Gwarancje ISO

Świadczenie usług outsourcingu kadr i płac oraz usług HR to zarządzanie informacjami szczególnie wrażliwymi dla firm i ich pracowników. Kładziemy szczególnie ważny nacisk na prawidłowe ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wymaganiami naszych partnerów. Dla uwiarygodnienia naszych gwarancji wdrożyliśmy System zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

 

ISO 9001 - system zarządzania jakością

Głównym celem polityki jakości wdrożonej zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015 jest osiąganie pełnej satysfakcji Klienta, który otrzyma usługę zgodną z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności, w ustalonym  terminie, przy uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych, w sposób sprawny i przyjazny dla Klienta.

Dzięki stosowaniu tej normy zapewniamy:

  • odpowiednią jakość realizowanych działań i przebiegów procesów,
  • gwarancję wykonania usługi zgodnej z wymaganiami,
  • zwiększenie efektywności pracy poprzez jasność odpowiedzialności i kompetencji,
  • stałą jakość i powtarzalność produktów i usług.

Posiadamy certyfikat TUV NORD dla Systemu Zarządzania wg PN-EN ISO 9001 : 2015. 

Certyfikat TUV NORD Certyfikat TUV NORD

ISO 27001 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji

Dzięki stosowaniu normy PN-ISO-IEC 27001:2014 zapewniamy, że powierzone i przetwarzane informacje są w odpowiedni sposób chronione. Bezpieczeństwo informacji jest realizowane poprzez wdrażanie odpowiedniego systemu zabezpieczeń, w tym polityki bezpieczeństwa, procesów, procedur, struktury organizacyjnej, funkcji oprogramowania i sprzętu.

 

W praktyce bezpieczeństwo informacji oznacza, że muszą być spełnione trzy zasadnicze atrybuty ochrony:

Poufność – czyli informacje są dostępne tylko dla osób uprawnionych do ich dostępu (loginy, karty, zasoby wspólne)

Integralność – czyli dane są nienaruszalne (dane są integralne wtedy, kiedy nie zostały zmodyfikowane, dodane lub usunięte przez osobę nieupoważnioną, w nieautoryzowany, celowy sposób)

Dostępność – czyli każdy ma dostęp dokładnie do tego, do czego jest uprawniony

Posiadamy certyfikat TUV NORD dla Systemu Zarządzania wg PN-ISO-IEC 27001:2014

 

Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się