Kalkulacja kosztu

Do każdego Klienta stosujemy indywidualne rozwiązania, dotyczy to również strony kosztowej. Poniżej opis przypadku, który opisuje nasze podejście.

W roku 2012 nasz Klient, firma produkcyjna zatrudniająca 150 osób (w tym 100 pracowników produkcyjnych pracujących w systemie zmianowym, również brygadowym) zatrudniała 2 specjalistów z zakresu obsługi kadr i płac. Jedna z nich pełniła funkcję menadżera, posiadała kilkunastoletnie doświadczenie i zamierzała odejść wkrótce na emeryturę. Druga była asystentką, pomagającą w czynnościach administracyjnych i technicznych. Dział IT w tym czasie zamierzał wdrożyć nowocześniejszy program kadrowo-płacowy, ponieważ funkcjonujący nie spełniał oczekiwań, zwłaszcza w postaci generowania raportów na potrzeby Zarządu i księgowości.

Szczegółowo przeanalizowaliśmy dla Klienta roczne koszty funkcjonowania działu kadr i płac wraz z planowanymi wydatkami na system ERP.

Komu powierzysz swoją firmę?Kalkulacja kosztów własnego działu vs outsourcing KiP

Porównanie kosztów

Realne koszty utrzymania wewnętrznego działu kadrowo-płacowego.

Wewnętrzny dział kadr i płac

Zakres kosztów Przedmiot kosztów

1 osoba
(m-c)

1 osoba
(rok)

2 osoby
(rok)

Zatrudnienie

Pensja specjalisty
specjalista
wynagrodzenie brutto 5000

Dodatkowe koszty zatrudnienia
ZUS pracodawcy, PPK, urlopy, PFRON.

6 865,00  82 380,00 164 760,00
Stanowisko pracy

Koszty stanowiska pracykomputer, oprogramowanie, telefon, media, meble biurowe, szkolenia merytoryczne

850,00 10 200,00 20 400,00
RAZEM 7 715,00 92 580,00 185 160,00

vs

Przykładowa kalkulacja opłat za usługi outsourcingu kadrowo-płacowego  

Usługa outsourcingu kadrowo-płacowego

Przedmiot kosztów ceny jednorazowe miesięcznie rocznie
Koszty wdrożenia od 0 do 10 000 5 000,00 0 0
Administracja kadr i płac 200 osób x 60 zł 0 12 000,00 144 000,00
Dostęp do bazy on-line Licencja podgląd 0 180,00 2 160,00
RAZEM 5 000,00 12 180,00 146 160,00

 

Porównanie rocznych kosztów

Wewnętrzny dział
kadr i płac

Usługa outsourcingu
kadrowo-płacowego

185 160,00 146 160,00

Oszczędność – 39 000 zł rocznie ( - 21% ),
plus dodatkowe zalety usługi.

 

Wybór firmy zewnętrznej do obsługi kadr i płac okazał się w skali roku o ponad 39 tysięcy zł tańszym rozwiązaniem, co stanowiło oszczędność na poziomie 21%. Oprócz tego pojawiło się kilka znaczących korzyści, które trudno wprost ocenić jak poprawa jakości w firmie, zapewnienie poufność danych związanych z wynagrodzeniami, redukcja ryzyka powstawania błędów, reprezentowanie firmy przed instytucjami jak ZUS, US, koszt ewentualnych świadczeń chorobowych działu kadr i płac, czy wreszcie najważniejsza z nich – możliwość skupienia się na własnym biznesie.

 

Sprawdź koszty funkcjonowania działu kadr i płac w swojej firmie. 

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania odpowiedniego formularza.

Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się