Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Termin wdrożenia PPK

Termin wdrożenia PPK

Termin wdrożenia PPK

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i do czego ma służyć ten program?

Poznaj naszą ofertę

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? 

PPK to program, który ma na celu zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę. Pracownicy przystępują do programu na zasadzie dobrowolności. Pracodawcy są jednak zobligowani do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Bez względu na to czy pracownicy będą chcieli przystąpić do programu czy też nie. Wdrażanie programu odbywa się etapami, a terminy dla poszczególnych grup zostały przedłużone z powodu COVID-19.

Czy każdy pracodawca musi utworzyć PPK ?

Przystąpienie do PPK jest obowiązkowe. Każdy przedsiębiorca, zatrudniający pracowników musi objąć programem tych, którzy są w wieku 18-55 lat i mają odprowadzane składki rentowo-emerytalne. Starsi pracownicy w wieku 55-70 lat mogą do programu przystąpić dobrowolnie. W tym celu składają u swojego pracodawcy odpowiedni wniosek. Powyżej 70 lat nie można przystąpić do PPK nawet dobrowolnie. 

Od obowiązku przystąpienia do PPK są zwolnione firmy w których funkcjonują PPE czyli Pracownicze Programy Emerytalne. Pod warunkiem, że co najmniej 25% załogi uczestniczy w programie, a składka wynosi nie mniej niż 3,5% wynagrodzenia brutto.

W jakich terminach przedsiębiorcy powinni przystąpić do PPK?

To w jakim czasie pracodawca musi podpisać umowę o zarządzanie oraz umowę o prowadzenie PPK, uzależnione jest od liczby zatrudnionych pracowników. Proces wdrożenia programu został podzielony na IV fazy. Z czego trzy zostały już wdrożone.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz co najmniej 20 do 49 mieli czas do 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a do 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Terminy zbiegły się, gdyż zostały wydłużone ze względu na pandemię COVID-19.

Z początkiem nowego roku tj. 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się ostatni etap wdrażania PPK. Wszyscy pozostali pracodawcy, których nie byli uwzględnieni w poprzednich fazach będą zobligowani do wdrażania programu. 

IV i ostatnia faza wdrażania programu PPK dotyczy:

  • przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 20 pracowników,
  • jednostek sektora finansów publicznych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz mniej niż 20-u pracowników musisz podpisać:

  • umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
  • umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych obowiązuje termin podpisania:

  • umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r., 
  • umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r. 

W jakich terminach należy dokonywać wpłat po przystąpieniu do programu?

Po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową, obowiązkiem pracodawcy jest naliczanie i odprowadzanie składek na program. Należy tego dokonywać począwszy od pierwszej wypłaty wynagrodzenia pracownika, po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy.

Należy pilnować terminu i wyliczyć składkę na PPK w następnym miesiącu po podpisaniu umowy. Pierwszej wpłaty należy dokonać biorąc pod uwagę termin w jakim pracownik miał wypłaconą pierwszą wypłatę wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. 

Jeżeli wypłata była  w tym samym miesiącu, składkę należy wpłacić od 1 do 15 dnia następnego miesiąca, a jeżeli wypłata była w kolejnym miesiącu, składkę należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do 15 ego kolejnego miesiąca. 

Rezygnacja z PPK

Oszczędzanie w ramach PPK jest dobrowolne. Pracownik może zrezygnować w każdej chwili z uczestnictwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Pracownicy w wieku 18-55 lat będą zgłaszani automatycznie co 4 lata. Jeżeli teraz zrezygnują z uczestnictwa w PPK, będzie to ważne do dnia 1 kwietnia 2023 r. Wówczas miną 4 lata i nastąpi kolejne automatyczne zgłoszenie pracowników wieku 18-55 lat.

Decydując się na usługi outsourcingu kadr i płac payroll360 jesteś pod opieką dedykowanych doradców działu Kadry i Płace. Specjaliści współpracują z Twoją organizacją zdalnie lub stacjonarnie - zależnie od wybranego pakietu. Obsługę realizujemy za pomocą nowoczesnych narzędzi IT, dopasowanych do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami i sprawdź!


Dowiedz się więcej!

Data publikacji 27.01.2021

Podobne w kategorii

umowa na czas określony

Kiedy umowa na czas określony, a kiedy na nieokreślony?

Umowa na czas określony, czy nieokreślony, którą z umów wybrać? Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny, na czas określony oraz na czas nieokreślony. Poza podstawowym podziałem kodeks pracy...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu