Outsourcing kadr i płac

Payroll service

Payroll service

Payroll service

Outsourcing kadrowo-płacowy - usługi

 

Pełen zakres usług kadrowo-płacowych dla Twojej firmy w Payroll360. Świadczymy usługi związane z: naliczaniem wynagrodzeń, obliczaniem składek na ubezpieczenia i podatki oraz administrowaniem dokumentacją kadrową. Dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i nowoczesnej technologii, zyskają Państwo, spokój, czas i redukcję kosztów.

 

Dowiedz się, ile możesz zyskać!

Usługi

Podstawowe korzyści

 

Podstawowe korzyści

 • ciągłość obsługi KiP — pełna dostępność do specjalistów bez przerw urlopowych i chorobowych Zobacz
 • przewidywalne i niższe o ponad 20% koszty funkcjonowania działu KiP Sprawdź
 • gwarancja poufności wrażliwych danych pracowniczych (wdrożenie ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) Zobacz
 • przejęcie odpowiedzialności przed urzędami Przeczytaj więcej
 • skupienie się na swojej podstawowej działalności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy zapewniający maksymalną efektywność obsługi oraz gwarantowaną jakość rozwiązania (ISO 9001) Dowiedz się więcej
 • uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych
 • szybkie wdrożenie efektywnego sposobu obsługi pracowników (portale pracownicze) Zobacz
 • pełna kontrola zarządcza – portale menadżerów, portale pracowników Przekonaj się!

 

Administracja płac

 

Administracja Płac

W ramach usługi oferujemy:

 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami,
 • przygotowanie plików przelewowych dla pracowników klienta,
 • przygotowanie plików przelewowych około płacowych do instytucji państwowych,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA,
 • sporządzanie wymaganych przepisami deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS,
 • wymianę dokumentów ubezpieczeniowych i pozostałych informacji z ZUS poprzez program Płatnik,
 • przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PFRON, w zakresie świadczonej usługi,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji,
 • przygotowanie plików księgowych do automatycznego zaksięgowania list płac,
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
 • zapewnienie nielimitowanego dostępu do infolinii,
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych płacowych.

 

Administracja kadr

 

Administracja Kadr

W ramach usługi oferujemy:

 • administrowanie aktami osobowymi,
 • przekształcenie tradycyjnych teczek pracowniczych na ich wersję elektroniczną, e-akta Zobacz
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS poprzez program Płatnik,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
 • przygotowanie i rejestracja umów cywilnych,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności w tym: urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • kontrolowanie terminów ważności szkoleń BHP, a także badań lekarskich i pozostałych uprawnień,
 • monitoring wszystkich istotnych terminów, np. kończących się umów o pracę czy powrotów z urlopów macierzyńskich,
 • sporządzanie deklaracji do GUS,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
 • prowadzenie korespondencji z komornikami,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec PIP, ZUS, PFRON, GUS w zakresie świadczonej usługi,
 • zapewnienie nielimitowanego dostępu do infolinii,
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych kadrowych.

 

Obsługa PPK

 

Obsługa PPK

W ramach usługi oferujemy:

 • pomoc w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • pomoc w przygotowaniu informacji o PPK dla pracowników,
 • wprowadzenie do systemu kadrowo-płacowego informacji wymaganych do obsługi pracowników w zakresie PPK,
 • wprowadzanie do systemu kadrowo-płacowego informacji o rezygnacji z wpłat PPK uczestników i wszelkich zmian mających wpływ na naliczenie składki,
 • naliczanie składek PPK,
 • obsługa portalu PPK udostępnionego przez wybraną Instytucję Finansową,
 • sporządzanie deklaracji ZUS z uwzględnieniem PPK,
 • sporządzanie zestawień przelewów z tytułu zobowiązań PPK

 

Proponowane modele współpracy

Proponowane modele współpracy

Analizując potrzeby naszych Klientów w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, proponujemy trzy modele outsourcingu tego obszaru; począwszy od sprawowania doraźnej kontroli, poprzez regularną i kompleksową obsługę w wariancie on-line, kończąc na najbardziej rozbudowanej metodzie z wydzielonym biurem on-site na terenie Klienta.

Swoje usługi dedykujemy głównie do firm zatrudniających min. 50 pracowników. W wariancie online, usługi outsourcingu kadr i płac dostępne są na terenie całej Polski.

Masz firmę w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, a może Twoje przedsiębiorstwo znajduje się w mniejszej miejscowości lub na obrzeżach metropolii?

Usługa payroll360 jest dla każdego!

Jeśli jesteś zainteresowany rozbudowaną obsługą, zawierającą usługi kadrowe z przekazaniem dokumentacji, sprawdź, czy działamy na terenie Twojego województwa tj. Małopolski, Śląska, Podkarpacia, Świętokrzyskiego.

Dowiedz się więcej!

Payroll
on-line

Państwa baza danych zostanie zaimplementowana do głównego systemu rozliczeń payroll360. Dedykowana grupa specjalistów będzie odpowiedzialna za naliczanie wynagrodzeń i kontakt z Państwa działami kadrowymi.

Payroll
on-site

realizowanie rozliczeń Państwa pracowników w systemie on-line wraz z otwarciem na terenie Państwa zakładu dedykowanego biura do obsługi Państwa pracowników.

Payroll
on-demand

Dedykowany specjalista będzie dokonywał regularnej lub doraźnej kontroli poprawności wyliczeń: wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych oraz stawek podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Payroll

 

Payroll software

Rozwiązania IT dla kadr i płac

 

W ramach usługi on-line proponujemy dostęp do aplikacji

Rozwiązania IT dla kadr i płac

Panel pracownika

 

Panel pracownika

elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych

Korzyści:

 • przyspieszenie przepływu informacji w firmie,
 • lepsza organizacja pracy,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Funkcjonalność:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może:

 • sprawdzać dostępny limit urlopowy,
 • składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń,
 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

 Wygląd panelu

Panel kierownika

 

Panel kierownika

elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych

Korzyści:

 • przyspieszenie realizacji operacji kadrowo-płacowych,
 • zmniejszenie liczby papierowych dokumentów w obiegu,
 • dystrybucja dokumentów elektronicznych,
 • lepsza organizacja pracy oraz ustalanie zastępstw,
 • kontrola nadgodzin,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Funkcjonalność:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

 • przeglądanie danych podwładnych pracowników,
 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
 • drukowanie różnego rodzaju raportów.

 Wygląd panelu

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Podczas wdrażania usługi bierzemy pełną odpowiedzialność za:

 • Personel - wybór dedykowanych doradców KiP (przygotowanie zespołu pracującego zdalnie bądź specjalisty pracującego stacjonarnie w biurze klienta), 
 • Oprogramowanie - dobór oprogramowania (przedstawienie najbardziej efektywnego narzędzia informatycznego do realizacji usługi)

Kontakt

Kontakt

Kontakt z naszymi specjalistami

Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się