payroll360

menu

Kalkulacja kosztu

Do każdego Klienta stosujemy indywidualne rozwiązania, dotyczy to również strony kosztowej. Poniżej opis przypadku, który opisuje nasze podejście.

W roku 2012 nasz Klient, firma produkcyjna zatrudniająca 150 osób (w tym 100 pracowników produkcyjnych pracujących w systemie zmianowym, również brygadowym) zatrudniała 2 specjalistów z zakresu obsługi kadr i płac. Jedna z nich pełniła funkcję menadżera, posiadała kilkunastoletnie doświadczenie i zamierzała odejść wkrótce na emeryturę. Druga była asystentką, pomagającą w czynnościach administracyjnych i technicznych. Dział IT w tym czasie zamierzał wdrożyć nowocześniejszy program kadrowo-płacowy, ponieważ funkcjonujący nie spełniał oczekiwań, zwłaszcza w postaci generowania raportów na potrzeby Zarządu i księgowości.

Szczegółowo przeanalizowaliśmy dla Klienta roczne koszty funkcjonowania działu kadr i płac wraz z planowanymi wydatkami na system ERP.

Komu powierzysz swoją firmę?Kalkulacja kosztów własnego działu vs outsourcing KiP

Porównanie kosztów

Realne koszty utrzymania wewnętrznego działu kadrowo-płacowego.

Wewnętrzny dział kadr i płac

Zakres kosztów Przedmiot kosztów

1 osoba
(m-c)

1 osoba
(rok)

2 osoby
(rok)

Zatrudnienie

Pensja specjalisty
specjalista
wynagrodzenie brutto 4000

4 000,00 48 000,00 96 000,00

Dodatkowe koszty zatrudnienia
ZUS pracodawcy, urlopy, badania,
szkolenia BHP, PFRON.

1 382,70  16 592,40 33 184,80
Stanowisko pracy

Koszty stanowiska pracykomputer, oprogramowanie, telefon, media, meble biurowe, szkolenia merytoryczne

869,70 10 436,40 20 872,80
RAZEM 6 252,40 75 028,80 150 057,60

vs

Przykładowa kalkulacja opłat za usługi outsourcingu kadrowo-płacowego  

Usługa outsourcingu kadrowo-płacowego

Przedmiot kosztów ceny jednorazowe miesięcznie rocznie
Koszty wdrożenia od 0 do 15 000 10 000,00 0 0
Administracja kadr i płac 150 osób x 50,00 0 7500,00 90000,00
Dostęp do bazy on-line 250,00 0 250,00 3000,00
Licencje do programu 1 500,00 -  5000,00 0 250,00 3000,00
RAZEM 10 000,00 8 000,00 96 000,00

 

Porównanie rocznych kosztów

Wewnętrzny dział
kadr i płac

Usługa outsourcingu
kadrowo-płacowego

150 057,60 96 000,00

36 % oszczędności każdego roku,
plus dodatkowe zalety usługi.

 

Wybór firmy zewnętrznej do obsługi kadr i płac okazał się w skali roku o ponad 54 tysiące zł tańszym rozwiązaniem, co stanowiło oszczędność na poziomie 36%. Oprócz tego pojawiło się kilka znaczących korzyści, które trudno wprost ocenić jak poprawa jakości w firmie, zapewnienie poufność danych związanych z wynagrodzeniami, redukcja ryzyka powstawania błędów, reprezentowanie firmy przed instytucjami jak ZUS, US, koszt ewentualnych świadczeń chorobowych działu kadr i płac, czy wreszcie najważniejsza z nich – możliwość skupienia się na własnym biznesie.

 

Sprawdź koszty funkcjonowania działu kadr i płac w swojej firmie. 

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania odpowiedniego formularza.

Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się