360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - październikowy przegląd newsów

Pexels left right

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - październikowy przegląd newsów

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - październikowy przegląd newsów

Ciąża a okres wypowiedzenia

Wbrew powszechniej opinii, w niektórych przypadkach można wypowiedzieć umowę o pracę kobiecie w ciąży.

Wyjątki dotyczą:

  • kobiet, które w ciążę zaszły w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca,
  • jeżeli zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca ją zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy,
  • kobiet, które są w ciąży lub na urlopie macierzyńskim, a ich pracodawca ogłosi upadłość lub dojdzie do likwidacji pracodawcy.

Warto też wiedzieć, że pracownica w okresie wypowiedzenia może uchylić się od skutków prawnych przyjęcia wypowiedzenia ze względu na zajście w ciążę. W takim przypadku pracodawca nie może rozwiązać z nią stosunku pracy.

Źródło: http://ksiegowosc-budzetowa.infor.pl/kadry-i-place/zatrudnianie-i-zwalnianie/747283,Ciaza-a-okres-wypowiedzenia.html

Ważna aktualizacja Płatnik!

Przypominamy, że 22.10.2016 r. wygasa obecny certyfikat ZUS PE-2-ZUS-EWD i najpóźniej w tym dniu należy zaktualizować program o nowy certyfikat.

Aktualizacja będzie możliwa już od 11.10 od godz. 18.

Źródło: http://inforrb.pl/aktualnosci/343204,Do-22-pazdziernika-konieczna-aktualizacja-Platnika.html

Reforma emerytur - nowe plany

ZUS po przeglądzie emerytalnym (wykonywanym zgodnie z ustawą co 3 lata) rekomenduje zmiany w emeryturach.

Rekomendacje dotyczą m.in.:

  • ustanowienia ZUS instytucją odpowiedzialną za wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych (również rolniczych i funkcjonariuszy publicznych),
    - zmiana podejścia do trzech filarów ubezpieczeń społecznych: po zmianach za I filar odpowiedzialne będzie państwo, za II pracodawcy, a za III instytucje finansowe,
  • zmiana zasad przechodzenia na emeryturę: osoby które zdecydują się na przejście na emeryturę, ale równocześnie będą chciały pracować, nie będą otrzymywać świadczenia powszechnego, ale nie będzie się im pobierać składek na ubezpieczenie emerytalne,
  • obniżenie wieku emerytalnego: dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.

źródło: http://kadry.infor.pl/wiadomosci/747184,Gwarantowana-emerytura-powszechna-i-emerytura-zakladowa-reforma-emerytur.html

Zmiana zasad tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych

od stycznia 2017 roku zmienią się zasady tworzenia FŚS. Obecnie obowiązek tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych mają wszyscy pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 osób. Po zmianach obowiązek ten będą mieć tylko pracodawcy zatrudniający min. 50 osób.

Źródło: http://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/dzialalnosc_socjalna/746826,Zakladowy-Fundusz-Swiadczen-Socjalnych-zmiany-w-2017-r.html

Opieka jak praca

Zgodnie ze zmianami z nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ze zmianami z nowelizacji ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, osoby które utraciły praw do świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku opiekuńczego, pobieranych w związku ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zyskają po jej śmierci prawo do zasiłku dla bezrobotnych lub świadczenia przedemerytalnego.

Źródło: http://inforfk.pl/aktualnosci/343059,Opieka-traktowana-jak-praca.html 


Data publikacji: 12.10.2016

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się