payroll360

menu

Outsourcing kadr i płac

Payroll service

Usługi outsourcingu kadrowo-płacowego

Analizując potrzeby naszych klientów w zakresie obsługi kadrowo-płacowej proponujemy różne poziomy outsourcingu kadrowo-płacowego, począwszy od sprawowania doraźnej kontroli specjalistów nad działami KiP poprzez bezpośrednie naliczanie wynagrodzeń on-line, kończąc na najbardziej rozbudowanej metodzie z wydzielonym biurem on-site na terenie klienta.

Modele obsługi proponowane przez nas:

 

Payroll
on-line

Państwa baza danych zostanie zaimplementowana do głównego systemu rozliczeń Payroll360. Dedykowana grupa specjalistów będzie odpowiedzialna za naliczanie wynagrodzeń i kontakt z Państwa działami kadrowymi.

Payroll
on-site

realizowanie rozliczeń Państwa pracowników w systemie on-line wraz z otwarciem na terenie Państwa zakładu dedykowanego biura do obsługi Państwa pracowników.

Payroll
on-demand

Dedykowany specjalista będzie dokonywał regularnej lub doraźnej kontroli poprawności wyliczeń: wynagrodzeń, składek ubezpieczeniowych oraz stawek podatku, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Jarosław Kurdziel

Kontakt ze specjalistą

 

Payroll

 

Podstawowe korzyści:

 

 • ciągłość obsługi KiP - pełna dostępność do specjalistów bez przerw urlopowych i chorobowych,
 • przewidywalne i niższe o około 30% koszty funkcjonowania działu KiP (sprawdź)
 • gwarancja poufności wrażliwych danych pracowniczych (wdrożenie ISO 27001 - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji)
 • przejęcie odpowiedzialności przed urzędami.
 • skupienie się na swojej podstawowej działalności,
 • dostęp do specjalistycznej wiedzy zapewniający maksymalną efektywność obsługi oraz gwarantowaną jakość rozwiązania (ISO 9001),
 • uzyskanie dostępu do nowoczesnych technologii informatycznych
 • szybkie wdrożenie efektywnego sposobu obsługi pracowników (portale pracownicze)
 • pełna kontrola zarządcza – portale menadżerów, portale pracowników.
 • podpisujemy umowę wstępną na próbę wdrożenia usługi (na próbce bazy) – migracja danych z oprogramowania klienta do Enova, próbne raporty z systemu itp.

 

 

Elementy dodatkowe usługi: 

Administracja Płac

 

Administracja Kadr

Administracja Płac

W ramach usługi oferujemy:
 • naliczanie wynagrodzeń zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami,
 • przygotowanie plików przelewowych dla pracowników klienta,
 • przygotowanie plików przelewowych około płacowych do instytucji państwowych,
 • przygotowywanie pasków wynagrodzeń zawierających informacje wymagane drukiem RMUA,
 • sporządzanie wymaganych przepisami deklaracji rozliczeniowych do US i ZUS,
 • wymianę dokumentów ubezpieczeniowych i pozostałych informacji z ZUS poprzez program Płatnik,
 • przygotowywanie zaświadczeń o osiągniętym wynagrodzeniu,
 • przygotowywanie niezbędnych raportów dotyczących wynagrodzeń,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, US, PFRON, w zakresie świadczonej usługi,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT,
 • naliczanie składki na PFRON oraz przygotowywanie i wysyłanie deklaracji,
 • przygotowanie plików księgowych do automatycznego zaksięgowania list płac,
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
 • zapewnienie nielimitowanego dostępu do infolinii,
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych płacowych.
 

Administracja Kadr

W ramach usługi oferujemy:
 • administrowanie aktami osobowymi,
 • rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników w ZUS poprzez program Płatnik,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę,
 • przygotowanie i rejestracja umów cywilnych,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności w tym: urlopów, zwolnień lekarskich i innych absencji,
 • kontrolowanie terminów ważności szkoleń BHP, a także badań lekarskich i pozostałych uprawnień,
 • monitoring wszystkich istotnych terminów, np. kończących się umów o pracę czy powrotów z urlopów macierzyńskich,
 • sporządzanie deklaracji do GUS,
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu oraz innych dokumentów związanych z zatrudnieniem,
 • przygotowanie raportów i zestawień zgodnie z potrzebami klienta,
 • prowadzenie korespondencji z komornikami,
 • przejęcie odpowiedzialności wobec PIP, ZUS, PFRON, GUS w zakresie świadczonej usługi,
 • zapewnienie nielimitowanego dostępu do infolinii,
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu on-line do danych kadrowych.

 

 

Podczas wdrażania usługi bierzemy pełną odpowiedzialność za:

 • Personel - wybór dedykowanych doradców KiP (przygotowanie zespołu pracującego zdalnie bądź specjalisty pracującego stacjonarnie w biurze klienta), 
 • Oprogramowanie - dobór oprogramowania (przedstawienie najbardziej efektywnego narzędzia informatycznego do realizacji usługi)

 

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego