Termin wdrożenia PPK

{[description]} left right

Termin wdrożenia PPK

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i do czego ma służyć ten program?

Termin wdrożenia PPK

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i do czego ma służyć ten program?

Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe? 

PPK to program, który ma na celu zachęcić Polaków do oszczędzania na emeryturę. Pracownicy przystępują do programu na zasadzie dobrowolności. Pracodawcy są jednak zobligowani do podpisania umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Bez względu na to czy pracownicy będą chcieli przystąpić do programu czy też nie. Wdrażanie programu odbywa się etapami, a terminy dla poszczególnych grup zostały przedłużone z powodu COVID-19.

Czy każdy pracodawca musi utworzyć PPK ?

Przystąpienie do PPK jest obowiązkowe. Każdy przedsiębiorca, zatrudniający pracowników musi objąć programem tych, którzy są w wieku 18-55 lat i mają odprowadzane składki rentowo-emerytalne. Starsi pracownicy w wieku 55-70 lat mogą do programu przystąpić dobrowolnie. W tym celu składają u swojego pracodawcy odpowiedni wniosek. Powyżej 70 lat nie można przystąpić do PPK nawet dobrowolnie. 

Od obowiązku przystąpienia do PPK są zwolnione firmy w których funkcjonują PPE czyli Pracownicze Programy Emerytalne. Pod warunkiem, że co najmniej 25% załogi uczestniczy w programie, a składka wynosi nie mniej niż 3,5% wynagrodzenia brutto.

W jakich terminach przedsiębiorcy powinni przystąpić do PPK?

To w jakim czasie pracodawca musi podpisać umowę o zarządzanie oraz umowę o prowadzenie PPK, uzależnione jest od liczby zatrudnionych pracowników. Proces wdrożenia programu został podzielony na IV fazy. Z czego trzy zostały już wdrożone.

Pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników oraz co najmniej 20 do 49 mieli czas do 27 października 2020 r. na zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a do 10 listopada 2020 r. na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Terminy zbiegły się, gdyż zostały wydłużone ze względu na pandemię COVID-19.

Z początkiem nowego roku tj. 1 stycznia 2021 r. rozpocznie się ostatni etap wdrażania PPK. Wszyscy pozostali pracodawcy, których nie byli uwzględnieni w poprzednich fazach będą zobligowani do wdrażania programu. 

IV i ostatnia faza wdrażania programu PPK dotyczy:

  • przedsiębiorców zatrudniających mniej niż 20 pracowników,
  • jednostek sektora finansów publicznych, bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zatrudniasz mniej niż 20-u pracowników musisz podpisać:

  • umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do 23 kwietnia 2021 r.,
  • umowę o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych obowiązuje termin podpisania:

  • umowy o zarządzanie PPK do 26 marca 2021 r., 
  • umowy o prowadzenie PPK do 10 kwietnia 2021 r. 

W jakich terminach należy dokonywać wpłat po przystąpieniu do programu?

Po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową, obowiązkiem pracodawcy jest naliczanie i odprowadzanie składek na program. Należy tego dokonywać począwszy od pierwszej wypłaty wynagrodzenia pracownika, po powstaniu stosunku prawnego wynikającego z umowy.

Należy pilnować terminu i wyliczyć składkę na PPK w następnym miesiącu po podpisaniu umowy. Pierwszej wpłaty należy dokonać biorąc pod uwagę termin w jakim pracownik miał wypłaconą pierwszą wypłatę wynagrodzenia po zawarciu umowy o prowadzenie PPK. 

Jeżeli wypłata była  w tym samym miesiącu, składkę należy wpłacić od 1 do 15 dnia następnego miesiąca, a jeżeli wypłata była w kolejnym miesiącu, składkę należy opłacić w nieprzekraczalnym terminie do 15 ego kolejnego miesiąca. 

Rezygnacja z PPK

Oszczędzanie w ramach PPK jest dobrowolne. Pracownik może zrezygnować w każdej chwili z uczestnictwa poprzez złożenie odpowiedniego wniosku. Pracownicy w wieku 18-55 lat będą zgłaszani automatycznie co 4 lata. Jeżeli teraz zrezygnują z uczestnictwa w PPK, będzie to ważne do dnia 1 kwietnia 2023 r. Wówczas miną 4 lata i nastąpi kolejne automatyczne zgłoszenie pracowników wieku 18-55 lat.

Outsorcing kadr i płac z payroll360

Bazując na długoletniemu doświadczeniu, możemy zaoferować Ci kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy współpracy z payroll360 zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów funkcjonowania własnej administracji. Dodatkowo zapewniamy dostęp do platformy online 24/7 i przejęcie obowiązków względem Urzędów. Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Ciebie!


Data publikacji: 27.01.2021

Podobne według tagu

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu...

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu...

16.02.2021

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego...

16.02.2021

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się