Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Obsługa kadrowo-płacowa – jak zadbać o nią w swojej firmie?

Obsługa kadrowo-płacowa – jak zadbać o nią w swojej firmie?

Obsługa kadrowo-płacowa – jak zadbać o nią w swojej firmie?

Zagwarantowanie najwyższego poziomu obsługi kadrowo-płacowej spoczywa na każdym przedsiębiorcy zatrudniającym w swojej firmie pracowników. Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, prowadzenie teczek osobowych, przygotowywanie umów o pracę… To tylko jedne z wielu obowiązków każdego pracodawcy, za które w praktyce odpowiedzialni są specjaliści do spraw kadr i płac. Jak zadbać więc o obsługę kadrowo-płacową w swojej firmie?

Poznaj naszą ofertę

Obsługa kadrowo-płacowa to bardzo szerokie pojęcie, na które składa się szereg czynności związanych z obsługą pracowników. Pracodawca, chcąc zadbać o należyte wywiązywanie się ze swoich obowiązków, które nakłada na niego w szczególności Kodeks pracy, powinien zapewnić w swojej firmie profesjonalną i rzetelną obsługę kadrowo-płacową. Sumienne prowadzenie spraw kadrowych i płacowych przez doświadczone osoby gwarantuje w tym przypadku obustronne korzyści. Zgodne z przepisami naliczanie wynagrodzeń, terminowa wypłata pensji, czy odpowiednie prowadzenie dokumentacji pracowniczej w praktyce nie pozostają obojętne zarówno dla samego pracodawcy, jak i jego pracowników.

Przedsiębiorcy, którzy właśnie zastanawiają się, w jaki sposób zorganizować obsługę kadrowo-płacową w swojej firmie, mogą zdecydować się na jedną z dwóch możliwości: wewnętrzny dział kadr i płac lub powierzenie tych spraw zewnętrznej firmie, znane również pod nazwą usługi outsourcingu kadr i płac.

Jak znaleźć specjalistów do spraw kadr i płac?

Obsługą kadrowo-płacową w firmie zajmują się konkretni eksperci, których z początku trzeba niestety zrekrutować.

Osoba odpowiedzialna za proces rekrutacji na stanowisko specjalisty do spraw kadr i płac musi wiedzieć, jakimi cechami, umiejętnościami i kompetencjami powinni odznaczać się kandydaci. W innym przypadku zachodzi ryzyko, że kadrami i płacami w Państwa firmie zajmą się nieodpowiednie osoby. A to z kolei naraża w przyszłości przedsiębiorstwo na straty finansowe, konflikty z pracownikami i nieprzyjemne konsekwencje prawne. Alternatywnym rozwiązaniem może być w tym przypadku skorzystanie z pomocy zewnętrznych firm, które specjalizują się w rekrutacji pracowników. Payroll360 oferuje pełen wachlarz usług rekrutacyjnych, włącznie z adaptacją pracowników w nowym środowisku pracy. Pomagamy pracodawcom zarówno w pozyskiwaniu niezbędnych specjalistów, jak i budowaniu od podstaw całych działów kadrowo-płacowych. Jeżeli nie dysponują Państwo czasem lub osobami gotowymi do zorganizowania i przeprowadzenia rekrutacji, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! Rekrutacja specjalistów

Na etapie rekrutacji niezwykle istotne jest także to, aby w ofercie pracy precyzyjnie określić zakres wymagań stawianych przed kandydatami, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, jakie powinni posiadać, a także mające spoczywać na nich zadania i obowiązki. Pozwoli to zawęzić grono zainteresowanych i tym samym wybierać spośród tych osób, które faktycznie są potrzebne do obsługi kadrowo-płacowej w Państwa firmie i odpowiadają realnemu zapotrzebowaniu.

Powyższe będzie mieć znaczenie jednak tylko wtedy, gdy zdecydujemy się na wewnętrzną obsługę kadrowo-płacową, czyli tak zwanych własnych, zatrudnionych w firmie specjalistów. Na dalszym etapie warto pamiętać również o konieczności organizowania dla nich szkoleń oraz utrzymywania stanowiska pracy wraz z zapewnieniem dostępu do całego wymaganego osprzętu. Z punktu widzenia osób odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i płacowe szczególnie ważna pozostaje dla nich możliwość udziału w cyklicznych kursach, spotkaniach podnoszących ich kompetencje oraz informujących o regularnie wprowadzanych w każdym roku zmianach w przepisach krajowych. Przypomnijmy, że zgodnie z treścią art. 17 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Obsługa kadrowo-płacowa realizowana przez zewnętrznych specjalistów

Pracodawcy, którzy chcą uniknąć organizowania z reguły skomplikowanego i czasochłonnego procesu rekrutacji na stanowiska specjalistów do spraw kadr i płac, wybierają usługę outsourcingu. Nawiązanie współpracy z zewnętrznymi ekspertami w tej dziedzinie, takimi jak payroll360, tak naprawdę gwarantuje jednak o wiele większe korzyści.

Obsługa kadrowo-płacowa realizowana przez specjalistów spoza wewnętrznej struktury firmy stanowi dla pracodawców rozwiązanie tańsze niż zatrudnianie i utrzymywanie własnych pracowników. Przykładowa kalkulacja. Jest również realizowana w sposób ciągły, czego nie gwarantuje niestety wewnętrzny dział kadr i płac. Urlopy wypoczynkowe, nagła choroba, wypadek, ciąża – w takich sytuacjach pracodawca musi czym prędzej znaleźć zastępstwo. W przypadku usługi outsourcingu obowiązek ten spoczywa na zewnętrznej firmie. Aby nie stracić swoich klientów oraz ich zaufania, są oni zobowiązani tak zorganizować pracę, by ci nie odczuli żadnych nieudogodnień.

Jeżeli zależy Państwu na rzetelnej obsłudze kadrowo-płacowej, warto przypomnieć również, że za wydzielone zadania realizujący je eksperci biorą z reguły pełną odpowiedzialność prawną i finansową. W przypadku błędów wewnętrznych kadrowych w pierwszej kolejności odpowiada natomiast pracodawca. Dopiero na dalszym etapie może on skorzystać z roszczenia regresowego względem pracownika.

Pamiętajmy ponadto, że zewnętrzną obsługę kadrowo-płacową zawsze da się dopasować indywidualnie do danej działalności i możliwości firmy. Wydzieleniu nie musi podlegać od razu cała administracja kadrami i płacami, a tylko określone zadania, na przykład naliczanie wynagrodzeń i wszystkie związane z tym czynności.

Usługi w ramach outsourcingu kadr i płac

Data publikacji 26.09.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu