Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Zmiany: możliwość składania PIT-2 w trakcie roku podatkowego

Zmiany: możliwość składania PIT-2 w trakcie roku podatkowego

Zmiany: możliwość składania PIT-2 w trakcie roku podatkowego

Od 2022 r. pracodawcy, niezależni księgowi oraz wszystkie biura rachunkowe muszą mierzyć się z ogromnymi zmianami w zakresie naliczania wynagrodzeń. 8 marca br. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin. Jedną z głównych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą Polski Ład jest obowiązek płatników do zmniejszania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wtedy, gdy oświadczenie PIT-2 zostanie złożone w trakcie roku podatkowego.

Poznaj naszą ofertę

Ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 marca 2022 r. wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia – oznacza to, że nowe przepisy już obowiązują. 

PIT-2 w trakcie roku podatkowego 

Oświadczenie PIT-2 to deklaracja pracownika, na mocy której upoważnia on pracodawcę do pomniejszania zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Pracodawca pomniejsza miesięczną zaliczkę proporcjonalnie w skali roku, czyli w wysokości 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Obecnie jest to wartość 425 zł, co wynika ze zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych – przypominają specjaliści payroll360, którzy w ramach usługi outsourcingu kadr i płac przejmują na siebie obowiązek wyliczania wynagrodzeń pracowników. 

Pracownik jest zobowiązany do przedłożenia pracodawcy oświadczenia PIT-2 w określonym terminie, nie później niż: 

  • przed otrzymaniem pierwszej wypłaty – gdy oświadczenie PIT-2 dotyczy nowego pracownika, 
  • przed pierwszą wypłatą w nowym roku podatkowym – gdy oświadczenie PIT-2 dotyczy pracownika ze stażem pracy w danej firmie. 

W wyniku marcowych zmian płatnik podatku jest zobowiązany do zmniejszania zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek także wtedy, gdy pracownik złożył oświadczenie PIT-2 w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed wypłatą pierwszego wynagrodzenia w nowym roku. Zgodnie z treścią art. 32 ust. 3aa ustawy o PIT: „Jeżeli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, płatnik odlicza kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymał to oświadczenie”. 

Jak wskazują eksperci payroll360, naliczanie wynagrodzeń według nowych zasad dotyczy także rencistów i emerytów. Nowelizacja przyznała im prawo do złożenia oświadczenia PIT-2 również w sytuacji, gdy już zawnioskowali do organu rentowego o niestosowanie kwoty wolnej od podatku. 

Nowe mechanizmy przedłużania terminów pobrania i wpłaty zaliczki dla osób fizycznych 

Ustawa nowelizująca uregulowała ponadto mechanizm przedłużania terminów poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W wyniku zmian mechanizm ten odpowiada obecnie rozwiązaniom wdrożonym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. 

Przepisy wskazujące na możliwość przedłużenia terminu pobierania i wpłaty zaliczki dotyczą przychodów w wysokości do 12 800 zł miesięcznie uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Zastosowanie dłuższych terminów pobierania i obliczania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku liczy się tylko od nadwyżki w stosunku do zaliczki uiszczonej w 2021 r., względem zaliczek pobranych w miesiącu, w którym podatnik uzyskał od płatnika przychody z m.in. stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy zlecenia. Limit 12 800 zł stosuje się odrębnie dla każdego źródła przychodu. 

Środki dla zakładowych funduszy rehabilitacji i aktywności, niższe stawki podatku za wydobycie miedzi i srebra

Nowelizacja objęła również ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a ponadto ustawę o podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

Istotną zmianą, jaka znalazła się w pierwszym ze wskazanych dokumentów, jest zagwarantowanie środków dla zakładowych funduszy rehabilitacji osób niepełnosprawnych i zakładowych funduszy aktywności, które są tworzone przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej. 

Nowelizacja przepisów ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin obniżyła natomiast stawki podatku od wydobycia miedzi i srebra. Niższe kwoty obowiązują w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2022 r. Szczegółowe wzory obliczania należnych wartości znajdują się w art. 22a ust. 1 i 2. 

Naliczanie wynagrodzeń z payroll360

Payroll360 w ramach usługi outsourcingu kadr i płac przejmuje na siebie obowiązek naliczania wynagrodzeń wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie klienta. Dla pracodawcy oznacza to gwarancję bezpieczeństwa prawnego, terminowości i profesjonalizmu. Przedsiębiorcy, którzy powierzają administrację kadrowo-płacową zewnętrznej firmie, w której mieści się także usługa wyliczania pensji zgodnie z obowiązującymi regulacjami, uwalniają się od obowiązku biegłego odnajdywania się w nowych, zawiłych przepisach.

Data publikacji 11.03.2022

Podobne w kategorii

Naliczanie wynagrodzeń a obowiązki pracodawcy

Naliczanie wynagrodzeń oraz wypłata pensji należą do jednych z najważniejszych i podstawowych obowiązków każdego pracodawcy wyszczególnionych w kodeksie pracy. Wprowadzane w ostatnim czasie liczne zmiany w systemie...

Polski Ład 2.0. – kolejne istotne zmiany podatkowe

Polski Ład 2.0. podpisany przez Prezydenta RP. Przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw zaczną obowiązywać już od 1 lipca. Obniżenie stawki...

Kadry i płace - zadania działu kadr

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu