Zwolnienia lekarskie w okresie I-IV 2019, Zasiłek macierzyński 2020, Wynagrodzenie minimalne 2020

{[description]} left right

Zwolnienia lekarskie w okresie I-IV 2019, Zasiłek macierzyński 2020, Wynagrodzenie minimalne 2020

Zwolnienia lekarskie w okresie I-IV 2019, Zasiłek macierzyński 2020, Wynagrodzenie minimalne 2020

Poznaj naszą ofertę

Zwolnienia lekarskie w okresie I-IV 2019

Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych w Centrali ZUS przygotował raport o absencji chorobowej i zasiłkach wypłacanych z ubezpieczeń społecznych w okresie styczeń-kwiecień 2019r. W Rejestrze Zaświadczeń Lekarskich (wg stanu bazy na dzień 07.05.2019 r.) zarejestrowano 9,2 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, w tym 7,5 mln z tytułu choroby własnej pracownika. Łączna liczba dni absencji chorobowej wyniosła 102,9 mln. Jedno zwolnienie lekarskie przeciętnie wystawione było na 11,41 dni.

Według danych ZUS, najczęściej występujące grupy chorobowe powodujące absencje, to urazy, zatrucia i inne określone skutki działania czynników zewnętrznych (12,9%), choroby układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej (14,8%), choroby układu oddechowego (16,9%), ciąża, poród i połóg (18,7%). Najczęściej chorującą grupą wiekową są osoby między 30 a 39 rokiem życia (28,6%).


Źródło: https://www.zus.pl/documents/10182/2422424/absencja-chorobowa+v1.1.pdf/cd578fee-313e-4094-7ba9-acf2df70417c [dostęp: 30-05-2019]

 https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/absencja-chorobowa-i-zasilki-z-ubezpieczen-spolecznych-i-iv-2019-r_/2650991

 

Czy zostanie ograniczony dostęp do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego w 2020 roku?

Rząd w przyjętym wieloletnim planie finansowym planuje od początku przyszłego roku, by obowiązywał na nie okres wyczekiwania. Obecnie takich ograniczeń nie ma, a okres wyczekiwania dotyczy tylko zasiłku chorobowego. Zmiany mają dotyczyć osób ubezpieczonych obowiązkowo (np. pracownicy) i dobrowolnie (np. osoby prowadzące działalność pozarolniczą i z nimi współpracujące, pracujący na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia i osób z nimi współpracujących). Wyczekiwanie ma wynosić 90 dni dla ubezpieczonych obowiązkowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. To znaczy, że dopiero po tym czasie od zgłoszenia do ubezpieczenia i opłacaniu składek bez żadnych zaległości byłoby prawo do wypłacenia zasiłku macierzyńskiego czy opiekuńczego.

https://www.money.pl/gospodarka/zasilek-opiekunczy-oraz-macierzynski-w-2020-r-wprowadzony-zostanie-okres-wyczekiwania-6384400693638785a.html

 

Podwyżka płacy minimalnej w 2020 roku

2450 złotych – tyle zgodnie z propozycją rządu może wynieść minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku. Wraz z podniesieniem płacy minimalnej zmieni się również minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia z 14,70 na 16 zł. Negatywnie do propozycji resortu odnieśli się w środę Pracodawcy RP. "Zaproponowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej płaca minimalna w wysokości 2450 zł zdecydowanie wykracza poza szacowane prognozy gospodarcze"  – napisała organizacja w komunikacie przesłanym PAP. Pracodawcy podkreślili, że ministerialna propozycja może negatywnie wpłynąć w szczególności na konkurencyjność mniejszych firm, zwłaszcza tych z regionów słabiej rozwiniętych.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzenia za pracę art. 2 pkt. 4 (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2177) wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 3, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

https://kadry.infor.pl/wiadomosci/2981739,Pracodawcy-negatywnie-o-podwyzszeniu-placy-minimalnej-do-2450-zl.html

 

Przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu

Pracownicom w ciąży przysługuje ochrona przed zwolnieniem z pracy. Dotyczy to również pracownic zatrudnionych na czas określony, którym co do zasady nie można wypowiedzieć umowy o pracę, a w niektórych przypadkach trzeba przedłużyć umowę do dnia porodu. Umowa o pracę na czas określony, która rozwiązałaby się po upływie 3 miesiąca ciąży, powinna zostać przedłużona przez pracodawcę do dnia porodu. Dotyczy to również umów na okres próbny zawartych na czas dłuższy niż 1 miesiąc.  Za dzień porodu należy uznać dzień narodzin dziecka. Przedłużenie umowy następuje automatycznie, z mocy prawa. W związku z tym pracodawca nie musi podejmować żadnych innych dodatkowych czynności, aby umowa o pracę uległa przedłużeniu. Przede wszystkim nie ma konieczności, aby podpisywać dodatkowy aneks do umowy o pracę bądź porozumienie dotyczące przedłużenia umowy o pracę. Nie ma też konieczności składania jakiegokolwiek oświadczenia woli przez pracodawcę czy przez pracownicę w kwestii przedłużenia umowy o pracę. Pracodawca jedynie dla celów porządkowych może zawiadomić pracownicę (ustnie lub pisemnie) o przedłużeniu umowy. Zawiadomienie takie będzie miało charakter jedynie informacyjny.

Źródło: INFOR, Monitor prawa pracy i ubezpieczeń, ISSN 1731-996X, nr 5 (353) maj 2019, s. 50-51.


Data publikacji: 21.06.2019

Podobne artykuły

30.09.2021

Zmiany w kontrolach L4 przez ZUS

Od 2022 wejdą zmiany, które nadadzą większych uprawnień ZUS w zakresie kontroli i zbierania informacji na przykład na temat wykorzystania L4. Przeczytaj, jakie są różnice w prawie.

29.09.2021

Czy ZUS może odebrać świadczenie z odsetkami?

Przez najnowsze zmiany w prawie, istnieje ryzyko odebrania świadczenia wynikającego z zasiłku, już po czasie. W jakich sytuacjach może to mieć miejsce? Przeczytaj artykuł!

17.09.2021

Ile wyniesie minimalne wynagrodzenie w 2022?

Poznaj nową kwotę minimalnego wynagrodzenia. Ile w 2022 będzie wynosiła stawka godzinowa? Sprawdź teraz!

28.05.2021

Zmiana etatu przez pandemię pozwala przeliczyć wysokość zasiłku

Istnieje możliwość uzyskania wyższego zasiłku dla osób, które z powodu pandemii mają obniżony przez pracodawcę wymiar etatu lub zmienione na gorsze warunki zatrudnienia. Nowelizacja przepisów zawarta w tzw. specustawie...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się