Ankieta badania satysfakcji Klienta

5 - bardzo dobre
4 - dobre
3 - przeciętne – parę aspektów należy zmienić
2 – poniżej przeciętnych - wiele aspektów współpracy mi nie odpowiada
1 – złe – musimy od początku ustalić warunki współpracy

* - pytanie obowiązkowe

Jakie są Pana/Pani ogólne wrażenia dotyczące współpracy z payroll360? *

Co moglibyśmy zmienić?

Jak ocenia Pan/Pani poniższe aspekty współpracy z payroll360?

- kompetencje, poprawność wyliczeń i porad *

Co powinniśmy poprawić?

- terminowość przygotowywania dokumentów i raportów *

Co powinniśmy poprawić?

- czas reakcji na zapytanie *

Co powinniśmy poprawić?

- bezpieczeństwo i poufność danych *

Co powinniśmy poprawić?

- życzliwą obsługę

Co powinniśmy poprawić?

Czy obecny pakiet usług, które oferuje payroll360 zaspokaja w pełnie Państwa potrzeby? *

W czym moglibyśmy jeszcze Państwu pomóc?

Na podstawie Państwa dotychczasowych doświadczeń z naszą firmą, prosimy o ocenę w skali 1-5 jak chętnie poleciliby Państwo nasze usługi innym firmom? *

Co moglibyśmy zmienić?

Państwa uwagi do naszej współpracy:

Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się