Zwiększone koszty uzyskania przychodu, Nowa skala podatkowa, Cyfrowa transformacja w kadrach

{[description]} left right

Zwiększone koszty uzyskania przychodu, Nowa skala podatkowa, Cyfrowa transformacja w kadrach

Zwiększone koszty uzyskania przychodu, Nowa skala podatkowa, Cyfrowa transformacja w kadrach

Zwiększone koszty uzyskania przychodu dla pracowników

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, już od października 2019 r. będą obowiązywać podwyższone koszty uzyskania przychodów. Tym sposobem wzrośnie wynagrodzenie netto pracowników.

Pracownik który mieszka w tej samej miejscowości co zakład pracy i  pracuje na jednym etacie odliczy od podstawy opodatkowania 3 tys. zł rocznie zamiast dotychczasowych 1.335 zł. Natomiast pracownik dojeżdżający 3.600 zł zamiast dotychczasowych 1.668,72 zł. Również osoby zatrudnione na więcej niż jednym etacie mogą liczyć na wyższe koszty:

  • dla niedojeżdżających wieloetatowców 4.500 zł rocznie zamiast 2.002,05 zł,
  • dla pracowników zamiejscowych 5.400 zł zamiast 2.502,56 zł.

PRACOWNICZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 

DO 30 WRZEŚNIA 2019 R. miesięczne

DO 30 WRZEŚNIA 2019 R. Roczne

PO ZMIANIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R. miesięczne

PO ZMIANIE (OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.) roczne

Pracownik miejscowy (z jednej umowy)

111 zł

1 335 zł

250 zł

3 000 zł

Pracownik dojeżdżający (z jednej umowy)

139 zł

1 668,72 zł

300 zł

3 600 zł

Pracownik miejscowy (z wielu umów)

167 zł

2 002,05 zł

375 zł

4 500 zł

Pracownik dojeżdżający (z wielu umów)

209 zł

2 502,56 zł

450 zł

5 400 zł

www.pit.pl

 

Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku

Zmiany prawa wejdą w życie już od 1 października tego roku. Przypomnijmy, że obniżka stawki podatkowej o 1 punkt procentowy oraz podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów spowoduje zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego (czyli różnicy między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma).

Dotychczasowa skala podatkowa obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku do 30 września br. wygląda następująco:

PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU W ZŁOTYCH

PODATEK WYNOSI

PONAD

DO

 

85'528 zł

18% 

minus kwota
zmniejszająca podatek

85'528 zł

 

15.395 zł 04 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

 

Po wejściu w życie nowelizacji PIT i niższej 17-proc. stawki podatku dochodowego nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku będzie wyglądała następująco:

PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU W ZŁOTYCH

PODATEK WYNOSI

PONAD

DO

 

85'528 zł

17% 

minus kwota
zmniejszająca podatek

85'528 zł

 

14.539 zł 76 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

 

Kwota podatku do zapłaty dla rocznych dochodów równych kwocie progu podatkowego 85.528 zł zmieni się z 15.395,04 zł na 14.539,76 zł. Niższa stawka podatku oznacza, że 855,28 zł zostanie w kieszeni podatnika (dla przychodów równych 85.528 zł).  

www.pit.pl

 

Cyfrowa transformacja w kadrach

Dobrze zorganizowany dział kadr jest kluczowy dla sukcesu firmy. Jednak manualna obsługa papierowych akt pracowniczych jest pracochłonna i wymaga dużych nakładów czasu i środków pieniężnych.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Pracodawcy mają wybór pomiędzy prowadzeniem akt w formie papierowej lub elektronicznej. Proces przejścia na elektroniczną postać dokumentacji pracowniczej stanowi wyzwanie dla działów kadr, jednakże w dłuższej perspektywie czasu przyniesie on korzyści związane z usprawnieniem pracy i niższymi wydatkami na obsługę dokumentacji pracowniczej.

e-teczka dostępna w module Kadry, Płace i HR enova365 jest cyfrowym odzwierciedleniem dokumentacji papierowej. Dzięki temu w każdej chwili masz wgląd do informacji pracowniczej, nawet po rozwiązaniu stosunku pracy. Na jedno kliknięcie zyskujesz dostęp do repozytorium dokumentów, bez wizyt w archiwum, bez przekładania segregatorów.

e-dokumentacja pracownicza powstaje poprzez cyfrowe odwzorowanie dokumentacji papierowej i załączenie jej do systemu teleinformatycznego zawierającego funkcję e-dokumentacji pracowniczej. Odwzorowania cyfrowe papierowej dokumentacji pracowniczej sporządza się z należytą starannością i jakością techniczną, umożliwiającą zapoznanie się bez wątpliwości z treścią dokumentu, bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej.

Konwertując akta papierowe na format cyfrowy, działy kadr może zmniejszyć czas potrzebny na obsługę administracyjną o 15%, co przełoży się na zwiększenie wydajności.

https://www.enova.pl

Dofinansowanie na zatrudnienie niani

Rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy i potrzebują niani, a zdecydują się zatrudnić ją na podstawie umowy uaktywniającej, mogą liczyć na pomoc w opłacaniu składek.

dopłaty do niani mogą skorzystać po spełnieniu określonych wymogów takich jak;

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

-świadczenie usług na podstawie innej umowy od której są odprowadzane składki społeczne

- prawo do nabycia dofinansowania stanowi też prowadzenie  produkcyjnej działalności pozarolniczej lub działalności rolniczej

-niania, która będzie sprawować opiekę nad dzieckiem musi mieć ukończone 18 lat i nie może być matką dziecka, nad którym będzie sprawować opiekę

Umowa zawarta między rodzicami a nianią powinna być sporządzona w formie pisemnej, w której powinny się znajdować informację takie jak:

  • dane obu stron umowy
  • cel porozumienia
  • czas
  • określenie miejsca, w którym będzie sprawowana opieka
  • wysokość wynagrodzenia
  • okres na jaki czas została sporządzona umowa

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-zatrudnienie-niani

Skontaktuj się z nami

Fałszywe wiadomości e-mail

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieją natomiast adresy z rozwinięciem „gov.pl”, których to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Oszuści posługują się również adresami: składki@ubezpieczenia.pl i zus.@zua.pl. Żaden z adresów nie jest używany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Każdy z maili ma dołączony załącznik, który ma zawierać informacje o błędnie opłaconych składkach - podkreśla ZUS.

Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem danych wrażliwych - ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie wzywamy w ten sposób do zapłaty - stwierdza ZUS.

W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, ZUS prosi o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uwazaj-na-oszustwa-na-zus-/2963902

 

 


Data publikacji: 25.10.2019

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się