Zmiany związane z kwalifikacją wypadku przy pracy

{[description]} left right

Zmiany związane z kwalifikacją wypadku przy pracy

Od 18 września 2021 weszły w życie zmiany związane z wypadkiem przy pracy. Dowiedz się, czego dotyczą.

Zmiany związane z kwalifikacją wypadku przy pracy

Od 18 września 2021 weszły w życie zmiany związane z wypadkiem przy pracy. Dowiedz się, czego dotyczą.

Poznaj naszą ofertę

Wypadek przy pracy - zmiany

Zmiany, które zostały wdrożone zgodnie z Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy w systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw, dotyczą zrównania wypadków przy pracy, z wypadkami powstałymi w delegacji. Zgodnie z artykułem, wypadki powstałe w czasie podróży służbowej, zajęć z samoobrony, czy też przy wykonywaniu zadań powierzonych przez organizacje związkowe, byłyby zrównane z wypadkami powstałymi przy pracy. Dla pracodawców taka zmiana oznacza wzrost kosztów wynagrodzeń, która byłaby konsekwencja wzrostu wysokości składki wypadkowej.

Obowiązki pracodawcy związane ze składką wypadkową

Pracodawca, który zgłasza do ubezpieczenia przynajmniej 10 pracowników, ma coroczny obowiązek składania do ZUS formularza ZUS IWA. Formularz ten stanowi podstawę do wyznaczenia wysokości składki wypadkowej, stanowi ona procent wypłaty. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli formularz zostanie wypełniony błędnie ZUS, ma możliwość podnieść taką składkę aż o 150%. ZUS może także żądać wypłaty odsetek w takiej sytuacji. Nowe zmiany uwzględniają możliwość zrobienia korekty formularza ZUS IWA do 5 lat wstecz od daty 1 stycznia 2022. 


Data publikacji: 21.10.2021

Podobne artykuły

11.08.2021

Nowelizacja ustawy o PPK

Od dłuższego czasu przygotowywany jest projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, który ma nadać im uprawnienia w zakresie PPK. Dowiedz się, co może się zmienić?

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się