Outsourcing pracowniczy

pixabay.com right

Outsourcing pracowniczy

Każdego roku przybywa przedsiębiorstw korzystających z elastycznych form zatrudnienia, które stają się naturalnym elementem struktury organizacyjnej. Czym w takim razie jest outsourcing pracowniczy? Podobnie jak przy innych formach outsourcingu jest to korzystanie z zewnętrznych form wsparcia działalności przedsiębiorstwa, w tym przypadku będą to pracownicy. Przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu pracowniczego zwiększają swoją wydajność poprzez elastyczne dostosowanie wielkości zatrudnienia do swoich bieżących potrzeb. Dzięki temu rozwiązaniu mogą również ograniczyć własne koszty funkcjonowania poprzez zredukowanie kosztów administracji (zmniejszenie ilości pracowników w działach personalnych).

Outsourcing pracowniczy

Każdego roku przybywa przedsiębiorstw korzystających z elastycznych form zatrudnienia, które stają się naturalnym elementem struktury organizacyjnej. Czym w takim razie jest outsourcing pracowniczy? Podobnie jak przy innych formach outsourcingu jest to korzystanie z zewnętrznych form wsparcia działalności przedsiębiorstwa, w tym przypadku będą to pracownicy. Przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu pracowniczego zwiększają swoją wydajność poprzez elastyczne dostosowanie wielkości zatrudnienia do swoich bieżących potrzeb. Dzięki temu rozwiązaniu mogą również ograniczyć własne koszty funkcjonowania poprzez zredukowanie kosztów administracji (zmniejszenie ilości pracowników w działach personalnych).

 

 

Outsourcing zatrudnienia - formy 

Możemy wyróżnić dwie formy outsourcingu zatrudnienia: pracę tymczasową oraz zatrudnienie zewnętrzne. Praca tymczasowa sprawdza się głównie w przedsiębiorstwach z sezonowymi zwyżkami produkcji, gdzie w określonym czasie pracownicy tymczasowi stanowią uzupełnienie stałej załogi. Ta forma zatrudnienia opisana jest w Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1608), która reguluje prawa i obowiązki pracodawcy jakim jest agencja zatrudnienia oraz pracodawcy użytkownika jakim jest przedsiębiorstwo korzystające z pracowników tymczasowych. Charakterystyczne dla tej formy zatrudnienia jest możliwość stosowania nielimitowanej ilości umów na czas określony, krótsze okresy wypowiedzeń oraz maksymalny okres 18 miesięcy w ciągu trzech lat zatrudnienia pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy użytkownika.

 

 

 

Zatrudnienie zewnętrzne 

Jako uzupełnienie tej formy zatrudnienia dla przedsiębiorców, których potrzeby związane z korzystaniem z pracowników zewnętrznych wykraczają poza możliwości jakie daje Ustawa, powstała formuła zatrudnienia zewnętrznego. Zatrudnienie zewnętrzne, jako forma zatrudnienia nietypowego często stosowanego w praktyce, polega na zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę u pracodawcy, który wypłaca pracownikowi wynagrodzenie i sprawuje władcze uprawnienia pracodawcy i jednoczesnym wykonywaniu przez pracownika pracy w siedzibie Klienta pracodawcy i pod jego bieżącym kierownictwem. Praca świadczona jest na podstawie tzw. kodeksowej umowy o pracę, a zatem umowy zawieranej na podstawie przepisów Kodeksu pracy, a nie Ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych ze wszystkimi tego konsekwencjami. To oznacza, że pracownik podlega ochronie zapewnionej przez przepisy Kodeksu pracy oraz ustaw odrębnych.

Outsourcing zatrudniania z payroll360 

Payroll360 oferuje swoim Klientom obydwie formy outsourcingu zatrudniania: pracę tymczasową oraz zatrudnienie zewnętrzne. W obu przypadkach pracownicy zatrudnieni są przez payroll360 i oddelegowani do pracy u Klienta. payroll360 przejmuje na siebie całą administację kadrowo-płacową związaną z obsługą zatrudnienia pracowników zewnętrznych.

 

Po więcej szczegółów dotyczących outsourcingu zatrudnienia zapraszamy do kontaktu.

zadaj pytanie


Data publikacji: 18.12.2015

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się