Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku

{[description]} left right

Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku

Istnieje możliwość uzyskania wyższego zasiłku dla osób, które z powodu pandemii mają obniżony przez pracodawcę wymiar etatu lub zmienione na gorsze warunki zatrudnienia. Nowelizacja przepisów zawarta w tzw. specustawie covidowej pozwala ponownie przeliczyć kwalifikujące się świadczenia. Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego zależy od wymiaru czasu pracy pracownika, w związku z tym zmiany wymiaru etatu wpływają na wysokość tych świadczeń. Dzieje się tak również w sytuacji, gdy zmiana ta nastąpi już w trakcie wypłacania zasiłku.

Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku

Istnieje możliwość uzyskania wyższego zasiłku dla osób, które z powodu pandemii mają obniżony przez pracodawcę wymiar etatu lub zmienione na gorsze warunki zatrudnienia. Nowelizacja przepisów zawarta w tzw. specustawie covidowej pozwala ponownie przeliczyć kwalifikujące się świadczenia. Podstawa wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego zależy od wymiaru czasu pracy pracownika, w związku z tym zmiany wymiaru etatu wpływają na wysokość tych świadczeń. Dzieje się tak również w sytuacji, gdy zmiana ta nastąpi już w trakcie wypłacania zasiłku.

Poznaj naszą ofertę

Zapobieganie skutkom pandemii COVID-19 dla pracowników

W celu zapobieżenia negatywnym dla pracowników konsekwencjom działań podejmowanych przez pracodawcę w związku z pandemią, nowelizacja przepisów określa dwie sytuacje, w których podstawa wymiaru zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego nie jest przeliczana według normalnych zasad. Dzieje się tak w przypadku osób, którym pracodawca zmniejszył wymiar czasu pracy lub wprowadził gorsze warunki zatrudnienia.

Trzeba pamiętać, że zmiana ta dotyczy tylko sytuacji, w których obniżenie czasu pracy lub pogorszenie warunków zatrudnienia zostało dokonane w okresie pobieranego wcześniej zasiłku i jeśli między okresami pobierania poprzedniego zasiłku a nowym zasiłkiem nie było przerwy dłuższej niż trzy miesiące. Przesłanki te muszą być spełnione łącznie.

Zmiana podstawy wymiaru świadczeń z mocą wsteczną

Zmiana przepisów została wprowadzona z mocą wsteczną, a zatem dotyczy także tych pracowników, którym pracodawca lub ZUS już ustalił obniżoną podstawę wymiaru. Bardzo ważne jest jednak to, że ponowne obliczenie wysokości podstawy wymiaru świadczeń odbywa się na wniosek pracownika. Bez takiego wniosku pracodawca nie ma obowiązku, by to zrobić.

Wyższe świadczenia chorobowe i macierzyńskie

Osoba pobierająca zasiłek chorobowy lub macierzyński, której pracodawca z powodu pandemii zmniejszył wymiar etatu lub zmienił warunki zatrudnienia na mniej korzystne, może więc dzięki covidowej specustawie uzyskać po przeliczeniu wyższe świadczenia chorobowe i macierzyńskie. Po wprowadzeniu nowych przepisów zasady ustalania podstawy ich wymiaru dla takich osób się zmieniły. Podstawa ta może zostać przeliczona ponownie, ale tylko na wniosek pracownika.


Data publikacji: 28.05.2021

Podobne artykuły

18.08.2021

Elektroniczne potwierdzenia na PUE ZUS dla świadczeniobiorców

Od 31 lipca zmiany w generowaniu potwierdzenia na portalu PUE ZUS dla świadczeniobiorców. Dowiedz się więcej!

27.05.2021

Zasiłek macierzyński 16 grudnia 2020r.

Ustalanie od 16 grudnia 2020 r. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

28.04.2016

pixabay.com

Świadczenia wynikające ze zwolnienia lekarskiego - zmiany

Osoba zatrudniona, w wypadku choroby ma prawo skorzystać ze świadczeń przysługujących jej podczas zwolnienia. Nie zawsze jednak kończąc ten okres, pracownik może je otrzymać.

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się