Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

W jakich sektorach outsourcing kadr i płac cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem?

W jakich sektorach outsourcing kadr i płac cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem?

W jakich sektorach outsourcing kadr i płac cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem?

Outsourcing kadr i płac przynosi firmom wiele korzyści. Coraz to więcej z nich postrzega dzisiaj te usługi nie tylko przez pryzmat oszczędności kosztów, a przede wszystkim jako gwarancję spokoju i poczucia bezpieczeństwa prawnego. Wydzielając obsługę kadrowo-płacową na zewnątrz, mogą one szczęśliwie uwolnić się od obszernej papierologii i konieczności nadążania za częstymi zmianami w prawie. Outsourcing kadr i płac to tym samym realna pomoc dla przedsiębiorstw, z której chętnie korzysta sektor inżynierii i IT, logistyki, hotelarstwa, a także produkcji.

Poznaj naszą ofertę

W niniejszym artykule skupimy się na tych branżach, które szczególnie chętnie korzystają z usług outsourcingowych w zakresie kadr i płac. To one dostrzegły zalety wynikające z tego rodzaju współpracy, wykorzystując ją na swoją korzyść. Wybrane sektory obejmują zarówno te tradycyjne, które od dawna korzystają z outsourcingu, jak i te nowsze, które dopiero zaczynają odkrywać te możliwości. Przyjrzyjmy się im bliżej, by zrozumieć, dlaczego outsourcing kadr i płac jest dla nich tak atrakcyjny.

Outsourcing kadr i płac a firmy z sektora inżynierii

Outsourcing kadr i płac nie jest usługą obcą firmom inżynieryjnym, w tym centrom badawczo-rozwojowym, których to działalność koncentruje się przede wszystkim na tym, aby zapewnić odpowiednie wsparcie naukowe i techniczne podmiotom z innych branż, takich jak medycyna, IT. Dostarczanie zaawansowanych, niezawodnych rozwiązań technologicznych i technicznych odpowiadających stale rosnącemu zapotrzebowaniu sprawia, że firmy te nie mają więc czasu, aby zaprzątać sobie głowę żmudną i jednocześnie wcale niełatwą administracją. Powierzenie obsługi kadrowo-płacowej zewnętrznym specjalistom pozwala przedsiębiorstwom z sektora inżynieryjnego w pełni skupić się na określonych, skomplikowanych projektach i zadaniach, a kwestie związane z wynagradzaniem swoich wysoko wykwalifikowanych pracowników pozostawić w całości ekspertom. Poznaj nasze usługi outsourcingowe

Outsourcing kadr i płac a firmy z sektora IT

Outsourcing kadr i płac to również powszechna usługa, z której korzystają firmy informatyczne w całej Polsce. Nie jest tajemnicą, że branża IT rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, a to oznacza m.in. zmienne wymagania dotyczące zatrudniania i wynagrodzeń pracowników. Popularnym rozwiązaniem jest tutaj praca zdalna lub hybrydowa, umowy B2B, czyli business to business, a także stosowanie innego niż podstawowy systemu czasu pracy, w szczególności zadaniowego i równoważnego. Większe jednostki posiadają w dodatku złożoną strukturę organizacyjną, w postaci licznych działów, czy oddziałów, w tym placówek zagranicznych.

Specyfika działania firm z sektora IT powoduje, że naliczanie wynagrodzeń, czy też ewidencjonowanie czasu pracy, zwłaszcza w przypadku zatrudniania większej liczby pracowników, mogą przysporzyć pewnych problemów. Dla przedsiębiorstw informatycznych kadry i płace zdecydowanie nie są jednak obszarami kluczowymi, którymi to chciałyby one zaprzątać sobie głowę. Takim obszarem pozostaje dla nich z kolei, mówiąc w uproszczeniu, projektowanie i wdrażanie oprogramowań, czy aplikacji mobilnych. Wydzielając zadania kadrowo-płacowe na zewnątrz, firmy te mogą skoncentrować się na strategicznych celach, a przez to i zachować lub nawet zwiększyć swoją efektywność. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wybierz obsługę kadrowo-płacową w payroll360

Outsourcing kadr i płac a firmy z sektora logistyki

Logistyka to kolejny z sektorów, który podobnie jak inżynieria, czy IT, jest skoncentrowany na realizacji określonych, złożonych projektów, najczęściej wielu w tym samym czasie. Do jego kluczowych kompetencji należy zapewnienie kompleksowej obsługi związanej z przepływem różnego rodzaju dóbr, zachowując przy tym jego płynność i bezpieczeństwo. Firmy logistyczne nie są natomiast nastawione na administrację, stanowiącą w tym przypadku jeden z obszarów pomocniczych. W rzeczywistości odpowiadają one za szereg różnego rodzaju zadań związanych z przemieszczaniem się towarów i organizacją łańcucha dostaw, co determinuje zarazem specyfikę tej branży.

Częsty brak sztywno ustalonych godzin pracy, praca w godzinach nadliczbowych, dodatkowe dyżury – wszystko to przekłada się na sposób prowadzenia administracji kadrowo-płacowej. Jeśli jest ona realizowana na zewnątrz, dochodzi do podziału ryzyka – pracodawcy nie muszą tym samym przez cały czas czuwać nad prawidłowością i terminowością obsługi swoich pracowników. Outsourcing kadr i płac daje im ponadto dostęp do specjalistycznych narzędzi i systemów kadrowo-płacowych oraz stałe wsparcie ekspertów w razie wystąpienia problemów.

Outsourcing kadr i płac a firmy z sektora hotelarstwa

Outsourcing, w tym outsourcing kadr i płac, ma również bardzo duże znaczenie dla branży hotelarskiej. Znane są tu zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawne, praca w porze nocnej,  czy praca w niedziele i święta, podlegające określonym przepisom, determinującym odrębny sposób naliczania wynagrodzeń i dodatków za pracę. Charakterystyczna pozostaje także duża rotacja pracowników, wynikająca m.in. z zatrudniania ludzi młodych do pracy wakacyjnej, w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia w sezonie wysokim.

Aby zagwarantować ciągłość obsługi wszystkich pracowników, poprawność naliczania ich wynagrodzeń i porządek w aktach, firmy hotelarskie, w szczególności większe obiekty, szukają pomocy u zewnętrznych specjalistów, którzy dostarczą im na tym obszarze kompleksowego wsparcia. Outsourcing kadr i płac pozwala im na elastyczne skalowanie zasobów, dostosowując koszty do bieżących potrzeb, a także zminimalizowanie ryzyka błędów i zapewnienie płynności operacyjnej.

Outsourcing kadr i płac a firmy z sektora produkcyjnego

Profesjonalna, zewnętrzna obsługa kadrowo-płacowa odgrywa niezwykle istotną, kluczową rolę w firmach produkcyjnych. Wynika to z kilku zasadniczych powodów. W szczególności wielkości tych zakładów i bardzo dużej liczby pracowników do obsłużenia, różnych systemów czasu pracy, różnych premii, dodatków, nadgodzin, pracy w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Wszystko to przekłada się na bardziej skomplikowane niż przy innego rodzaju działalnościach rozliczenia. Wiąże się także z obszernym raportowaniem, czy koniecznością skrupulatnego uzupełniania prowadzonych ewidencji, czyli w skrócie – mnóstwem papierologii. Dodatkowo sprawną obsługę kadrowo-płacową utrudniają w tym przypadku częste zmiany w prawie pracy i prawie podatkowym, które, przy tak złożonych strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw produkcyjnych, wymuszają zachowanie większej uważności.

Zarządzanie wynagrodzeniami, składkami na ubezpieczenia społeczne i innymi aspektami kadrowo-płacowymi staje się w takich warunkach wyjątkowo kłopotliwe i wymaga dużych zasobów. Zważając na powyższe, dla sektora produkcyjnego szczególnie niepożądaną sytuacją, w przypadku posiadania wewnętrznego działu kadrowo-płacowego, będzie niespodziewana, dłuższa nieobecność specjalisty z tego zakresu. Taka absencja może skutkować opóźnieniami w rozliczeniach i wypłatach pensji, czy też niedopełnieniem obowiązków względem ZUS lub US. Jeśli z kolei kadry i płace są obsługiwane na zewnątrz, przez wykwalifikowaną w tym obszarze firmę outsourcingową, ryzyko wystąpienia takiej sytuacji nie zachodzi. Wynika to głównie z odpowiedzialności prawnej i finansowej, jaka ciąży na tym podmiocie.

Podsumowując, outsourcing kadr i płac cieszy się coraz większym zainteresowaniem w różnych sektorach. Oferuje on nie tylko efektywność kosztową, ale również dostęp do specjalistycznej wiedzy i umożliwia skupienie się na kluczowych aspektach prowadzenia biznesu. Jak widzimy, niezależnie od sektora, wielu przedsiębiorców dostrzega korzyści wynikające z takiego rozwiązania.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani outsourcingiem kadr i płac, zapraszamy do kontaktu z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i pomożemy znaleźć rozwiązania najbardziej odpowiadające potrzebom Państwa firmy.

Kontakt z payroll360

Data publikacji 14.07.2023

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu