Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Certyfikat ISO 9001

Certyfikat ISO 9001

Czym jest ISO 9001?

Poznaj naszą ofertę

 

 

 

 

Czym jest ISO 9001?

W celu zagwarantowania najwyższej jakości obsługi i zadowolenia klientów w zakresie usług outsourcingu kadr i płac oraz uwiarygodnienia naszych gwarancji payroll360 stosuje system zarządzania jakością oparty na normie ISO 9001. 

ISO 9001 to międzynarodowa norma stanowiąca podstawę do wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością. Określa wymagania, jakim powinny sprostać przedsiębiorstwa w zakresie organizacji pracy i zarządzania procesami zachodzącymi w firmie. Spełnienie wymagań zawartych w normie ISO 9001 wskazuje na zdolność organizacji do rozumienia potrzeb i oczekiwań klienta, a także ciągłego dostarczania mu w pełni satysfakcjonujących, skutecznych i udoskonalanych rozwiązań. Norma ISO ze względu na swój charakter może być stosowana przez przedsiębiorstwa różnego rodzaju, niezależnie od ich wielkości.

Główne wymagania i zasady normy ISO 9001

Główne wymagania normy ISO 9001, które zostały spełnione również przez firmę payroll360, to w szczególności: 

  • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją, 
  • uczestnictwo i zaangażowanie kierownictwa i kadr zarządzających w budowanie systemu,
  • dbałość o efektywność i jakość realizowanych procesów,
  • regularne pomiary wdrożonych procedur, oferowanych rozwiązań i zadowolenia klienta

Wdrażanie wymogów normy ISO 9001 powinno następować ponadto z uwzględnieniem zasad jakości, takich jak zorientowanie na klienta, podejście procesowe, zaangażowanie zespołu, czy ciągłe doskonalenie się. 

Jak wygląda wdrażanie ISO 9001 w firmie?

Aby wdrożyć system ISO 9001 w firmie, konieczne jest dokonanie dokładnej analizy prowadzonej działalności oraz przygotowanie dokumentacji. Zawiera się w niej odpowiednie procedury i procesy, których wdrożenie i realizacja mają zapewnić osiągnięcie pożądanych rezultatów w strategicznych obszarach działalności. W przypadku normy ISO 9001 jest to gwarancja jakości payroll360, niezbędna do realizowania usług outsourcingu kadr i płac na najwyższym poziomie. Jednym z elementów przygotowujących organizację do wdrożenia systemu zarządzania jakością na tym etapie jest również przeszkolenie pracowników. Bez ich właściwego przygotowania i zaangażowania, zgodnie z jedną z podstawowych zasad normy ISO, niemożliwe będzie wprowadzenie systemu z sukcesem. 

Krok drugi to dostosowanie firmy do realizacji ustalonych procesów oraz przeprowadzenie audytu wewnętrznego. To właśnie na jego podstawie możemy wykazać, czy system działa prawidłowo. Jeżeli tak właśnie jest, proces wdrażania normy ISO 9001 powinien zakończyć się zwołaniem spotkania kierownictwa firmy, z którego sporządza się notatkę dołączaną następnie do dokumentacji systemu.

Na ostatnim etapie wdrażania systemu ISO 9001 należy zwrócić się już do wybranej jednostki certyfikującej, najlepiej audytora posiadającego certyfikację międzynarodową. Po certyfikacji zakończonej sukcesem firma otrzymuje Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością. 

Na tym jednak nie zawsze kończą się obowiązki przedsiębiorstwa. Payroll360 od lat dba o to, aby utrzymać przyznany nam certyfikat jakości. W tym celu poddajemy się regularnym, corocznym audytom, które potwierdzają, że system w naszej firmie działa właściwie i co najważniejsze  – rozwija się. Certyfikat nie jest zatem dokumentem, który otrzymuje się w kredycie zaufania na lata. Aby móc się na niego powoływać, konieczne jest nieustanne ulepszanie i dostosowywanie działań do rozwoju organizacji. Nasza firma posiada ponadto swojego wewnętrznego opiekuna systemu ISO, który monitoruje wszystkie zachodzące w przedsiębiorstwie procesy i służy nam swoim wsparciem. 

Jakie korzyści gwarantuje system ISO 9001? System zarządzania jakością payroll360

Mimo że cały proces wdrażania, a następnie utrzymania przyznanego certyfikatu nierzadko jest czynnością praco- i czasochłonną, spełnienie wymogów normy ISO 9001 wiąże się zarówno z korzyściami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi dla każdej firmy oraz jej klientów i partnerów.  

Certyfikacja ISO 9001 oznacza dla nas i klientów, którzy powierzyli swoją obsługę w nasze ręce:

  • poprawę wizerunku i sposobu postrzegania firmy na zewnątrz jako godnej zaufania oraz działającej zgodnie z międzynarodowymi standardami, 
  • większą świadomość i kontrolę nad kluczowymi obszarami działalności, 
  • gwarancję jakości, stałości i powtarzalności świadczonych usług i oferowanych produktów,
  • wzrost zadowolenia i satysfakcji klientów,
  • zwiększenie konkurencyjności, przewagę nad innymi podmiotami z branży,
  • lepszą efektywność pracy i porządek organizacyjny

Świadomi licznych korzyści, jakie możemy czerpać z poprawnie wdrożonego systemu zarządzania jakością, w payroll360 dokładamy najwyższych starań, aby utrzymać przyznaną nam certyfikację. Dzięki temu świadczone przez nas usługi outsourcingu kadr i płac od lat zachowują najwyższy standard, z myślą o maksymalnym zadowoleniu klientów i ich poczuciu bezpieczeństwa. 

Poznaj odpowiedzi na pytania

 

Ile kosztuje usługa outsourcingu kadr i płac?

Jak w wypadku większości tego typu usług, cena ustalana jest indywidualnie, w zależności od wielkości firmy (ilości pracowników) i planowanego zakresu usługi. Przeważnie jest to znacznie niższy koszt, niż utrzymywanie wewnętrznego działu kadrowo-płacowego -przykładowa kalkulacja została zawarta na stronie. Zobacz kalkulację! W celu wykonania dokładnej wyceny prosimy o kontakt Kliknij tutaj! , wtedy wyślemy Państwu formularz z pytaniami. Udzielone odpowiedzi pozwolą nam zwymiarować usługę dla Państwa. 

Jak długo trwa wdrożenie?

Bezpiecznym okresem wdrożenia jest czas 3 miesięcy. Związane jest to z dokładnym poznaniem specyfiki Państwa przedsiębiorstwa oraz przeprowadzeniem migracji danych, wraz z późniejszymi próbnymi naliczeniami wynagrodzeń na zmigrowanej bazie. Czas ten może zostać znacznie skrócony w momencie, gdy używacie Państwo oprogramowania enova365, wtedy nie jest konieczna migracja, tylko sama weryfikacja bazy danych.

Jak wygląda odpowiedzialność za świadczoną usługę?

W zawieranej umowie payroll360 deklaruje odpowiedzialność za terminowy i prawidłowy sposób wykonania usług. Działalność spółki jest ubezpieczona, co stanowi gwarancję pokrycia ewentualnych strat związanych z nieodpowiednim poziomem świadczonych usług. Przeczytaj więcej o tym, co zawiera umowa na usługę payroll360!!

Na jakim programie/systemie realizowana jest usługa?

Usługa realizowana jest w systemie enova365. Jest to najnowszej generacji oprogramowanie ERP przeznaczone do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwami. Godnym podkreślenia jest fakt, że system ten został wybrany przez payroll360 ze względu na jeden z najlepiej rozwiniętych modułów kadrowo-płacowych, który zapewnia sprawną i bezpieczną obsługę naszych Klientów. 

Czy można świadczyć usługę na programie kadrowo-płacowym Klienta?

Nie, Payroll360 pracuje na programie enova365 i z racji zapewnienia odpowiedniej jakości usług, nie realizuje swoich działań na innych systemach. W wypadku gdy Klient posiada inny system, dane są migrowane do bazy enova365. 

Czy jest możliwość współpracy z programem księgowym Klienta innym niż enova365?

Tak, system enova365  umożliwia przygotowanie raportów, które mogą być wczytywane do dowolnego systemu księgowego.  Przeczytaj więcej

Przykładem może być automatyczne księgowanie listy płac.

Czy Klient ma możliwość wglądu w dane kadrowo – płacowe w systemie firmy outsourcingowej?

Klienci payroll360 otrzymują możliwość pełnego wglądu w swoje dane kadrowo-płacowe, które są przetwarzane w ramach usługi. Odbywa się to za pomocą udostępnianych licencji poglądowych programu enova365 lub pulpitów pracownika i kierownika.

Jak wygląda przekazywanie dokumentów między firmami?

Sposób przekazywania dokumentów jest unormowany procedurami stosowanymi przez payroll360 w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wszystkie przekazywane dokumenty muszą zostać prawidłowo opisane i wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym. Następnie przygotowywana jest odpowiednia forma transportu i zabezpieczenia fizycznego dokumentów (pojemniki do transportu dokumentacji niejawnej).

Jak realizowana jest ochrona danych osobowych?

Payroll360 jako jedna z nielicznych firm w branży wdrożyła i stosuje wymagania normy ISO 27001 dotyczącej bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. Norma ta nakłada obowiązek poddawania się cyklicznym audytom zewnętrznych jednostek certyfikujących w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Ochrona danych jest realizowana poprzez stosowanie adekwatnych  systemów zabezpieczeń oraz realizacji założeń polityki ochrony danych osobowych.

Jak wygląda wsparcie podczas kontroli z Urzędów?

Payroll360 przejmuje na siebie kontakt z Urzędami i bierze czynny udział w kontroli. Przeważnie kontrola przeprowadzana jest w biurze payroll360, co nie angażuje miejsca i czasu Klienta.

Jakie są kompetencje i kwalifikacje zespołu payroll360?

Trzon naszego zespołu stanowią eksperci i starsi specjaliści z zakresu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia. Sprawdź nas! Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie doświadczenie, pozwalające na obsługę naszych Klientów na najwyższym poziomie. Dzięki pracy zespołowej i wymianie doświadczeń sukcesywnie podnosimy swoje umiejętności.

Jaka jest wiarygodność naszego przedsiębiorstwa jako dostawcy usług?

Doświadczenie to w tej branży jeden z kluczowych czynników wpływających na jakość świadczonych usług. W naszym wypadku to ponad 20 lat obsługi setek klientów i tysięcy pracowników. Dodatkowym potwierdzeniem naszej wiarygodności są zdobyte nagrody i certyfikaty oraz wyniki ankiet przeprowadzanych wśród naszych Klientów. Zobacz wyniki ankiet!

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu