r. która podaje definicję funduszu, sposób jego tworzenia oraz wykorzystywania.

08.06.2021

Nie trzeba pobierać podatku od świadczeń pozapłacowych gdy nie ma takiej możliwości

Z przepisów 31, 38 i 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynika, że płatnik jest zobowiązany do naliczania i pobierania zaliczek podatkowych od osób, które uzyskują od niego przychody ze stosunku...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się