Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Artykuły

Przegląd usług outsourcingowych w obszarze kadr i płac

Prowadzenie własnej działalności jest w dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie nie lada wyzwaniem. Pracodawcy już od pierwszych chwil obecności na rynku muszą mierzyć się z licznymi trudnościami, dlatego też...

Jak wdrożyć e-akta w firmie?

Mimo iż pracodawcy zdają sobie sprawę z zalet, jakie wiążą się z przejściem na e-teczki, a więc dokumentację pracowniczą w formie elektronicznej, nie oznacza to, że od razu decydują się wprowadzić takie rozwiązanie w...

Jak korzystać z e-teczek w outsourcingu kadr i płac?

Przekształcanie papierowego archiwum w jego wersję elektroniczną, czyli tworzenie i zarządzanie e-teczkami stanowi jedną z usług, która rozszerza ofertę outsourcingu kadr i płac payroll360. To rozwiązanie dedykowane w...

Jak zarządzać e-teczkami w firmie?

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej, czy to w formie papierowej, czy to elektronicznej, nie jest czynnością prawnie obojętną. Aktami, które regulują tę materię, jest nie tylko Kodeks pracy, ale i w szczególności...

Jakie są korzyści z wdrożenia e-teczki w firmie?

E-teczki to jeden z wielu przejawów dynamicznie postępującej w biznesie cyfryzacji, która dotyka obecnie każdą branżę. Zamiana tradycyjnego archiwum na jego wersję elektroniczną w praktyce wiąże się dla pracodawców i...

Jak ewidencjonować pracę zdalną?

Dla celów prawidłowego ustalania wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą pracodawca jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy oddzielnie dla każdego zatrudnianego w firmie pracownika. Ewidencjonowaniu...

Dla kogo usługi outsourcingowe?

Outsourcing, czyli zlecanie prac na zewnątrz, pozwala wkraczać firmom na nowe ścieżki rozwoju i prężnie rozwijać do tej pory niewykorzystywane obszary. Swoją popularność zyskał jako jedna z najskuteczniejszych metod...

Ile kosztuje outsourcing usług kadrowo-płacowych?

Outsourcing kadr i płac, czyli wyodrębnienie wewnętrznej administracji kadrowej i płacowej, a następnie oddelegowanie tych zadań na ręce zewnętrznej, wyspecjalizowanej firmy, od kilku lat zyskuje w Polsce coraz to...

Praca zdalna a outsourcing kadr i płac

Ustawa nowelizująca Kodeks pracy i wprowadzająca do przepisów pracę zdalną w końcu doczekała się podpisu Prezydenta. W odróżnieniu jednak od regulacji odnoszących się do prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników,...

Czego nie ujmuje się w aktach osobowych pracownika?

Zakres dokumentów i oświadczeń, jakie należy umieszczać w aktach osobowych pracownika z podziałem na 4 części, szczegółowo reguluje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r....

Teczki pracownicze – co dokładnie zawierają?

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawców obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej, a przy tym precyzyjnie wskazują, jak należy to robić. O ile sama kwestia grupowania akt osobowych na pięć części: A, B, C, D...

Outsourcing badań lekarskich

Pracodawca nie może dopuścić do pracy na danym stanowisku pracownika bez ważnych badań lekarskich i aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy określonego rodzaju. Skierowanie...

Szkolenia BHP - obowiązki pracodawcy

Zapewnienie higienicznych i bezpiecznych warunków pracy należy do jednych z podstawowych obowiązków każdego pracodawcy, za których stan ponosi on także odpowiedzialność. O bezpieczeństwo i higienę pracy powinni...

HR miękki i HR twardy – czym są? Poznaj różnice!

HR twardy i HR miękki to pojęcia, z którymi zetknie się każda osoba zajmująca się zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Podział ten wynika z zakresu obowiązków, jakie spoczywają na danych specjalistach. Twardy HR...

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu