Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Gwarancje ISO

Świadczenie usług outsourcingu kadr i płac oraz usług HR to zarządzanie informacjami szczególnie wrażliwymi dla firm i ich pracowników. W payroll360 kładziemy szczególnie ważny nacisk na prawidłowe ich zabezpieczenie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wymaganiami naszych partnerów. Dla uwiarygodnienia naszych gwarancji wdrożyliśmy System zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.

Kompetentny zespół stanowi filar naszych wysokiej jakości usług. Doświadczenie, wiedza i umiejętności naszego zespołu, który nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, zapewnia najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa procesów biznesowych. Nasze zaangażowanie obejmuje nie tylko przestrzeganie regulacji wprowadzonych przez lokalne organy państwowe, ale także stosowanie międzynarodowych standardów zarządzania jakością.

ISO 9001 - system zarządzania jakością (Co to jest ISO9001?)

Posiadamy od 2015 roku certyfikat zgodny z międzynarodowym standardem ISO9001 - TUV NORD dla systemu zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001 : 2015. Głównym celem polityki jakości wdrożonej zgodnie z tą normą jest osiąganie pełnej satysfakcji Klienta, który otrzyma usługę zgodną z ustalonymi wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności, w ustalonym  terminie, przy uwzględnieniu wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych, w sposób sprawny i przyjazny dla Klienta.

Dzięki stosowaniu tej normy zapewniamy:

  • odpowiednią jakość realizowanych działań i przebiegów procesów,
  • gwarancję wykonania usługi zgodnej z wymaganiami,
  • zwiększenie efektywności pracy poprzez jasność odpowiedzialności i kompetencji,
  • stałą jakość i powtarzalność produktów i usług.

Ta praktyka umożliwia ciągłe doskonalenie procesów, budowanie trwałych relacji z Klientami oraz potwierdza nasz profesjonalizm i troskę o jakość.

ISO 27001 - system zarządzania bezpieczeństwem informacji (Co to jest ISO27001?)

Wdrożyliśmy i regularnie certyfikujemy system zarządzania bezpieczeństwem, zgodny z międzynarodowym standardem ISO27001 - TUV NORD dla Systemu Zarządzania wg PN-ISO-IEC 27001:2017. System jest regularnie audytowany, co daje pewność ciągłej pracy nad jego rozwojem.

W praktyce bezpieczeństwo informacji oznacza, że muszą być spełnione trzy zasadnicze atrybuty ochrony:

Poufność – czyli informacje są dostępne tylko dla osób uprawnionych do ich dostępu (loginy, karty, zasoby wspólne)

Integralność – czyli dane są nienaruszalne (dane są integralne wtedy, kiedy nie zostały zmodyfikowane, dodane lub usunięte przez osobę nieupoważnioną, w nieautoryzowany, celowy sposób)

Dostępność – czyli każdy ma dostęp dokładnie do tego, do czego jest uprawniony

TÜV NORD Polska - Niezależna jednostka, przeprowadzająca certyfikację w payroll360 stanowi potwierdzenie, że spełniamy surowe normy ochrony danych i aktywów, w tym informacji finansowych, danych osobowych oraz własności intelektualnej.

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania!

 

Ile kosztuje usługa outsourcingu kadr i płac?

Jak w wypadku większości tego typu usług, cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości firmy (ilości pracowników) i planowanego zakresu usługi. Przeważnie jest to znacznie niższy koszt, niż utrzymywanie wewnętrznego działu kadrowo-płacowego -przykładowa kalkulacja została zawarta na stronie. Zobacz kalkulację! W celu wykonania dokładnej wyceny prosimy o kontakt Kliknij tutaj! , wtedy wyślemy Państwu formularz z pytaniami. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam zwymiarować usługę dla Państwa. 

Jak długo trwa wdrożenie?

Bezpiecznym okresem wdrożenia jest czas 3 miesięcy. Związane jest to z dokładnym poznaniem specyfiki Państwa przedsiębiorstwa oraz przeprowadzeniem migracji danych, wraz z późniejszymi próbnymi naliczeniami wynagrodzeń na zmigrowanej bazie. Czas ten może zostać znacznie skrócony w momencie, gdy używacie Państwo oprogramowania enova365, wtedy nie jest konieczna migracja, tylko sama weryfikacja bazy danych.

Jak wygląda odpowiedzialność za świadczoną usługę?

W zawieranej umowie payroll360 deklaruje odpowiedzialność za terminowy i prawidłowy sposób wykonania usług. Działalność spółki jest ubezpieczona, co stanowi gwarancję pokrycia ewentualnych strat związanych z nieodpowiednim poziomem świadczonych usług. Przeczytaj więcej o tym, co zawiera umowa na usługę payroll360!!

Na jakim programie/systemie realizowana jest usługa?

Usługa realizowana jest w systemie enova365. Jest to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami. Godnym podkreślenia jest fakt, że system ten został wybrany przez payroll360 ze względu na jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, który zapewnia sprawną i bezpieczną obsługę naszych Klientów. 

Czy można świadczyć usługę na programie kadrowo-płacowym Klienta?

Nie, Payroll360 pracuje na programie enova365 i z racji zapewnienia odpowiedniej jakości usług, nie realizuje swoich działań na innych systemach. W wypadku gdy Klient posiada inny system, dane są migrowane do bazy enova365. 

Czy jest możliwość współpracy z programem księgowym Klienta innym niż enova365?

Tak, system enova365  umożliwia przygotowanie raportów, które mogą być wczytywane do dowolnego systemu księgowego.  Przeczytaj więcej

Przykładem może być automatyczne księgowanie listy płac.

Czy Klient ma możliwość wglądu w dane kadrowo – płacowe w systemie firmy outsourcingowej?

Klienci payroll360 otrzymują możliwość pełnego wglądu w swoje dane kadrowo-płacowe, które są przetwarzane w ramach usługi. Odbywa się to za pomocą udostępnianych licencji poglądowych programu enova365 lub pulpitów pracownika i kierownika.

Jak wygląda przekazywanie dokumentów między firmami?

Sposób przekazywania dokumentów jest unormowany procedurami stosowanymi przez payroll360 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą zostać prawidłowo opisane i wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym. Następnie przygotowywana jest odpowiednia forma transportu i zabezpieczenia fizycznego dokumentów (pojemniki do transportu dokumentacji niejawnej).

Jak realizowana jest ochrona danych osobowych?

Payroll360 jako jedna z nielicznych firm w branży wdrożyła i stosuje wymagania normy ISO 27001 dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Norma ta nakłada obowiązek poddawania się cyklicznym audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ochrona danych jest realizowana poprzez stosowanie adekwatnych  systemów zabezpieczeń oraz realizacji założeń polityki ochrony danych osobowych.

Jak wygląda wsparcie podczas kontroli z Urzędów?

Payroll360 przejmuje na siebie kontakt z Urzędami i bierze czynny udział w kontroli. Przeważnie kontrola przeprowadzana jest w biurze payroll360, co nie angażuje miejsca i czasu Klienta.

Jakie są kompetencje i kwalifikacje zespołu payroll360?

Trzon naszego zespołu stanowią eksperci i starsi specjaliści z zakresu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia. Sprawdź nas! Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, pozwalające na obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki pracy zespołowej i wymianie doświadczeń sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności.

Jaka jest wiarygodność naszego przedsiębiorstwa jako dostawcy usług?

Doświadczenie to w tej branży jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość świadczonych usług. W naszym wypadku to ponad 20 lat obsługi setek klientów i tysięcy pracowników. Dodatkowym potwierdzeniem naszej wiarygodności są zdobyte nagrody i certyfikaty oraz wyniki ankiet przeprowadzanych wśród naszych Klientów. Zobacz wyniki ankiet!

 
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu