Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Outsourcing kadr i płac

Payroll service

Payroll service

Payroll service - usługa outsourcingu kadrowo-płacowego

Pełen zakres usług kadrowo-płacowych dla Twojej firmy w payroll360.

Świadczymy usługi związane z naliczaniem wynagrodzeń, obliczaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, odprowadzaniem zaliczek na podatki. Pomagamy w administrowaniu całą dokumentacją kadrową. Klienci wspierani naszą ekspercką wiedzą, doświadczeniem, dedykowanymi programami i nowoczesnymi technologiami zyskują cenny czas, spokój i poczucie bezpieczeństwa. Otrzymują również gwarancję, że wszystkie sprawy kadrowo-płacowe są realizowane w terminach i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obsługa kadrowo płacowa - dowiedz się, ile możesz zyskać!

Usługa outsourcingu kadrowo-płacowego payroll360 polega na oddelegowaniu wszystkich lub wybranych zadań kadrowych i płacowych na ręce zewnętrznej firmy.

 Jest dedykowana tym z Państwa, którzy chcą usprawnić procesy biznesowe na tych obszarach i zyskać stałe wsparcie specjalistów. W zależności od indywidualnych potrzeb i możliwości to Państwo sami, decydują, jakie dokładnie zadania zostaną nam powierzone. Outsourcing kadrowo-płacowy stanowi najlepszy sposób, aby zredukować ponoszone koszty i uwolnić wewnętrzne zasoby.

W ramach usługi outsourcingu kadrowo-płacowego wyróżniamy: 

 

Zapytaj o ofertę usług payroll360

 

Usługi

Podstawowe korzyści

 

Podstawowe korzyści

 • ciągłość obsługi KiP — pełna dostępność do specjalistów bez przerw urlopowych i chorobowych Więcej
 • przewidywalne i niższe o około 20% koszty funkcjonowania działu KiP Sprawdź
 • gwarancja poufności wrażliwych danych pracowniczych (wdrożenie ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji) Więcej
 • przejęcie odpowiedzialności przed urzędami Przeczytaj więcej
 • skupienie się na swojej podstawowej działalności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy zapewniający maksymalną efektywność obsługi oraz gwarantowaną jakość rozwiązania (ISO 9001) Więcej
 • uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych
 • szybkie wdrożenie efektywnego sposobu obsługi pracowników dla użytkowników oprogramowania enova365  Sprawdź
 • pełna kontrola zarządcza – panel pracownika, panel kierownika Sprawdź
 • obsługa kadr i płac pracowników świadczących pracę w systemie zdalnym – moduł pracy hybrydowej w pulpitach pracownika

 

Więcej o korzyściach współpracy z payroll360 - przeczytaj

Administracja płac

 

Administracja Płac

W ramach usługi oferujemy:

 • gwarancja realizacji listy płac w wymaganych terminach, Sprawdź
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami, Przeczytaj więcej
 • przygotowanie plików przelewowych dla pracowników klienta,
 • przygotowanie plików przelewowych około płacowych do instytucji państwowych,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA,
 • sporządzanie wymaganych przepisami deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS,
 • wymianę dokumentów ubezpieczeniowych i pozostałych informacji z ZUS poprzez program Płatnik,
 • przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PFRON, w zakresie świadczonej usługi,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji, Sprawdź
 • przygotowanie plików księgowych do automatycznego zaksięgowania list płac,
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
 • zapewnienie nielimitowanego dostępu do infolinii,
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych płacowych - paski płacowe.

 

Więcej o korzyściach współpracy z payroll360 - przeczytaj

Administracja kadr

 

Administracja Kadr

W ramach usługi oferujemy:

 • administrowanie aktami osobowymi, Przeczytaj
 • przekształcenie tradycyjnych teczek pracowniczych na ich wersję elektroniczną, e-akta Zobacz
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS poprzez program Płatnik,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
 • przygotowanie i rejestracja umów cywilnych,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności w tym: urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • kontrolowanie terminów ważności szkoleń BHP, a także badań lekarskich i pozostałych uprawnień,
 • monitoring wszystkich istotnych terminów, np. kończących się umów o pracę czy powrotów z urlopów macierzyńskich,
 • sporządzanie deklaracji do GUS,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
 • prowadzenie korespondencji z komornikami,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec PIP, ZUS, PFRON, GUS w zakresie świadczonej usługi,
 • zapewnienie nielimitowanego dostępu do infolinii,
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych kadrowych.

 

Więcej o korzyściach współpracy z payroll360 - przeczytaj

Obsługa PPK

 

Obsługa PPK

W ramach usługi oferujemy:

 • pomoc w wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK,
 • pomoc w przygotowaniu informacji o PPK dla pracowników,
 • wprowadzenie do systemu kadrowo-płacowego informacji wymaganych do obsługi pracowników w zakresie PPK,
 • wprowadzanie do systemu kadrowo-płacowego informacji o rezygnacji z wpłat PPK uczestników i wszelkich zmian mających wpływ na naliczenie składki,
 • naliczanie składek PPK,
 • obsługa portalu PPK udostępnionego przez wybraną Instytucję Finansową,
 • sporządzanie deklaracji ZUS z uwzględnieniem PPK,
 • sporządzanie zestawień przelewów z tytułu zobowiązań PPK

 

Więcej o korzyściach współpracy - przeczytaj

Payroll software

Rozwiązania IT dla kadr i płac

W ramach usługi on-line proponujemy dostęp do aplikacji

Rozwiązania IT dla kadr i płac

Panel pracownika

 

Panel pracownika

elektroniczny dostęp pracowników do własnych danych kadrowo-płacowych

Korzyści:

 • przyspieszenie przepływu informacji w firmie,
 • lepsza organizacja pracy,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Funkcjonalność:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest obieg elektronicznych wniosków pracowniczych. Pracownik z poziomu aplikacji może:

 • sprawdzać dostępny limit urlopowy,
 • składać wnioski urlopowe, które przekazywane są w obiegu dokumentów do kierownika,
 • przeglądać dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin,
 • sprawdzić datę ważności badań lekarskich oraz szkoleń BHP,
 • przeglądać kwoty wynagrodzeń - pasek wynagrodzeń,
 • drukować różnego rodzaju raporty kadrowe, paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń.

 Wygląd panelu

Panel kierownika

 

Panel kierownika

elektroniczny dostęp kadry kierowniczej do danych kadrowo-płacowych podległych pracowników oraz własnych

Korzyści:

 • przyspieszenie realizacji operacji kadrowo-płacowych,
 • zmniejszenie liczby papierowych dokumentów w obiegu,
 • dystrybucja dokumentów elektronicznych,
 • lepsza organizacja pracy oraz ustalanie zastępstw,
 • kontrola nadgodzin,
 • automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi,
 • poprawa efektywności operacyjnej,
 • prostsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

Funkcjonalność:

Podstawową funkcjonalnością platformy jest zarządzanie elektronicznymi wnioskami pracowników zarejestrowanych w systemie. Dostęp do Pulpitu Kierownika umożliwia:

 • przeglądanie danych podwładnych pracowników,
 • zatwierdzanie wniosków urlopowych, które trafią do głównego modułu Kadry Płace jako nieobecności pracownicze,
 • wprowadzanie normy oraz faktycznego czasu pracy,
 • drukowanie różnego rodzaju raportów.

 Wygląd panelu

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Podczas wdrażania usługi bierzemy pełną odpowiedzialność za:

 • Personel - wybór dedykowanych doradców KiP (przygotowanie zespołu pracującego zdalnie bądź specjalisty pracującego stacjonarnie w biurze klienta), 
 • Oprogramowanie - dobór oprogramowania (przedstawienie najbardziej efektywnego narzędzia informatycznego do realizacji usługi)

 

Kontakt

Kontakt

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu