payroll360

menu

Zwiększone koszty uzyskania przychodu, Nowa skala podatkowa, Cyfrowa transformacja w kadrach

{[description]} left right

Zwiększone koszty uzyskania przychodu, Nowa skala podatkowa, Cyfrowa transformacja w kadrach

Zwiększone koszty uzyskania przychodu, Nowa skala podatkowa, Cyfrowa transformacja w kadrach

Zwiększone koszty uzyskania przychodu dla pracowników

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT, już od października 2019 r. będą obowiązywać podwyższone koszty uzyskania przychodów. Tym sposobem wzrośnie wynagrodzenie netto pracowników.

Pracownik który mieszka w tej samej miejscowości co zakład pracy i  pracuje na jednym etacie odliczy od podstawy opodatkowania 3 tys. zł rocznie zamiast dotychczasowych 1.335 zł. Natomiast pracownik dojeżdżający 3.600 zł zamiast dotychczasowych 1.668,72 zł. Również osoby zatrudnione na więcej niż jednym etacie mogą liczyć na wyższe koszty:

  • dla niedojeżdżających wieloetatowców 4.500 zł rocznie zamiast 2.002,05 zł,
  • dla pracowników zamiejscowych 5.400 zł zamiast 2.502,56 zł.

PRACOWNICZE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

 

DO 30 WRZEŚNIA 2019 R. miesięczne

DO 30 WRZEŚNIA 2019 R. Roczne

PO ZMIANIE OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R. miesięczne

PO ZMIANIE (OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019 R.) roczne

Pracownik miejscowy (z jednej umowy)

111 zł

1 335 zł

250 zł

3 000 zł

Pracownik dojeżdżający (z jednej umowy)

139 zł

1 668,72 zł

300 zł

3 600 zł

Pracownik miejscowy (z wielu umów)

167 zł

2 002,05 zł

375 zł

4 500 zł

Pracownik dojeżdżający (z wielu umów)

209 zł

2 502,56 zł

450 zł

5 400 zł

www.pit.pl

 

Nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku

Zmiany prawa wejdą w życie już od 1 października tego roku. Przypomnijmy, że obniżka stawki podatkowej o 1 punkt procentowy oraz podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów spowoduje zmniejszenie kosztów pracy, a tym samym tzw. klina podatkowego (czyli różnicy między pieniędzmi, które pracownik dostaje „na rękę”, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma).

Dotychczasowa skala podatkowa obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku do 30 września br. wygląda następująco:

PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU W ZŁOTYCH

PODATEK WYNOSI

PONAD

DO

 

85'528 zł

18% 

minus kwota
zmniejszająca podatek

85'528 zł

 

15.395 zł 04 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

 

Po wejściu w życie nowelizacji PIT i niższej 17-proc. stawki podatku dochodowego nowa skala podatkowa od 1 października 2019 roku będzie wyglądała następująco:

PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU W ZŁOTYCH

PODATEK WYNOSI

PONAD

DO

 

85'528 zł

17% 

minus kwota
zmniejszająca podatek

85'528 zł

 

14.539 zł 76 gr plus 32%
nadwyżki ponad 85'528 zł

 

Kwota podatku do zapłaty dla rocznych dochodów równych kwocie progu podatkowego 85.528 zł zmieni się z 15.395,04 zł na 14.539,76 zł. Niższa stawka podatku oznacza, że 855,28 zł zostanie w kieszeni podatnika (dla przychodów równych 85.528 zł).  

www.pit.pl

 

Cyfrowa transformacja w kadrach

Dobrze zorganizowany dział kadr jest kluczowy dla sukcesu firmy. Jednak manualna obsługa papierowych akt pracowniczych jest pracochłonna i wymaga dużych nakładów czasu i środków pieniężnych.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Pracodawcy mają wybór pomiędzy prowadzeniem akt w formie papierowej lub elektronicznej. Proces przejścia na elektroniczną postać dokumentacji pracowniczej stanowi wyzwanie dla działów kadr, jednakże w dłuższej perspektywie czasu przyniesie on korzyści związane z usprawnieniem pracy i niższymi wydatkami na obsługę dokumentacji pracowniczej.

e-teczka dostępna w module Kadry, Płace i HR enova365 jest cyfrowym odzwierciedleniem dokumentacji papierowej. Dzięki temu w każdej chwili masz wgląd do informacji pracowniczej, nawet po rozwiązaniu stosunku pracy. Na jedno kliknięcie zyskujesz dostęp do repozytorium dokumentów, bez wizyt w archiwum, bez przekładania segregatorów.

e-dokumentacja pracownicza powstaje poprzez cyfrowe odwzorowanie dokumentacji papierowej i załączenie jej do systemu teleinformatycznego zawierającego funkcję e-dokumentacji pracowniczej. Odwzorowania cyfrowe papierowej dokumentacji pracowniczej sporządza się z należytą starannością i jakością techniczną, umożliwiającą zapoznanie się bez wątpliwości z treścią dokumentu, bez potrzeby weryfikacji tej treści z dokumentem w postaci papierowej.

Konwertując akta papierowe na format cyfrowy, działy kadr może zmniejszyć czas potrzebny na obsługę administracyjną o 15%, co przełoży się na zwiększenie wydajności.

https://www.enova.pl

Dofinansowanie na zatrudnienie niani

Rodzice, którzy chcą wrócić na rynek pracy i potrzebują niani, a zdecydują się zatrudnić ją na podstawie umowy uaktywniającej, mogą liczyć na pomoc w opłacaniu składek.

dopłaty do niani mogą skorzystać po spełnieniu określonych wymogów takich jak;

- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

-świadczenie usług na podstawie innej umowy od której są odprowadzane składki społeczne

- prawo do nabycia dofinansowania stanowi też prowadzenie  produkcyjnej działalności pozarolniczej lub działalności rolniczej

-niania, która będzie sprawować opiekę nad dzieckiem musi mieć ukończone 18 lat i nie może być matką dziecka, nad którym będzie sprawować opiekę

Umowa zawarta między rodzicami a nianią powinna być sporządzona w formie pisemnej, w której powinny się znajdować informację takie jak:

  • dane obu stron umowy
  • cel porozumienia
  • czas
  • określenie miejsca, w którym będzie sprawowana opieka
  • wysokość wynagrodzenia
  • okres na jaki czas została sporządzona umowa

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-na-zatrudnienie-niani

 Fałszywe wiadomości e-mail

W ostatnich dniach niektórzy z klientów ZUS otrzymali maile zatytułowane „Składka” z informacją o błędnie opłaconych składkach. Korespondencja ma pochodzić z kancelarii ZUS. W stopce adresowej widnieją natomiast adresy z rozwinięciem „gov.pl”, których to Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie używa. Oszuści posługują się również adresami: składki@ubezpieczenia.pl i zus.@zua.pl. Żaden z adresów nie jest używany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Każdy z maili ma dołączony załącznik, który ma zawierać informacje o błędnie opłaconych składkach - podkreśla ZUS.

Otwarcie załączników z maila grozi zainfekowaniem komputera i wykradzeniem danych wrażliwych - ostrzega Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nie wzywamy w ten sposób do zapłaty - stwierdza ZUS.

W sytuacji, w której ktokolwiek z klientów ma wątpliwości co do nadawcy otrzymanej korespondencji, ZUS prosi o kontakt z najbliższą placówką Zakładu lub Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem: 22 560 16 00 lub adresem mailowym cot@zus.pl.

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/uwazaj-na-oszustwa-na-zus-/2963902

 

 

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się